Jekertoren

 

(Jekertoren)

De Jekertoren:

De zuidoostelijke hoektoren van de eerste ommuring dateert uit het eind van de 13e eeuw. Omstreeks 1550 werd de toren om militaire redenen aanzienlijk verlaagd.

Van de twaalf bekende torens bestaan nog slechts een toren aan het Lang Grachtje en de in 1911 gedeeltelijk vernieuwde jekertoren nabij de Maas.

De Jekertoren ontleend zijn naam aan het feit dat de voet ervan oorspronkelijk in de Jeker stond,die als gracht langs de zuidzijde van de omwalling liep.

Dit deel van de muur werd in het begin van deze eeuw ingrijpend gerestaureerd. Bovenop de muur vinden we zodoende een weergang met kantelen, een verdieping lager grote nissen met schietspleten voor de boogschutters.

Deze maakt eveneens deel uit van de eerste ommuring van Maastricht en stond aanvankelijk bekend als de Hoogbrugpoort, genoemd naar een hoge stenen brug, die destijds de Jeker overspande. In 1881 werd deze poort gerestaureerd, in 1906 werden de muren aan beide zijde van de poort praktisch vanaf de grond af aan opgebouwd. Helaas inclusief twee grote inrijpoorten aan de linkerzijde van de Helpoort. (waar later het cafe De Hiemel werd gevestigd).

Het bovenstuk van de Jekertoren en vrijwel de gehele muur tussen deze toren en de waterpoort dateren van het begin van de twintigste eeuw. In deze periode werd wat er na de sloopwoede van eind negentiende eeuw nog aan vestingwerken over was, gerestaureerd en soms ook herbouwd. Het was de Maastrichtse Jonkheer Victor de Stuers, een van de voorvechters van de Nederlandse monumentenzorg, die het voortouw nam bij het afbouwen van de Jekertoren. De toren was na de herinrichting van de omgeving van de Helpoort in 1906 en 1907 half voltooid achtergebleven.

De Stuers gaf in 1911 1.700 gulden uit om de toren te laten afbouwen. In het hart ervan liet hij een steen inmetselen met de inscriptie:'van hier opgebouwd in 1911'. Rechts de tekening hoe de Jeker vroeger heeft gelopen.

naor bove

Bron:Sint-Maartenspoort, Jac van den Boogaard, April 2008 56 pp, ISBN 978 90 5842 036 7, Silhouet 68 Stichting Historische Reeks Maastricht,
 

eine terök