Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam
Zaagmolen Randwyck Molen bestemd voor het zagen van hout.
Zakstraat Statenkwartier Een zak is een doodlopende straat maar na doorbraak en verlenging besloot het College van B&W in 1903 dat de oude naam van deze straat gehandhaafd zou worden.
Zaligheden Brusselsepoort Zie Acht Zaligheden
Zeepziedersdreef Belfort Zeepzieders vervaardigen zeep en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het kramersambacht.
Zeestraat Heer Zie Sterre der Zeestraat
Zeguerslunet Wyck Auguste Camille Marie Zeguers (1907-1987) zette in 1954 op de Mosa een silkscreenafdeling (zeefdruk) op nodig voor de vervaardiging van vignetten op aardewerk.
Zeishegge Amby Maaiwerktuig met een lange steel en een licht gebogen puntig snijblad.
Zenendaalweg Sint Pieter Oude kadastrale benaming
Zepperenbank Wolder Zepperen was vroeger een bank (dorp) van het Sint-Servaaskapittel. Sinds 1977 maakt Zepperen deel uit van de Belgische gemeente Sint Truiden.
Zeven januaristraat Heer Zie 7 januaristraat
Zichthegge Amby Kleine zeis met korte steel.
Zilvermeeuwstraat Heer Naar het Fokker vliegtuig dat in 1933 een wedstrijd zou aangaan met de Pander Postjager in een postvlucht naar Batavia. Door motorpech op Schiphol moest de Zilvermeeuw vervangen worden door de Pelikaan, die als enige de vlucht voltooide.
Zoetmanstraat Caberg Zoetman is de naam van een Maastrichts geslacht van edelsmeden en beeldhouwers, dat zich in het begin van de 15e eeuw in Luik vestigde. Henri Zoetman (ca. 1460-ca. 1510) vervaardigde de zilveren reliekbuste van de H.Lambertus in navolging van de buste van S. Servaas te Maastricht
Zonnebergweg Sint Pieter In 1883 werd de hoeve Zonneberg gebouwd. Deze weg en het gangenstelsel Zonneberg zijn naar de hoeve genoemd.
Zouwweg Oud-Caberg oude naam van een daar gelegen veldweg
Zouwweg Lanakerveld Zie buurt 26 Oud-Caberg.
Zutendaallaan Dousberg-Hazendans Zutendaal is een Belgische gemeenteten noordwesten van  Maastricht.
Zwaardvegersdreef Belfort Zwaardvegers zijn wapensmeden en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het grofsmedenambacht.
Zwanenstraat Boschstraatkwartier De naam is ontleend aan een uithangbord met een zwaan.
Zwarte Ruiterpad Biesland De Zwarte Ruiters of Zwarte Musketiers maakten deel uit van de Garde van de Franse Koning. Zij bereden zwarte paarden en stonden onder leiding van graaf de Montbron tijdens de belegering van Maastricht door Lodewijk XIV in 1673. Zij leden zware verliezen bij de strijd om de vestingwerken bij de Tongerse poort.
Zwarte Weg Scharn Oude kadastrale benaming
Zwentiboldpad Wittevrouwenveld Zie Koning Zwentiboldpad
Zwentiboldstraat Wittevrouwenveld Zie Koning Zwentiboldstraat
Zwingelput Jekerkwartier De Zwingelput wordt al in 1424 vermeld. Mogelijk was daar een put en werden de emmers door middel van een windas met een 'zwingel' (zwengel) opgetrokken. (Zwingelepöt)

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök