Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
Waaygaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ten Way.  
Waberstraat Scharn Zie Secretaris Waberstraat  
Wagenlaan Amby Een meestal door paarden getrokken voertuig om de veldvruchten naar de schuur te brengen.  
Walburg Amby Sinte Walburga ( ca 710-779) is de patroonheilige van de parochie Amby. Bij de opening van haar graf in het Zuidduitse klooster Eichstätt in 893 bleken haar beenderen met dauw bedekt, de Walburgisolie, die geneeskracht zou hebben.  
Walburgapad Amby Zie Sint Walburgapad  
Walburglaan Nazareth Zie Kasteel Walburglaan  
Waldeck Pyrmontstraat Wyckerpoort Het vorstendom Waldeck-Pyrmont was het geboorteland van Koningin Emma (1858-1934), tweede echtgenote van Koning Willem III der Nederlanden.  
Waldeckpark Jekerdal Het Waldeckpark heeft de naam van het in dit park liggende bastion Waldeck gekregen. Het bastion Waldeck is genoemd naar Georg Friedrich, graaf van Waldeck (1620-1692), die van 1678-1692 gouverneur van de vesting Maastricht was.  
Waldeckpark Biesland Zie buurt 11 Jekerdal.  
Waldeckstraat Villapark Zie Graaf van Waldeckstraat  
Wallensgaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op de Wallensche Haege.  
Walravenstraat Heer Zie Gerard Walravenstraat  
Walter Hallsteindomein Randwyck Walter Hallstein (1901-1982), eerste voorzitter van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschap.  
Waltwilderstraat Dousberg-Hazendans Waltwilder maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Bilzen.  
Wanstraat Lanakerveld Genoemd naar de kadastrale benaming van het terrein: op de wan. Wannen is gedorst graan zuiveren van het kaf.  
Wanweg Heer Oude kadastrale benaming, in het eerder geciteerde cijnsregister komen diverse namen met Wan voor.
Wardehofplein Heugem In een oorkonde van 1453 komt de naam 'court de la Hoghem' voor, ook 'la court de la Warde' (Wardehof ) genoemd. Mogelijk gaat warde terug op 'waar of weerd', dat is land omgeven door water.  
Was Heer Zie Op de Was  
Watermolen Randwyck Door waterkracht aangedreven molen.  
Waterpoort Wyck In 1318 werd Wyck ommuurd. De Waterpoort wordt voor het eerst genoemd in het cijnsboek van O.L.Vrouw van 1377 en heette oorspronkelijk Simon Mertenspoort. In 1890 werd de Waterpoort afgebroken maar in 1897 gereconstrueerd.  
Wattstraat   zie James Wattstraat  
Weerd Randwyck Zie Lage Weerd  
Weerd Heugem Zie Hoge Weerd  
Weerd Heugem Zie Lage Weerd  
Weerhuisweg Scharn Een weerhuis is een versterkt huis of kasteel. De herkomst van de naam Weerhuisweg in niet duidelijk.  
Weerhuysgaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Weerhuys. Een weerhuis is een versterkt huis, kasteel.  
Weert Nazareth Oude benaming, met weerd (waard)  wordt laagliggende land langs water bedoeld dat dikwijls overloopt.  
Weert Meerssenhoven Zie buurt 43 Nazareth.  
Weerterstraat Meerssenhoven Oude kadastrale benaming.  
Weg naar D´n Observant Sint Pieter Vernoemd naar de door de ENCI aangelegde heuvel  
Weg naar Hartelstein Itteren Deze weg loopt naar Kasteel Hartelstein.  
Weg op de Weerd Itteren Oude kadastrale benaming  
Weg van Heer naar Bemelen Scharn Oude weg  van Heer naar Bemelen.  
Wegedoorn Scharn Rhamnus catharticus. Ook Vuilboom genoemd, dichtgroeiende doornige heester, die net als de haagdoorn vaak voor het vormen van hagen gebruikt wordt.  
Weidmanstraat Boschpoort Duitse benaming voor jager.  
Welsdaal de Heeg Ontleend aan het cijnsrgeister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Cleyne Welsdael.  
Wermweg Mariaberg Zie Gerard van Wermweg  
Weryweg Mariaberg Genoemd naar de Maastrichtse familie Wery, goudsmeden in de 17e en 18e eeuw.  
Westelijke Kanaalweg Itteren Oude kadastrale benaming  
Westrand Amby De naam Westrand geeft de westelijke begrenzing aan van het uitbreidingsplan Amby.  
Wethouder van Caldenborghlaan Scharn Vanwege het 25-jarig ambtsjubileum van Joseph Hubertus Laurentius van Caldenborgh (1903-1983) als wethouder van Heer werd deze straat in 1970 bij de opheffing van de gemeente naar hem genoemd. Tevoren heette hij President Rooseveltlaan.  
Wethouder Vrankenstraat Heer Vanwege het 25-jarig ambtsjubileum van Leonardus Vranken (1897-?) als wethouder en het feit dat hij bijna 35 jaar gemeenteraadslid  van Heer was, werd deze straat in 1965 naar hem genoemd.  
Wetzerveld Borgharen Wetzerveld is een oude veldnaam in Borgharen, die mogelijk verband houdt met een familienaam.  
Weustenraadstraat Brusselsepoort Jan Theodoor Hubert  Weustenraad (1805-1849), dialectdichter, advocaat en journalist, schreef o.a. het gedicht ' de Persessie van Scherpenheuvel'. In 1830 vertrok hij naar Belgie, waar hij naast andere werkzaamheden als dichter nationale bekendheid verwierf.  
Weverstraat Heer Zie Pastoor de Weverstraat  
Wicstraat Heer Zie Schepen de Wicstraat  
Widelanken Malpertuis Widelanken is een broer van Isengrim de wolf, die eerder gehangen is aan de galg, die nu voor Reinaart bestemd is.  
Widelanken Caber Zie buurt 24 Malpertuis.  
Widooiestraat Dousberg-Hazendans Widooie maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Wiegershof Borgharen Een hoeve in Borgharen draagt deze naam. Vroeger bezaten de heren van Borgharen een goed met deze naam.  
Wiegersweg de Heeg Oude kadastrale benaming  
Wiemesmeerplein Dousberg-Hazendans Wiemesmeer maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Zutendaal.  
Wijandsstraat Sint Maartenspoort Zie Matthias Wijnandsstraat  
Wijandsstraat Scharn Zie Secretaris Wijnandsstraat  
Wijkmeestersdreef Belfort Maastricht was tijdens het Ancien Régime verdeeld  in veertien kerspelen of wijken, die genoemd zijn naar een kerk of kapel in die wijk. Elke wijk kende een wijkmeester.  
Wijnandtsstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Wijnandtsstraat  
Wijnenweg Mariaberg Zie Pastoor Wijnenweg  
Wijngaardstraat Jekerdal In vroeger eeuwen lagen in de omgeving van de Kalfstraat wijngaarden. De benaming verwijst naar de agrarische activiteiten in St. Pieter.  
Wijsdomruwe Malberg Een wijsdom is een gerechtelijke uitspraak in de vorm van een vonnis.  
Wikkeweerd Heugem Wikke (Vicia). Variabele soort uit de gematigde streken van Eurazie. Op talloze plaatsen verwilderd. Kruipende eenjarige planten mer circa 1 tot 2 meter lange stengels. De bladeren bestaan uit diverse paren smalle blaadjes en eindigen in ranke  in de bladstengels 1 tot 2 paarsachtige bloemen.  
Wilgenlaan Jekerdal Wilg (Salia Salicaceae). Een geslacht met ongeveer 500 soorten winterharde, bladverliezende bomen en heesters, die in grootte zeer uiteenlopen. Het is uit een schepenbrief van 1361 bekend, dat er aan de oever van de Jeker wilgen stonden.  
Wilhelminabrug Binnenstad Deze in 1932 in gebruik genomen  brug is vernoemd naar Koningin Wilhelmina omdat hij het verlengde is van de Wilhelminasingel in Wyck.  
Wilhelminabrug Boschstraatkwartier Zie Binnenstad..  
Wilhelminakade Boschstraatkwartier Zie Wilhelminasingel en Wilhelminabrug.  
Wilhelminasingel Sint Maartenspoort Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria, de latere koningin der Nederlanden (1880-1962). Zij huwde in 1901 Hendrik, hertog van Mecklenburg-Schwerin, uit welk huwelijk Juliana werd geboren.  
Wilhelminasingel Wyck Zie buurt 5 Sint Maartenspoort.  
Willem Alexanderweg Limmel Willem Alexander (geboren 1967) is de oudste zoon van Koningin Beatrix en prins Claus en kroonprins der Nederlanden.  
Willem Alexanderweg Beatrixhaven Zie buurt 44 Limmel.  
Willem Prickstraat Wolder Willem Hubert Prick (1842-1917) was van 1881 tot aan zijn overlijden in 1917 burgemeester van Wolder.  
Willem Vliegenstraat Mariaberg Wilhelmus Hubertus Vliegen (1862-1947), politicus, richtte in 1884 de Maastrichtse afdeling van de Bond van Algemeen Kies- en Stemrecht op. Hij was een van de oprichters en van 1906-1925 voorzitter van de SDAP. Met een kleine onderbreking als lid van de Eerste Kamer was hij van 1909-1937 lid van de Tweede Kamer.  
Willemsstraat Wyckerpoort Zie Professor Pieter Willemsstraat  
Willemsstraat Scharn Zie Dokter Willemsstraat  
Willemweg Brusselsepoort Zie Fort Willemweg  
Willemweg Caberg Zie Fort Willemweg.  
Willemweg Bosscherveld Zie Fort Willemweg  
Willibrordusstraat Villapark Zie Sint Willibrordusstraat  
Winckelgaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Retro leprosos ( achter de melaatsen) In den Winckel. Winkel betekent o.m. afgelegen plek of hoek.  
Windmolen Randwyck Door wind aangedreven molen.  
Winterslag Campagne Oude plaatselijke benaming. Slag is een stuk bouwland, Winter is wellicht afgeleid van een eigennaam bijvoorbeeld Windhari.  
Winterslag Wolder Zie buurt 13 Campagne.  
Withuispad Scharn Het Withuispad ligt in de omgeving van het huis Withuishof.  
Withuisveld Scharn Het Withuisveld ligt in de omgeving van het huis Withuishof.  
Witmakersstraat Binnenstad Mogelijk draagt deze straat de naam vanaf haar bestaan in het begin van de 10e eeuw. De naam is ontleend aan de leerbewerkers die hier in de nabijheid van de Jeker werkten en in 1389 het gilde van de witmakers (zeemleerbereiders) vormden.  
Witmakersstraat Jekerkwartier zie buurt 0 City.  
Witte Ruiterpad Biesland De Witte Ruiters of Witte Musketiers bereden gevlekte schimmels en stonden onder leiding van kapitein d'Artagnan tijdens de belegering van Maastricht door Lodewijk XIV in 1673. Zij leden zware verliezen bij de strijd om de vestingwerken bij de Tongerse poort.  
Wolfraathstraat Nazareth Zie Kasteel Wolfraathstraat  
Wolfstraat Binnenstad Door verbastering van Sweefstraat of Swevestaete, genoemd naar een 14e eeuwe familie Suevus uit Zwaben die in deze straat goederen had, ontstond (S)Woufstraat. In het Maastrichts is 'wouf' een wolf. De naam Wolfstraat is mede in de hand gewerkt door een uithangbord of  gevelsteen 'in den Wolf'.  
Wolkammersdreef Belfort Wolkammers zijn personen die wol kammen en zuiveren met een wolkam.  
Wycker Brugstraat Wyck na de voltooiing van de doorbraak door de bestaande bebouwing in 1882 vanaf de Maasbrug (Sint Servaasbrug) naar het station kregen de straten aan weerszijden van de brug de namen van Maastrichter en Wycker Brugstraat. Percée
Wycker Grachtje Wyck Aangezien er geen enkel aanwijzing voor is dat hier een gracht gelegen heeft, is  'grachtje' wellicht een foute vertaling van 'graotsje'. Dat is een verkleinwoord van 'groet' of 'groat' , middelnederlands 'graet',  met als betekenis trap. Mogelijk werd daarmee de trap nabij het Lambrechtsrondeel (ook genoemd : toren aan de Hoge Maaspunt) bedoeld.  
Wycker Grachtstraat Wyck In de tweede helft van de 13e eeuw werd het toenmalig versterkte stadsgebied aan de oostzijde  begrensd  door een gracht, waarnaar de Wycker Grachtstraat is vernoemd.  
Wycker Heidenstraat Wyck In de 17e eeuw werd de naam Papenstraat vervangen door de naam van een uithangbord met een hoofd (heud), later verbasterd tot Heidenstraat.  
Wycker Pastoorstraat Wyck Vanaf midden 14e eeuw werd dit straatje naast Palmstraatje ook Pastoorstraatje genoemd, hetgeen er op wijst dat hier toen ook al de pastoor van Wyck woonde.  
Wycker Smedenstraat Wyck Het lijkt aannemelijk dat hier vroeger ijzersmeden hebben gewoond. In 1535 wordt het vermeld als 'Smedestruetgen', waar enige Wederdopers woonden.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök