De Verdwenen Wegen

Officiele straatnaam Besluit opheffing Buurt Buurtnr. Nieuwe naam Toelichting
1ste Meersserdwarsweg 15 maart 1920 Wyckerpoort 40 1ste Meerssenerdwarsweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
2e Meersserdwarsweg 15 maart 1920 Wyckerpoort 40 2e Meerssenerdwarsweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Acacialaan 17 september 1963 Scharn 45 Pastoor Janssenlaan Ter herdenking van de bouwpastoor van de St. Antonius van Paduakerk. De naam Acacialaan was bij Raadsbesluit van 25 november 1952 gegeven naar aanleiding van de beplanting met acaciabomen.
Achter Sint Janskerkhof          
Akener Steenweg 15 maart 1920 Heer 62 Heerderweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Ambyerstraat 16 juni 1970 Scharn 45 Burgemeester Cortenstraat Als eerbetoon aan de laatste burgemeester van Heer.
Balkenstraat 22 januari 1903 Statenkwartier 3 St. Catharinastraat Doorbraak van 1898, de oude naam verwijst ws. Naar in of over de straat stekende steunbalken gedurende en na deze doorbraak. 
Barakkenstraat 16 juni 1970 Heer 62 Haspengouw Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Beatrixstraat 17 juli 1957 Borgharen 51 Koningskampstraat  
Beatrixstraat 16 juni 1970 Heer 62 Monseigneur Soudantstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren. De oude naam was gegeven bij raadsbesluit van 19 april 1955.
Beatrixweg 6 mei 1970 Beatrixhaven 50 Willem Alexanderweg Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Bernardstraat 25 november 1952 Scharn 45 Bernardlaan Omdat de straat meer het aanzien van een laan heeft.
Bieslandscheweg 15 maart 1920 Biesland 12 Cannerweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Bleekersvoetpad 21 juli 1960 Borgharen 51 Ireneweg In verband met het gereedkomen van nieuwe wegen.
Bleekersvoetpad 8 mei 1970 Itteren 52 Pater Alexanderstraat Naam gegeven op het kader van het uitbreidingsplan Geneinde bij raadsbesluit van 2 februari 1970. Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Bokstraat 1 februari 1875 City 0 Kesselskade In verband met de afbraak van de oostelijke rij huizen ten behoeve van het kanaal.
Boschlunet   Wyck 6   Deze straat, bij besluit van 5-10-19993 vernoemd naar Nicolaas Antoon Bosch (1797-1857) stichter van een aardewerkfabriek in de Wycker Grachtstraat,opgericht in 1853 en 1867 buiten werking tengevolge van een brand, is door planwijziging vervallen.
Boschlunet 5 februari 2002 Randwyck 60   Vervallen door planwijziging
Bosstraat 4 maart 1975 Wittevrouwenveld 42 Pastoor Jacobsweg  
Bosstraat   Itteren 52 Op de Bos  
Bosweg 12 mei 1970 Beatrixhaven 50 Hoekerweg Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Bosweg 11 mei 1970 Borgharen 51 Tempelstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Boswegvoetpad 11 mei 1970 Borgharen 51 Bosveldweg Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Brigidastraat 8 mei 1970 Itteren 52 Kapelaanstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Brugstraat 31 maart 1885 Wyck 6 Wijker Brugstraat In verband met doorbraak richting station.
Burchtplein 12 mei 1970 Nazareth 43 Kemenadeplein Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Burgemeester Piterstraat ? Heer 62   Naam gegeven bij raadsbesluit van 27 juni 1970
Burgemeester Thomassenstraat 9 november 1944 Heer 62 Bernhardstraat Als eerbetoon aan Prins Bernhard voor zijn verdiensten bij de bevrijding van Nederland.
Burgemeester van Slijpestraat 12 mei 1970 Wittevrouwenveld 42 Burgemeester Hennequinstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Cabergerstraat 15 maart 1920 Oud-Caberg 26 Lanaekerweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Cannerstraat 15 maart 1920 St. Pieter 15 Mergelweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
de Rosenstraat 8 mei 1970 Itteren 52 Brigidastraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Dorpsstraat 15 maart 1920 Wolder 14 Pletzerstraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Dorpsstraat 26 mei 1970 Amby 46 Ambyerstraat Noord Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Dr. Poelsstraat 11 mei 1970 Borgharen 51 Sint Cornelisstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Dr. Poelsstraat 8 mei 1970 Itteren 52 Pasestraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Eggerstraatje   Statenkwartier 3 Statenstraat  
Eindstraat 26 mei 1970 Amby 46 Ambyerstraat Noord Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Emma straat 16 juni 1970 Scharn 45 Gerechtigheidslaan Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Europastraat 11 mei 1970 Borgharen 51 Sint Cornelisstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Europastraat 11 mei 1970 Borgharen 51 Grotedries Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Eyckerweg   Boschstraatkwartier 4 Hochterweg verdwenen steegje achter Refugie van Hocht.
Flatterie   City 0 Leliestraat  
Flatterstraat 20 mei 1960 Borgharen 51 Henri Hermansstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Fluitegat (ged.) 3 november 1931 Wolder 14 Kesselterweg  
Galgenweg 7 september 1920 Limmel 44 Dolmansstraat Naamswijziging im verband met de annexatie van 1 januari 1920
Generaal Hobbsstraat 27 juni 2000 Wyckerpoort 40 Generaal Hobbstunnel Generaal-majoor Leland Stanfor Hobbs (1892-1966) was bevelhebber van de Amerikaanse 30e Infanteriedivisie bijgenaamd 'Old Hickory'-divisie, weaarvan onderdelen Maastricht bevrijdden tijdens Wereldoorlog II. De straat is verdwenen tijdens vernieuwingen ca. 1990.
Gerbergastraat 28 februari 2001 Scharn 45 Gerbergaplantsoen Gerberga (913-968) dochter van de Roomse Duitse koning Hendrik I en Mathilde, zuster van Otto I, was getrouwd met Giselbert, Hertog van Lotharingen. Na diens dood getrouwd met Lodewijk IV, koning van Frankrijk; was tevens abdis van Susteren. Naam verleend op 7 juli 1998?
Groeneweg 15 maart 1920 Limmel 44 Galgenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Groeneweg 15 maart 1920 Scharn 45 Heerdergroenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Groeneweg 15 maart 1920 Heer 62 Heerder Groeneweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Groenstraat 21 augustus 1919 Villapark 10 Burgemeester Ceulenstraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Gronsvelder Koystraat 31 mei 1926 Heugem 61 Gronsvelderweg  
Gronsvelderweg 31 mei 1926 Wyck 6 Heugemerweg  
Gronsvelderweg 31 mei 1926 Heugem 61 Oosterweg  
Harendijk 15 maart 1920 Limmel 44 Populierweg Naamswijziging im verband met de annexatie van 1 januari 1920
Harmoniestraat   Heer 62   Naamgeving: Raadsbesluit 19 april 1955
Heerenstraat 26-1-1859 City 0 Minckelersstraat Ter ere van de natuurkundige, die daar geboren is. NB dit is de eerste door de Gemeenteraad verleende straatnaam.
Heksenhoek   Jekerkwartier 1 De Bosquetplein NB. Oude naam niet vermeld in raadsbesluit van 8 juni 1933.
Helstraat 20 juli 1926 Jekerkwartier 1 St. Bernardusstraat  
Henri Hermansstraat 11 mei 1970 Borgharen 51 Schoolstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Henric van Veldekestraat 16 juni 1970 Scharn 45 Onder de Kerk Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Henric van Veldekestraat 16 juni 1970 Heer 62 Onder de Kerk Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Heugemerweg 15 maart 1920 Heugem 61 Gronsvelderweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Hochterweg   Boschstraatkwartier 4   verdwenen steegje achter Refugie van Hocht.
Hoofdstraat 26 mei 1970 Amby 46 Ambyerstraat Zuid Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Hoog Weertstraat 31 mei 1926 Heugem 61 Heugemer Kerkstraat  
Hoogbruggenstraat   Jekerkwartier 1 Helstraat  
Hoornestraatje 3 november 1931 Caberg 25 Kloosterstraat  
Houtmarkt   Boschstraatkwartier 4 Boschstraat verdwenen bij de bouw van het Stadhuis.
Ir. Dingemansstraat 26 mei 1970 Amby 46 Frans Halsstraat Bij raadsbesluit van 31 augustus 1967 zo genoemd. Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Ir. Dingemansstraat 26 mei 1970 Amby 46 Van Goghstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging met Maastricht, Borgharen, Heer en Itteren.
Irenestraat 16 juni 1970 Scharn 45 Prins Mauritslaan Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Julianaplein 6 mei 1970 City 0 Keizer Karelplein Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Julianastraat 16 juni 1970 Heer 62 Secretaris Wijnandsstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Kaarsenmarkt 30 januari 1911 City 0 Kersenmarkt Definitieve keuze in verband met onzekerheid over de oorspronkelijke naam.
Kapittelstraat 16 juni 1970 Heer 62 Joseph Ramaekersstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren. De oude naam was gegeven bij raadsbesluit van 26 augustus 1949.
Kasteelplein 6 mei 1970 Nazareth 43 Miradorplein Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Keesenstraat   City 0 Heggenstraat Òorspronkelijk vernoemd naar de familie Keesen of Caseus.
Kerkpad 15 maart 1920 Limmel? 44 St. Jansweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Kerkstraat 26 mei 1970 Amby 46 Ambyerstraat Zuid Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Kerkstraat 8 mei 1970 Itteren 52 Kapelaanstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Kerkstraat 15 maart 1920 Heugem 61 Hoog Weertstraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Kitasotopad   Brusselsepoort 20   Verdwenen bij de inrichting van de Rechtbank in het voormalig ziekenhuis St. Annadal.
Kleine Stokstraat   City 0 Broodstraat Oorspronkelijk zo genoemd omdat daar de bakkers werkten
Kloosterstraat   Caberg 25    
Kloosterstraat 26 mei 1970 Amby 46 Longinastraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Koekschroefstraat 30 januari 1911 Boschstraatkwartier 4 Coxstraat Terugkeer naar oorspronkelijke naam.
Koestraat 15 maart 1920 Jekerdal 11 Kalfstraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Koevliegenstraat 30 januari 1911 City 0 Kwadevliegenstraat Definitieve keuze in verband met onzekerheid over de oorspronkelijke naam.
Kokartsruwe   Kommelkwartier 2 Kruisherengang  
Kolonel Johnsonstraat 27 juni 2000 Wyckerpoort 40 Kolonel Johnsontunnel Kolonel Walter Morris Johnson ( 1903-1969) was bevelhebber van het Amerikaanse 117e regiment infanterie dat Maastricht bevrijdde tijdens Wereldoorlog II. De straat is bij vernieuwingen ca. 1990 verdwenen.
Koningin Wilhelminastraat 26 mei 1970 Amby 46 Koninginnestraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Koningsvoetpad 19 mei 1953 Borgharen 51 Julianastraat  
Koolpoortstraat   City 0 O.L.Vrouwenstraat Een andere naam voor de O.L.Vrouwenpoort was Koolpoort omdat daar de schepen met (houts)kool gelost werden.
Korte Groenstraat 15 maart 1920 Wittevrouwenveld 42 Wittevrouwenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Kortestraat 26 mei 1970 Amby 46 Walburg Bij raadsbesluit van 3 october 1963 zo genoemd vanwege de geringe lengte. Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Koystraat (ged.) 15 maart 1920 Heugem 61 Gronsvelder Koystraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Koystraat (ged.) 15 maart 1920 Heugem 61 Oude Maasstraat Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Koystraat (ged.) 15 maart 1920 Heugem 61 Gronsvelderweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Kwakkerdweg 20 juni 1950 Heer 62 Bronweg In verband met de aanleg van nieuwe wegen ten behoeve van nieuwbouw
Lange Groenstraat 15 maart 1920 Wittevrouwenveld 42 Wittevrouwenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Langs de Maas 11 mei 1970 Borgharen 51 Baron de Rosenstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Langs den Wal 15 december 1879 City 0 Van Hasseltkade  
Lenculen   Jekerkwartier 1 Ezelmarkt  
Lijnpad 15 maart 1920 St. Pieter 15 Bleekerij Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Linculenstraat 30 januari 1911 Jekerkwartier 1 Lenculenstraat Definitieve keuze in verband met onzekerheid over de oorspronkelijke naam.
Lochterveldweg 15 maart 1920 Heugem 61 Lochterweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
M.A. de Ruyterstraat 19 oktober 1944 Heer 62 Wilhelminastraat Op 9 april 1942 zijn straatnamen, die naar leden van het Koningshuis vernoemd zijn, vervangen op last van de Duitse bezetter.
M.H. Trompstraat 19 oktober 1944 Heer 62 Julianastraat Op 9 april 1942 zijn straatnamen, die naar leden van het Koningshuis vernoemd zijn of daar naar verwijzen, vervangen op last van de Duitse bezetter.
Maasbrug 22 maart 1932 Wyck 6 St. Servaasbrug. Om verwisseling met de nieuw gebouwde Wilhelminabrug te voorkomen.
Maastrichterweg 15 maart 1920 Wolder 14 Vroenhovenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Maasweg 15 maart 1920 Wyckerpoort 40 Nieuweweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Maasweg 15 maart 1920 Heugem 61 Vredesweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Mannartsruwe   City 0 Lantaarnstraat Naar toenmalige belangrijke bewoner.
Meersserweg 15 maart 1920 Wyckerpoort 40 Meerssenerweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Mockvoetpad 15 maart 1920 Heer 62 St. Josephweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Moesmarkt 30 januari 1911 City 0 St. Amorsplein Definitieve keuze in verband met onzekerheid over de oorspronkelijke naam.
Molenstraatje 15 maart 1920 Wolder 14 Molenaarsweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenstraatje 15 maart 1920 Heugem 61 Heugemer Molenstraatje Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenweg 15 maart 1920 Biesland 12 Champs Elyséeweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenweg 15 maart 1920 St. Pieter 15 Zonnebergweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenweg 15 maart 1920 Mariaberg 21 Ringovenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenweg 15 maart 1920 Dousberg-Hazedans 28 Goudenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Molenweg 2 september 1969 Heer 62 Rijksweg Omdat er in de naaste omgeving enige wegen met een sterk daarop gelijkende naam liggen. Bij raadsbesluit van 14 april 1948 was de naam Molenweg toegekend aan een deel van de Dorpsstraat, dat in de volksmond reeds Molenweg genoemd werd.
Nazarethplein 3 december 1985 Nazareth 43 Kasteel Caestertstraat Door afbraak van het Ursulinenklooster en nieuwbouw.
Nieuwe Muntstraat   City 0 Kleine Staat  
Nieuwstraat   City 0  Platielstraat  
Nieuwstraat 16 juni 1970 Heer 62 Mathijs Heugenstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Nieuwstraat 16 juni 1970 Heer 62 Mathijs Heugenstraat Als eerbetoon.
O.L. Vrouwewal 22 januari 1903 City 0 O.L. Vrouwekade In verband met gedeeltelijke afbraak.
O.L.Vrouwenstraat   City 0 O.L.Vrouwenplein  
Op de Wan 6 mei 1970 Lanakerveld 34 Wanstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Oude Heerderweg 15 maart 1920 Heugemerveld 41 Bloemenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Oude Smeermaeserweg 15 maart 1920 Boschpoort 30 Bosscherweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Oude Smeermaeserweg 15 maart 1920 Boschpoort 30 Voedingskanaalweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Oude Tongersche weg 15 maart 1920 Mariaberg 21 Brouwersweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Oude Wolderweg 15 maart 1920 Campagne 13 Winterslag Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Palmstraatje   Wyck 6 Wycker Pastoorstraatje  
Pandoerpad 15 maart 1920 Biesland 12 Oude Wolderweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Papenstraat 15 maart 1920 Wyck 6 Wycker Heidenstraat  
Papenstraat 15 maart 1920 St. Pieter 15 Papenweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Papenweg   Villapark 10 Papenstraat  
Parallelweg 15 maart 1920 Belvedere 33 Industrieweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Pastoorstraatje   Wyck 6 Wycker Pastoorstraatje  
Percée (verlenging van W.Brugstraat 31 maart 1885 Wyck 6 Stationsstraat In verband met doorbraak richting station.
Platea Rufi   Statenkwartier 3 Capucijnengang  
Portenersruwe   Boschstraatkwartier 4 Maastrichter Pastoorsstraatje  
Postbaanweg 15 maart 1920 Daalhof 29 Romeinschebaan Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
President Kennedystraat 26 mei 1970 Amby 46 Rembrandtstraat Op 25 juni 1964 vernoemd naar de vermoorde Amerikaanse President. Naamswijziging in verband met de samenvoeging met Maastricht, Borgharen, Heer en Itteren.
President Rooseveltlaan 29 april 1970 Scharn 45 Wethouder van Caldenborghlaan Als eerbetoon.
Professor van Kanstraat 6 mei 1970 Wyckerpoort 40 Professor Kernstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Rodestraat   Statenkwartier 3 Capucijnengang  
Roefstraat   Statenkwartier 3 Capucijnengang  
Romeinschebaan 15 maart 1920 Belvedere 33 Postbaan Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Ruiterstraat 6 mei 1970 Wyck 6 Ruiterij Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Savelstraat 15 maart 1920 Bosscherveld 31 Phoenixweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Scharn 13 september 1945 Scharn 45 President Rooseveltlaan Bij Raadsbesluit van 13 september 1945 naar president Roosevelt genoemd vanwege diens rol in Wereldoorlog Twee
Scharnerstraatje 26 mei 1970 Scharn 45 Schoolstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Schoolpaadje   Amby 46    
Schoolstraat 16 juni 1970 Scharn 45 Burgemeester Cortenstraat Bij raadsbesluit van 26 mei 1970 Schoolstraat genoemd maar gewijzigd omdat deze naam ook reeds in Heer voorkomt. De nieuwe naam is gegeven omdat de straat het verlengde vormt van de Burgemeester Cortenstraat in Heer.
Schoolstraat 8 mei 1970 Itteren 52 Op de Bos Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Schorsmolen   Randwyck 60   Vervallen door planwijziging
Secretaris Crahaystraat 27 juni 1970 Heer 62   Oorspronkelijke straat is gereduceerd tot brandgang.
Singel 26 oktober 1965 Heer 62 Burgemeester Kessensingel Als eerbetoon. De naam Singel was bij raadsbesluit van 30 december 1964 gegeven.
Sint Aechtenstraat   Jekerkwartier 1 Tafelstraat  
Sint Antonius van Padualaan 16 juni 1970 Scharn 45 Padualaan Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Sint Gerardus Majellastraat 16 juni 1970 Scharn 45 Majellastraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Sint Jansruwe   City 0   in de achttiende eeuw verdwenen verbinding tussen de Papenstraat en de Sint Janskerk.
Sint Jorisstraat   City 0 Grote Staat Waarschijnlijk de oudste benaming.
Sint Pietershöfke 18 december 2001 St. Pieter 15 Den Deken Op verzoek van buurtbewoners vernoemd naar een oude plaatselijke benaming in plaats van de op 19 juni 2001 gegeven naam.
Sint Servatiusweg 6 mei 1970 Mariaberg 21 Willem Vliegenstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Smedestruetgen   Wyck 6 Wycker Smedenstraat  
Spoorwegvoetpad 15 maart 1920 Heer 62 St. Gerardusweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Spreeuwartsstraatje   City 0 Lantaarnstraat Naar toenmalige belangrijke bewoner.
St. Antoniusplein 12 september 1978 Boschstraatkwartier 4 Antonietenstraat Tengevolge van stadsvernieuwing
St. Antoniusweg 30 januari 1911 St. Maartenspoort 5 St. Antoniuslaan  
St. Josephsweg 6 mei 1970 Scharn 45 Mockstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
St. Martinusstraat   City 0 Eksterstraat  
Stadhuisstraat   City 0   Deze straat onstond in 1932 in de nabijheid van het Stadhuis na de afbraak van enkele oude woningblokken voor de aanleg van de Wilhelminabrug en de bouw van de nu afgebroken stadskantoren en moest weer plaats maken voor de bouw van het Mosae Forum.
Steenstraat 15 maart 1920 Mariaberg 21 Brouwersweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Steenstraat/weg   City 0 Achter het Vleeshuis  
Sterreruwe   City 0 Vijfharingenstraat  
Sulsruwe   Jekerkwartier 1 Begijnenstraat  
t Kempke 16 juni 1970 Amby 46 Lindenplein Bij raadsbesluit van 26 mei 1970 zo genoemd maar gewijzigd omdat deze naam ook reeds in Borgharen voorkomt.
Tongersche Steenweg 15 maart 1920 Wolder 14 Tongers(ch)eweg Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Treilerweg   Beatrixhaven 50    
Tweebergenstraat   Statenkwartier 3 Brusselsestraat  
Van Buelstraatje   City 0 Lantaarnstraat Naar toenmalige belangrijke bewoner.
Varkensmarkt 28 augustus 1919 Boschstraatkwartier 4 St. Antoniusplein Naam veranderd op verzoek van de Zusters van het Arme kind Jezus, die hier een school en pensionaat hadden en vonden dat de oorspronkelijk naam schadelijk was voor hun reputatie.
Verlengde Kerkstraat 20 mei 1960 Borgharen 51 Dr. Poelsstraat In verband met het gereedkomen van nieuwe wegen.
Vossenvoetpad 15 maart 1920 Boschpoort? 30 Vossenpad Naamswijziging in verband met de annexatie van 1 januari 1920
Vredeplein 30 januari 1911 City 0 Hendrik van Veldekeplein als eerbetoon
Vredesweg 6 mei 1970 Heugem 61 Sint Michaëlsweg Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Vrijthof 6 februari 1958 Borgharen 51 Europastraat Op verzoek van de Raadgevende Vergadering van de raad van Europa.
Vroenhof   Jekerkwartier 1 Ezelmarkt  
Werner van Braunstraat 7 oktober 1988 Heer 62   Bij raadsbesluit van 19 maart 1963 werd deze straat vernoemd naar de bekende ruimtevaartdeskundige. Vanwege zijn rol in nazi-Duitsland werd de straat echter hernoemd.
Wilhelminapark         vernoemd naar het bastion Wilhelmina van Pruissen.
Wilhelminastraat 16 juni 1970 Heer 62 Secretaris Waberstraat Naamswijziging in verband met de samenvoeging van Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Witte de Withstraat 19 oktober 1944 Heer 62 7 januaristraat Op 9 april 1942 zijn straatnamen, die naar leden van het Koningshuis vernoemd zijn of daar naar verwijzen, vervangen op last van de Duitse bezetter.
Witte Vrouwenvoetpad 4 maart 1975 Wittevrouwenveld 42 Pastoor Jacobsweg Als eerbetoon aan de stichter van de parochie.
Witte-Vrouwenpad 8 mei 1970 Itteren 52 Heinsbergstraat Bij raadsbesluit van 29 september 1964 zo genoemd in het kader van het uitbreidingsplan Geneinde, naamswijziging in verband met de samenvoeging vant Maastricht met Amby, Borgharen, Heer en Itteren.
Wittevrouwenveldvoetpad 4 maart 1975 Scharn 45 Pastoor Jacobsweg Als eerbetoon.
Wittevrouwenvoetpad 18 juli 1921 Wittevrouwenveld 42 Frankenstraat  
Wyngartsruwe   City 0 Eksterstraat  
Zaterdagsmarkt   City 0 Markt  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök