Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
Taalmansruwe Malberg Een taalman is een persoon die de 'taal' (rechtstaal) beheerst. Hij treedt op als vertegenwoordiger of pleitbezorger van procesvoerende partijen. Moosmerret
Taborstraat Limmel Tabor is een heuvel in Galilea waar Jezust en hemel voer.  
Tacitushof Daalhof P. CorneliusTacitus (ca 55-120) is een Romeins geschiedschrijver en de belanrijkste bron voor de geschiedenis van Rome en Germania in de 1e eeuw.  
Tafelstraat Jekerkwartier In de Middeleeuwen waren armentafels stedelijke of kerkelijke instellingen die personen bedeelden met geld, voeding of goederen. In deze straat lag vroeger een armentafel voortgekomen uit het hier gelegen Sint Agatha-gasthuis. Daarom heette de straat eerst Sint Aechtenstraat, de benaming Tafelstraat vond vanaf het begin van de 18e eeuw ingang.  
Taliënruwe Malberg Een talie is een oude lengtemaat van ruim 4 cm. Een Maastrichtse el is 0,669 meter en onderverdeeld in 16 talien.  
Talmastraat Heugemerveld Zie Minister Talmastraat  
Tamboerijnstraat Caberg Kleine handtrom aan de rand van bellen of bekkentjes voorzien. Hèlstraot
Tanslaan Randwyck Zie Dr Tanslaan Balkestraot/sträötsje
Tapijnstraat Wittevrouwenveld Sebastiaan Tapijn, Waals ingenieur, heeft in 1579 tijdens het beleg van Maastricht door de Spanjaarden getracht door springmiddelen en graafwerk de vijand tegen te houden. Hij werd zwaar gewond en stierf enkele dagen na de val van de stad op 29 juni in krijgsgevangenschap.  
Tarwehegge Amby Tarwe (Triticum) is de meest bekende graansoort bij voorkeur geteeld op kleigrond.  Tarwe vormt de basis voor bijna al het brood.  
Taxushoven Amby Taxus (Taxaceae). Een geslacht met 8 soorten groenblijvende coniferen, die in Europa, Klein-Azie, Oost- Azie en Noord-Amerika voorkomen.  De Taxus is een meestal dichtvertakte of veelstammige boom, die heel oud kan worden. Behalve het rode vlees van de vruchten is alles aan de boom zeer giftig.  
Tellerstraat Heer Zie Marcus Tellerstraat  
Tellushof Daalhof Tellus is de godin van de aarde.  
Tempeliersgaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : de Tempelierslanden, 't Tempelierengoed in de Langdel bij de weg naar Bemelen. De Orde van de Tempeliers was een geestelijke ridderorde die in 1119 werd gesticht om het Heilige Land te verdedigen.  
Tempelstraat Borgharen In een schepenbrief van 1461 van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht wordt 'land vanden Tempel' genoemd. Mogelijk een verwijzing naar de Tempeliersorde, diein de 13e eeuw een huis in Maastricht hadden en daarom ook wel goederen in deze streek bezeten zullen hebben.  
Terblijterweg Wittevrouwenveld Verbindingsweg tussen de rotonde Geusselt en Berg en Terblijt.  
Terblijterweg Scharn De oude weg richting Berg en Terblijt.  
Terblijterweg Amby Zie buurt 45 Scharn.  
Termilesgang Heugem Oude veldnaam, die mogelijk is afgeleid van het Middel-Nederlands woord 'termijn' met als betekenis grens of afgepaald gebied.  Ook is een verband met 'mile' of de eigennaam Willem van Dreimilen of Tremella mogelijk.  
Termileslaan Heugem Idem.  
Terra Cotta plein Pottenberg Terra cotta betekent letterlijk gebakken aarde en is de verzamelnaam voor roodgekleurd zacht aardewerk.  
Terra Cottalaan Pottenberg Idem.  
Terra Nigrastraat Pottenberg Terra nigra is zwart gekleurd aardewerk uit de Romeinse tijd afkomstig uit het tegenwoordige België.  
Terwormstraat Nazareth Zie Kasteel Terwormstraat  
Teunisgang Boschstraatkwartier Zie Sint Teunisgang  
Teunisstraat Boschstraatkwartier Zie Sint Teunisstraat  
Theater   Zie Achter het Theater.  
Theo van der Schuerlaan Caberg De Haagse kunstschilder Theodoor van der Schuer (1634-1707) schilderde wand- en plafondschilderingen met bijbelse en allegorische motieven in het Stadhuis van Maastricht.  
Theodoor Schaepkensstraat Sint Maartenspoort Theodoor Schaepkens (1819-1883), geboren in Maastricht,  was voornamelijk portret- en historieschilder en tekenaar. Hij was een van de stichters van de romantische schilderschool in België.  
Theresiabrug Biesland Brug in het Theresiapad.  
Theresiagang Biesland Pad dat leidt naar de Sint Theresiakerk.  
Theresiapad Biesland Zie Theresiagang.  
Theresiaplein Biesland Zie Sint Theresiaplein  
Thermen Binnenstad Zie Op de Thermen  
Thijssedomein Randwyck Zie Jac Thijssedomein  
Thomassenstraat Wyckerpoort Zie Professor Thomassenstraat.  
Thorbeckeplantsoen Wyckerpoort Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) was de voornaamste figuur van het Nederlands politieke liberalisme in de 19e eeuw en o.m. de geestelijk vader van de grondwetsherziening van 1848. Na de val van zijn eerste Ministerie (1848-1853) werd hij in Maastricht als lid van de Tweede Kamer gekozen.  
Thywissenpad Villapark Zie Dr A. Thywissenpad  
Tibeertstraat Malpertuis Tibeert is de kater, die aanvankelijk Reinaart verdedigt, na het mislukken van de actie van Brune Reinaart moet dagvaarden maar op zijn beurt ook in de val wordt gelokt en mishandeld.  
Tiberiasstraat Limmel Stad door Herodes gesticht aan een meer en hoofdstad van beneden-Galilea en vernoemd naar keizer Tiberius.  
Tichelstraat Pottenberg Tichel is een platte bouwsteen of tegel.  
Tiecelijnstraat Malpertuis Tiecelijn is een raaf  en klager tegen de vos.  
Tiendegaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : De Wilde Tiende, in de Weltiende, Willetienden, In de Wilde Tienden. Tiend is het tiende gedeelte van de voortbrengselen (veldgewas, vruchten, vee) dat men moest opbrengen aan de kerkelijke instelling, die het tiendrecht bezat. Op 't Kloester
Tiendschuurpad Amby Vernoemd naar de nabij gelegen hoeve Tiendschuur, de plaats waar de kerkelijke belasting 'de Tiende"geind werd.  
Tijmweerd Heugem Tijm (Thymus vulgaris) is een aromatische, altijd groen blijvende, bossige alfheester. De plant wordt 20 tot 30 centimeter hoog. Hij wordt veel in de mediterrane keuken gebruikt.
Tillystraat Wittevrouwenveld Claude 't Serclaes graaf de Tilly (1648-1723) was van 1719-1721 militair gouverneur van Maastricht. In 1714 liet hij zijn woning, de Hof van Tilly, bij de overgang van de Grote Gracht naar de Brusselsestraat bouwen.  
Timorstraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Tinnegietersdreef Belfort Tinnegieters gieten en verwerken vaatwerk en andere voorwerpen van tin. Zij behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het kramersambacht.  
Tirostraat Boschpoort Tiro (tire haut) is een signalement voor vliegend wild.  
Tischbeinstraat Sint Maartenspoort Jan Frederik August Tischbein (1750-1812), geboren te Maastricht,  was portretschilder en vanaf 1801 directeur van de Academie van Schone Kunsten te Leipzig.  
Titanenhof Daalhof Titanen zijn een oude groep goden, waaruit zowel de Olympische goden als de mensen zijn voortgekomen.  
Tolbiacstraat Wittevrouwenveld Plaats langs de weg van Keulen naar Trier bij Zülpich, waar koning Clovis omstreeks 500 de Alemannen versloeg.  
Tomkensweg Dousberg-Hazendans Oude kadastrale benaming  
Tongerseplein Jekerkwartier Zie Tongersestraat.  
Tongerseplein Kommelkwartier Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseplein Mariaberg Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongersestraat Jekerkwartier  Vanouds de uitvalsweg richting Tongeren door de Tongersepoort.  
Tongersestraat Kommelkwartier Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Jekerkwartier Zie Tongersestraat.  
Tongerseweg Kommelkwartier Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Biesland Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Campagne Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Wolder Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Mariaberg Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tongerseweg Daalhof Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
Tournooiruwe Malberg Een tournooi was in de Middeleeuwen een ridderlijk kampspel en een middeleeuwse munt oorspronkelijk afkomstig uit Tours (F.): een pond tournoois.  
Toustruwe Oud-Caberg Zie buurt 27 Malberg.  
Toustruwe Malberg Het woord toust heeft de betekenis van huur- of pachttermijn.  
Touwslagersdreef Belfort Een touwslager vervaardigt touw door het ineendraaien van strengen hennep of vlas en behoorde in het Middeleeuwse Maastricht tot het kramersambacht.  
Trappendaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Achter de trappen. Is waarschijnlijk terrasvormig land.  
Trianonstraat Biesland Trianon is de naam van twee kleine paleizen in het park van Versailles, het Grand en het Petit Trianon. Het Grand Trianon (1688) was bestemd voor Madame de Maintenon en het Petit Trianon (1762-1768), aanvankelijk bestemd voor Madame Dubarry, werd de verblijfplaats van Marie-Antoinette, echtgenote van de laatste Franse koning.  
Trichterbaan Daalhof Zie buurt 29 Daalhof.  
Trichterbaan Daalhof De naam Trichterbaan herinnert aan een oud tracé van de weg uit Tongeren.  
Trichtervoogdenstraat Borgharen De heren van Borgharen waren voogden van Maastricht, een erfelijke waardigheid door de hertog van Brabant in pand gegeven. De voogden handhaafden de rechten van de hertog van Brabant in Maastricht en stonden in tijden van oorlog aan de hoofd van de verdediging van de stad.  
Trichtweg Mariaberg Zie Aert van Trichtweg  
Trocaderostraat Biesland Trocadero (een door de Fransen in 1823 veroverd fort bij Cadiz) werd in 1827 de naam voor de heuvel van Chaillot en vanaf 1878 ook voor een gebouw aan de Seine in Parijs. Het gebouw maakte in 1937 plaats voor het palais de Chaillot, maar de parken heten nog steeds Jardins du Trocadero.  
Tubantenstraat Wittevrouwenveld De Tubanten vormden een Germaanse stam, die in de buurt van het huidige Twente woonde. Zij gingen op in het volk der Franken.  
Tubastraat Caberg De tuba is een koperinstrument met ventielen en een wijde conische boring, uitlopende beker en een komvormig mondstuk. De tuba wordt gekenmerkt door zijn grote afmetingen en het diepe geluid. De eerste tuba's werden omstreeks 1830 vervaardigd in Belgie en sindsdien komt het instrument voor in verschillende vormen en afmetingen.  
Tuindersstraat Jekerdal In vroeger tijden lagen hier veel tuindersbedrijven.  
Tulpenstraat Mariaberg Tulipa (Liliaceae). Het geslacht van tulpen met zeker 100 soorten winterharde bolgewassen is in Europa meer dan 300 jaar geliefd als sierplant. De tulpen werden uit Turkije, waar ze lang in hoog aanzien stonden, in het midden van de 16e eeuw in Europese tuinen ingevoerd. Nog geen 100 jaar later had de tulpenspeculatie vooral Nederland in de ban.  
Turennestraat Sint Maartenspoort Henri de la Tour d'Auvergne, burggraaf van Turenne, (1611-1675) was  van moederszijde een kleinzoon van Willem van Oranje. Hij diende eerst de Republiek onder Frederik Hendrik en later Frankrijk onder Lodewijk XIV toen die in 1672 de Republiek aanviel. Op zijn voorstel werd Maastricht op de tocht naar het noorden niet belegerd om het risico van een verzwakt leger te voorkomen. Maastricht werd in 1673 ingenomen. In 1675 werd de lunet Turenne aangelegd buiten Wyck.  
Tweebergenpoort City Zie Oude Tweebergenpoort  
Tweebergenpoort Kommelkwartier Zie Oude Tweebergenpoort  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök