Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
‘s-Herenelderenlaan Dousberg-Hazendans Het dorp 's-Herenelderen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Sadatdomein Randwyck Anwar Sadat (1918-1981) Egyptisch president en het eerste staatshoofd in de Arabische wereld, dat vrede met Israel zocht. Hij werd door fundamentalisten vermoord in 1981.  
Saksenstraat Wittevrouwenveld De Saksen waren een Germaanse stam, die zich in de 3e eeuw na Christus in Oost-Nederland en aangrenzend Duits gebied vestigden. Zij drongen met de Franken in de 5e eeuw het Romeinse Rijk binnen. Samen met de Angelen uit Noord-Duitsland trokken delen naar Britannia. In de 8e eeuw onderwierp Karel de Grote hun hele Duitse stamgebied en begon hun kerstening.  
Salernolaan Randwyck Salerno is een universiteitsstad in Italie, die reeds in de 11e eeuw een medische faculteit kende.  
Salvador Allendedomein Randwyck Salvador Allende (1908-1973), eerste democratisch gekozen president van Chili, omgekomen tijdens een staatsgreep van reactionaire krachten tegen zijn bewind.  
Salviabeemd Heugem Salvia (Labiatae). Een geslacht met 700 soorten winterharde en niet winterharde eenjarige overblijvende en voor het merendeel groenblijvende halfheesters. Deze plantensoort is onderverdeeld in eenjarige en overblijvende planten. De bloemen zijn buisvormig en tweelippig; de bovenste lip heeft de vorm van een kap. De planten staan in eindstandige trossen. Van een enkele soort wordt het aromatisch blad gebruikt als keukenkruid.  
Samariastraat Limmel Het middelste district van Palestina.  
Sancerrelaan Campagne Sancerre is een wijngebied aan de Boven-Loire dat voornamelijk witte wijnen produceert uit de sauvignon-blanc druif.  
Sandersweg Belvedere Zie Belvedere.  
Sappeursweg Bosscherveld Sappeurs zijn soldaten die sappen aanleggen. Een sappe is een loopgraaf of een onderaardse gang naar een vesting.  
Sareptaplein Limmel Een stad aan de Middellandse Zee waar de profeet Elias verbleef en iemand tot leven wekte.  
Sareptastraat Limmel Idem.  
Saturnushof Daalhof Saturnus (Grieks: Kronos) is de oude hoofdgod van de Griekse en Romeinse religie, uit wie alle andere goden zijn voortgekomen.  
Sauterneslaan Campagne Sauternes is een Appellation in het zuiden van de Bordelais, gespecialiseerd in zoete witte wijnen.  
Savelsbosch Vroendaal Een hellingbos ten zuidoosten van Maastricht tussen Gronsveld en Eckelrade. Zavel is een grondsoort en bestaat uit klei met een hoog percentage zand.  
Savelstraat Belvedere Zavel is een grondsoort bestaande uit klei vermengd met zand, vermoedelijk werd dit hier vroeger gewonnen.  
Schaandertweg Scharn Zie Schandert  
Schaapbroekweg Randwyck Oude kadastrale benaming voor een laaggelegen weidegebied waar waarschijnlijk schapen gehoed werden.  
Schaelsbergerbosch Vroendaal Een hellingbos in de gemeente Valkenburg aan de Geul.  
Schaepkensstraat Sint Maartenspoort Zie Theodoor Schaepkensstraat  
Schaepmanstraat Wittevrouwenveld Zie Dr Schaepmanstraat  
Schaikweg   Zie van Schaikweg  
Schaliedekkersdreef Belfort Een schalie is een daklei. Schaliedekkers zijn dakdekkers. Zij behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het metselaarsambacht.  
Schalmeistraat Caberg Algemene benaming van een konisch blaasinstrument met dubbel riet uit India, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door zijn eenvoudige bouw moeilijker bespeelbaar dan bijvoorbeeld de verwante hobo en fagot.  
Schaloenstraat Nazareth Zie Kasteel Schaloenstraat  
Schandert Scharn Vermoedelijk een oude plaatselijke benaming.  
Scharnerweg Scharn De oude naam voor de weg van Wyck naar Scharn.  
Scharnlaan Scharn Zie Adelbert van Scharnlaan  
Schellegaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Schellenkempke  
Schellingruwe Malberg Vanaf de 13e eeuw werden in West-Europa schellingen geslagen. In de Nederlanden waren deze schellingen zes stuivers waard en droegen zij namen van de afbeeldingen, zoals arend-, pauw- en rozenschelling.  
Schepelruwe Malberg Een schepel is een grote, platte schop om graan of aardappelen mee te scheppen. Deze kreeg de betekenis van een inhoudsmaat voor droge waren, thans overeenkomende met een tiende hectoliter.  
Schepen Bemelmansstraat Wittevrouwenveld Joannes Jacobus Sebastianus Bemelmans (1781-1859) was van 1819-1821 en van 1829-1855 lid van de gemeenteraad en van 1851-1854 wethouder van Maastricht.  
Schepen de Wicstraat Heer Gerardus de Wic is de oudst bekende schepen van Heer. Hij werd benoemd door het kapittel van Sint Servaas in 1255.  
Schepen Engelenstraat Wittevrouwenveld Joannes Christianus Wilhelmus Aloisius Engelen (1785-1843) was van 1823-1843 raadslid en van 1833-1843 schepen van Maastricht.  
Schepen Helgersstraat Wittevrouwenveld Wilhelmus Josephus Helgers (1778-1856) was van 1835 tot 1851 lid van de gemeenteraad en van 1850-1851 schepen van Maastricht.  
Schepen Kerensstraat Heer Tilmannus Xaverius Kerens was gedurende het Ancien Régime de laatste schepen van de schepenbank Heer, benoemd in 1794. In datzelfde jaar zorgde de Franse Revolutie voor een blijvende verandering van staats- en bestuursvorm.  
Schepen Pichotstraat Wittevrouwenveld Ephraim Daniel Pichot (1753-1847) was van 1815-1844 lid van de gemeenteraad en van 1815-1835 schepen van Maastricht  
Schepen Roosenstraat Wittevrouwenveld Eugenius Victor Roosen (1773-1833) was van 1815-1819 en van 1822-1850 lid van de gemeenteraad en van 1843-1850 schepen van Maastricht.  
Schepen van Meerbeekestraat Wittevrouwenveld Joannes Lambertus van Meerbeeke (1785-1850) was van 1822-1848 lid van de gemeenteraad en van 1835-1848 schepen van Maastricht  
Schepen van Panhuysstraat Wittevrouwenveld Frans van Panhuys ( ca.1778-1848) was van 1822-1848 lid van de gemeenteraad en van 1815-1848 schepen van Maastricht.  
Schepenenplein Wittevrouwenveld Schepen is de oude naam voor wethouder, welke titel door de gemeentewet 1851 werd ingevoerd.  
Scheynersgaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op Scheynersberg.  
Schildersplein Sint Maartenspoort Ter herinnering aan de Maastrichtse schilderkunst door de eeuwen heen.  
Schildruwe Malberg Een schild is o.m. een verdedigingswapen en een oude benaming van munten waarop een heraldisch schild was afgebeeld.  
Schippersdreef Belfort Het schippersambacht was in de Middeleeuwen een van de ambachten in Maastricht.  
Schoenerweg Beatrixhaven Schoener is een snelvarend, langsscheepsgetuigd zeilschip van Amerikaanse oorsprong. Bij tweemasters is de achterste mast het hoogst en bij driemasters meestal de middelste en kon met een kleinere bemanning gevaren worden dan de oude, dwarsgetuigde schepen. Het is in de 18e eeuw ontwikkeld en tot in de 20e eeuw wereldwijd gebruikt.  
Schoenmaeckersstraat Amby Zie Helene Schoenmaeckersstraat  
Scholsstraat Wyckerpoort Zie Professor Scholsstraat  
Schoolstraat Borgharen  In deze straat ligt de dorpsschool.  
Schorsmolen Randwyck Molen voor het malen van gedroogde eikenschors ten behoeve van de leerlooierij.  
Schout Stasstraat Heer Joannes Henricus Stas (ca.1759-1807) was de laatste schout van Heer, benoemd in december 1794 door de deken en het kapittel van Sint Servaas. Inmiddels hadden de Fransen in november 1794 Maastricht veroverd en was de Franse Tijd begonnen. Het oude bestuur bleef waarschijnlijk tot 1796 in functie.  
Schoutruwe Malberg Een schout was een bestuurs- en rechterlijk ambtenaar, die de Heer vertegenwoordigde. De heren van Maastricht waren de Prins-bisschop van Luik en de Hertog van Brabant, na 1632 de Staten-Generaal.  
Schovenlaan Amby Een wijze om de afgesneden korenaren op het veld rechtop te drogen te zetten.  
Schrijnenstraat Heugemerveld Zie Monseigneur Schrijnenstraat  
Schuerlaan Caberg Zie Theo van der Schuerlaan  
Schumandomein Randwyck Zie Robert Schumandomein  
Schutkolk-parallelweg Borgharen Weg in het sluizencomplex  
Schutkolkweg Borgharen Schutkolk is de ruimte tussen twee sluisdeuren.  
Schuttendaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Schuttenbergh. Het woord schutten betekent hier het schutten van vee, d.w.z. het vee houden binnen een omheining  
Schutterijweg Sint Pieter/Villapark De Schutterijweg kreeg deze naam vanwege de nabijheid van schietbanen die waren aangelegd voor de Burgerwacht van Maastricht. De Burgerwacht was in zekere zin een voortzetting van de dienstdoende schutterij die van 1815 met onderbrekingen tot 1906 bestond.  
Schwartzenbergstraat Wittevrouwenveld Melchior van Schwartzenberg leidde, met behulp van ingenieur Tapijn, in 1579 de verdediging van Maastricht tegen de Spanjaarden o.l.v. Parma. Hij sneuvelde tijdens de bestorming vande Brusselse Poort.  
Sebastianenweg Villapark Deze naam is gekozen omdat hier het oefenterrein van de Koninklijke Societeit van Handboogschutters Sint Sebastiaan, het oudste schuttersgilde van Maastricht en een der oudste van Nederland, heeft gelegen.  
Secretaris van Berghestraat Heer Johan van Berghe was griffier van de schepenbank Heer (1528-1541) en notaris te Maastricht.  
Secretaris Waberstraat Scharn Michael Joannes Waber (1896-1973) was van 1926 tot 1961 gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Heer en heeft in deze functie een groot aandeel gehad in de snelle na-oorlogse groei en ontwikkeling van deze gemeente.  
Secretaris Wijnandsstraat Scharn Hubertus Jacobus Gerardus Wijnands (1922--) trad in 1939 in dienst van de gemeente Heer en was er van 1961-1970 gemeentesecretaris. Hierna vervulde hij de functie van burgemeester van Eijsden.  
Selysstraat Borgharen Zie Baron de Selysstraat  
Semarangweg Mariaberg Een stad op het eiland Java in de Indonesische archipel  
Senecalstraat Wyckerpoort Zie Overste Senecalstraat  
Septemberstraat 13 Scharn Op 13 september 1944 werd de oostzijde van de gemeente ( onder andere Heer) door de Amerikanen bevrijd.  
Seringenstraat Mariaberg Sering (Syringa Oleaceae). De sering is een geslacht met 30 soorten winterharde, bladverliezende heesters en boompjes, zeer geliefd om de meestal welriekende bloemen, die laat in het voorjaar verschijnen.  
Serpentilunet Wyck Guillaume Serpenti (1906-1982) was naast zijn functie als hoofd van de decoratie-afdeling bij 'de Sphinx' ook kunstschilder.  
Servaasbolwerk Kommelkwartier Zie Sint Servaasbolwerk  
Servaasbrug Wyck Zie Sint Servaasbrug  
Servaasklooster Binnenstad Zie Sint Servaasklooster  
Servaasklooster Kommelwartier Zie Sint Servaasklooster  
Servatiusweg Heer Zie Sint Servatiusweg  
Severenplein Amby De naam is ontleend aan de oude plaatselijke benamingen Severenveld en Severensteeg.  
Severenstraat Amby Idem.  
Severinweg Mariaberg Zie Andre Severinweg.  
Sibemaweg Wyckerpoort Genoemd naar de vroeger hier gelegen zuivelfabriek met die naam. De schoorsteen, die niet gesloopt is, houdt de herinnering hieraan levend.  
Sibemaweg Scharn Idem.  
Sikkelhegge Amby Snijmes in de vorm van een halve maan en een kort handvat.  
Sileneweerd Heugem Silene (Caryophyllaceae). Een plantengeslacht met 500 soorten een, twee en overblijvende kruidachtige planten en enkele halfheesters. De bloemen hebben buisvormige of bolle kelken en vlak uitgespreide, ingesneden kroonbladeren. Ze bloeien in overvloed van het late voorjaar tot het eind van de zomer.  
Silexstraat Pottenberg Silex, vuursteen of kiezelzuuranhydride wordt als grondstof voor glazuur gebruikt.  
Sillebergvoetpad Bosscherveld Genoemd naar de daar gelegen hoeve Silleberg.  
Sillebergweg Bosscherveld Idem.  
Sillebergweg Belvedere Idem.  
Silvanushof Daalhof Silvanus is een Latijnse bos- en veldgodgod.  
Simpsonstraat Wyckerpoort Zie Generaal Simpsonstraat  
Sint Amandusstraat Villapark Amandus (ca.584-675 of 676) was een uit Aquitanië afkomstige rondreizende bisschop. Hij was van 646-649 bisschop van Maastricht.  
Sint Amorsplein Binnenstad Sint Amor verbleef in de 9e eeuw in Maastricht. Nabij dit pleintje stond tot de tweede helft van de 17e eeuw een naar hem genoemde kapel. Daarna werd hier een groentemarkt (Moesmarkt) gehouden en in 1911 werd dit pleintje opnieuw Sint Amorsplein genoemd. Moosmerret
Sint Andreasweg Villapark De Sint Andreasweg is genoemd naar een in de Middeleeuwen in Sint Pieter gelegen kapel, toegewijd aan de H. Andreas. De kapel wordt het laatst vermeld in 1431.  
Sint Annadal Brusselsepoort Dit plein is genoemd naar het tot 1 januari 1986 aldaar gelegen ziekenhuis Sint Annadal. In 1994 is het gebouw in gebruik genomen als Paleis van Justitie . Sint Annadal was oorspronkelijk de naam van het in 1441 gestichte klooster in de Kapoenstraat. Dal betekent plaats van rust en vrede.  
Sint Annalaan Brusselsepoort Vernoemd naar de patroonheilige van St. Annadal.  
Sint Annalaan Mariaberg Idem.  
Sint Antoniuslaan Sint Maartenspoort Het Antonietenklooster lag in de nabijheid van het Bassin. Een bezit van het klooster was de griend aan de kant van Wyck op het voormalige Sint Antoniuseiland. Om deze reden komt de naam van deze laan in Wyck voor.  
Sint Bernardusstraat Jekerkwartier De Sint Bernardusstraat is genoemd naar Bernardus van Clairvaux (1091-1153), hervormer van de Cistercienser orde, die in 1145-1146 op het Onze-Lieve-Vrouweplein de tweede kruistocht predikte. Deze straat heette tevoren Helstraat. Hèlstraot
Sint Catharinastraat Statenkwartier De Sint Catharinastraat dankt haar naam aan de voormalige Sint Catharinakapel die hier tot 1863 in de nabijheid lag. Het straatje ontstond na een doorbraak in 1898 van de Boschstraat naar de Batterijstraat Balkestraot/sträötsje
Sint Christoffelplein Caberg Aan dit plein lag de inmiddels gesloopte Sint Christoffelkerk die bij de bouw van de wijk Caberg door de architect als het centrum van de wijk bedoeld was.  
Sint Cornelisstraat Borgharen Al eeuwenlang bestaat er een bedevaart naar Borgharen met de naam Haardergaank ter ere van Sint Cornelis. Hij was paus (251-252) en martelaar. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen stuipen en zenuwen. Vanwege zijn populariteit werd hij in 1979 tot patroon van de kerk uitgeroepen.  
Sint Gerarduspad Wyckerpoort Deze naam is oorspronkelijk gegeven door de gemeenteraad van Heer, omdat de inwoners van Wyck en Maastricht deze weg gebruikten als zij ter verering van Sint Gerardus Majella (1726-1755), Italiaans heilige, naar de parochiekerk van Heer gingen.  
Sint Gerardusweg Wyckerpoort Zie Sint Gerarduspad.  
Sint Gerlachusweg Biesland Gerlachus, overleden in 1170, bracht het grootste deel van zijn leven als kluizenaar te Houthem door.Vanuit Houthem ondernam hij dagelijks een bidweg naar het graf van Sint Servaas.  
Sint Hilariusstraat Jekerkwartier De Sint Hilariusstraat is genoemd naar de kapel van de H.Hilarius, waarvan in 1245 voor de eerste keer melding wordt gemaakt. Sinds 1732 staat de Waalse Kerk op de plaats van de kapel.  
Sint Hubertuslaan Jekerkwartier Hubertus (vermoedelijk in 727 overleden) was de laatste bisschop van Maastricht. Hij zou omstreeks 720 de bisschopszetel naar Luik overgebracht hebben.  
Sint Hubertuslaan Villapark Zie Jekerkwartier.  
Sint Hubertuslaan Jekerdal Zie Jekerkwartier.  
Sint Jacobstraat Binnenstad De Sint Jacobstraat heeft haar naam te danken aan het op de hoek van de Bredestraat gelegen gasthuis met kapel van Sint Jacob. De straat werd vanaf de 17e eeuw zo genoemd, nadat de kapel als parochiekerk in gebruik werd genomen.  
Sint Jan Baptistplein Limmel Genoemd naar de aan het plein gelegen parochiekerk van het stadsdeel Limmel.  
Sint Josephstraat Heer Zo genoemd ter ere van Sint Joseph. Deze straat heette vroeger Mockvoetpad.  
Sint Lambertuslaan Jekerkwartier Lambertus (ca 635-706) was bisschop van Maastricht. Hij werd er na zijn dood begraven en vervolgens werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar Luik  
Sint Lambertuslaan Villapark Zie Jekerkwartier.  
Sint Lucassingel Brusselsepoort De H. Lucas was evangelist en beoefenaar van de geneeskunde. Zijn evangelie bezat grote letterkundige waarde. Aan hem wordt het oerportret - Archeiropoietes - van Maria toegeschreven. Hij is de patroonheilge van de schilders.  
Sint Maartenslaan Sint Maartenspoort De Sint Maartenslaan is genoemd naar de voormalige Sint Maartenspoort en de St. Martinuskerk. Sint Maarten (ca 316-397) was o.m. bisschop van Tours.  
Sint Maartenspoort Sint Maartenspoort Oude stadspoort, vernoemd naar St. Maarten of St. Martinus.  
Sint Martinusstraat Borgharen Sint Martinus was de vroegere patroonheilige van de parochie Borgharen. In 1979 werd Sint Cornelis als nieuwe patroon aangewezen vanwege de betekenis van de reeds lang bestaande 'Haardergaank' ter ere van Sint Cornelis.  
Sint Maternusstraat Villapark Maternus leefde in de derde en vierde eeuw en was bisschop van Keulen. Hij zou ook de eerste van de tien bisschoppen van Tongeren zijn geweest met Sint Servaas als laatste, maar daar zijn geen bewijzen voor.  
Sint Michaelshofke Heugem Genoemd naar St. Michael, de patroon van de aan deze weg gelegen kerk van Heugem. De aartsengel Michael is de aanvoerder van de engelen in de strijd tegen Satan.  
Sint Michaelsweg Heugem Bij besluit van 15 maart 1920 genoemd naar St. Michael, de patroon van de aan deze weg gelegen kerk van Heugem. De aartsengel Michael is de aanvoerder van de engelen in de strijd tegen Satan. Vóór de annexatie door Maastricht in 1920 heette deze weg Maasweg en daarna Vredesweg. Bij besluit van 12 mei 1970 is de omschrijving bijgesteld.  
Sint Monulphusweg Villapark Monulphus (tweede helft van de 6e eeuw), bisschop van Maastricht, bouwde de eerste grafkerk ter ere van Sint Servaas  
Sint Nicolaasstraat Kommelkwartier Vernoemd naar de stadspoort, die vroeger gelegen was aan de zuidzijde van de straat en die St. Servaaspoort genoemd werd maar volgens Heylerhoff ook wel Sint Nicolaaspoort genoemd werd.  
Sint Odastraat Brusselsepoort Oda (omstreeks 726 overleden) was de dochter van een Schotse koning. Zij trok naar Luik waar zij onder aanroeping van Lambertus zou zijn genezen van haar blindheid.  
Sint Odastraat Frontenkwartier Zie Brusselsepoort.  
Sint Petrus Banden Plein Heer Zie Plein Sint Petrus Banden  
Sint Pieterskade Jekerkwartier Deze straat vormde oorspronkelijk een kade langs het kanaal naar Luik en loopt in de richting van het oorspronkelijk zelfstandige dorp Sint Pieter.  
Sint Pieterskade Villapark Zie Jekerkwartier.  
Sint Pietersluisweg Villapark Deze weg liep vroeger langs de sluis van Sint Pieter.  
Sint Pieterstraat Jekerkwartier Deze straat leidt naar het stadsdeel Sint Pieter. Ter hoogte van de brug over de Jeker lag vroeger de Sint Pieterspoort. De naam dateert uit de 17e eeuw.  
Sint Rochusweg villapark Weg naar de St. Rochuskapel. Midden op het plateau van de Sint-Pietersberg stond eeuwenlang een kapel ter ere van deze heilige. Op initiatief van Pastoor Kribs werd in 1888 een nieuwe Sint Rochuskapel gebouwd. Sint Rochus is de beschermheilige tegen de pest.  
Sint Servaasbolwerk Kommelkwartier Aan de kanunniken van Sint Servaas werd in 1579 de verdediging van een toren met de naam Hackenkamer bij de Calvariestraat opgedragen  
Sint Servaasbrug Wijck Tot de jaren dertig van de 20e eeuw sprak men van de Maasbrug. In 1932 werd de brug naar Sint Servaas genoemd, de patroonheilige van de stad. De naam herinnert ook aan het feit, dat het Sint-Servaaskapittel van 1139-1646 eigenaar van deze brug c.q. zijn voorganger was  
Sint Servaasklooster Binnenstad / Kommelkwartier Een claustrum (klooster) is het immuniteitsgebied van een kapittel waar de wereldlijke overheid geen zeggenschap had. De Sint-Servaaskerk was tot eind 18e eeuw een kapittelkerk. Op het Sint-Servaasklooster zelf staan panden die in opdracht van kanuniken waren gebouwd. Op 't Kloester
Sint Servatiusweg Heer In 1934 herdacht men dat het 1550 jaar geleden was dat Sint Servaas in 384 overleed.  
Sint Teunisgang Boschstraatkwartier Sint Teunis is Maastrichts voor Sint Antonius. De naamgeving verwijst naar het tot eind 18e eeuw aldaar gelegen Antonietenklooster.  
Sint Teunisstraat Boschstraatkwartier Idem.  
Sint Theresiaplein Biesland Genoemd naar de gelijknamige parochiekerk.  
Sint Walburgapad Amby Walburgis of Walburga (ca 710-779) was een Angelsaksische abdis, die op verzoek van haar familielid Bonifacius naar Duitsland en onze streken ging om hem te helpen bij zijn missiewerk. Zie ook buurt 46 Walburg.  
Sint Willibrordusstraat Villapark Willibrord (658-739) was sinds 695 aartsbisschop van de Friezen met Utrecht als zetel. Na een onderbreking hernam hij vanaf 719 zijn missiewerk en was ook in deze streken actief.  
Sionsweg Limmel Sion is een heuvel in het Heilige Land waarop de burcht van David en de tempel van Jeruzalem lagen.  
Slackegaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : in die Slack.  
Slagmolen Randwyck Molen, waarin door middel van op en neergaande stampers zaden geplet werden om er olie uit te winnen.  
Slakweg / kobb de Heeg Vermoedelijk zo genoemd omdat hij vroeger met as en slakken afkomstig van industrie en huishouden verhard werd.  
Slamatstraat Mariaberg Een vulkaan op het eiland Java, gelegen in de Indonesische Archipel.  
Slavante Sint Pieter Slavante is een verbastering van Observanten, een naam voor een strengere stroming binnen de orde van de Franciscanen, die daar in een oude steengroeve een klooster gebouwd hadden hadden. Zie ook Observantenweg.  
Slavanten/Slavantenvoetpad Sint Pieter Zie Slavante  
Sleedoorn Scharn Prunus spinosa. Stekelige variëteit van het geslacht bladverliezende heesters en bomen met pruimachtige vruchten.  
Slekweg de Heeg Zie Slakweg  
Sleperweg Beatrixhaven Sleper of sleepboot is een klein schip ,aangedreven door een stoommachine of dieselmotor, en bestemd om één of meerdere vrachtschepen zonder eigen voortstuwing te trekken.  
Sleuteldaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Sleutelveld, In den Sleutel.  
Slijpestraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester van Slijpestraat  
Slotmakersdreef Belfort Slotmakers zijn slotenmakers en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het grofsmedenambacht.  
Slotplein Nazareth Slot is een andere naam voor een kasteel.  
Sluisdijk Borgharen Deze weg ligt op de dijk van het Julianakanaal aan de kant van de rivier de Maas.  
Sluisdijk-zijweg Borgharen Weg in het sluizencomplex  
Sluizerbank Wolder Sluizen was vroeger een bank (dorp) van het Sint-Servaaskapittel. Sinds 1977 maakt Sluizen deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Smedenstraat Wyck Zie Wycker Smedenstraat  
Smeemaeserweg Bosscherveld Zie Oude Smeermaeserweg  
Smissenhaag de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Smissendeel (Keer). Een smisse is een smidse, smederij.  
Smulderssingel Caberg Zie Carl Smulderssingel  
Smulderssingel Bosscherveld Zie Carl Smulderssingel  
Sneeuwheide Amby Sneeuwheide (Erica Carnea). Winterharde soort uit de bergen van Midden- en Zuid-Europa en behoort tot de weinige dopheidesoorten, die op kalkgrond gedijen. Deze vormt een lang uitstekend en dichtvertakt halfstruikje van doorgaans nog geen 30 cm hoog, vrijwel de hele winter en een deel van het voorjaar bloeit hij met kleine kelkvormige paars-rose bloemen met uitstekende donkerder meeldraden.  
Snijder-Kempkenvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Snippenpad Boschpoort Verzamelnaam voor een aantal vogelsoorten met een lange, rechte snavel en tamelijk lange poten. Gejaagd wordt op de Watersnip (Gallinago gallinago) en de Houtsnip (Scolopax rusticola).  
Soendastraat Mariaberg Zeestraat tussen Java en Sumatra in de Indonesische archipel.  
Soerabajaweg Mariaberg Havenstad op het eiland Java in de Indonesische archipel.  
Soironstraat Caberg Zie Matthias Soironstraat  
Sonnevillelunet Wyck Genoemd naar vader Pierre (1861-1921) en de zonen Louis (1887-1959), Jef (1892-1971) en Fons (1903-1963) Sonneville, allen graveurs bij de Sphinx of Céramique.  
Sorbonnelaan Randwyck Robert de Sorbon stichtte omstreeks 1250 de Sorbonne-universiteit in Parijs .  
Sortieweg Belvedere Een sortie is een overdekte doorgang door een verdedigingswerk, bedoeld om uitvallen te doen.  
Soudantstraat Scharn Zie Monseigneur Soudantstraat  
Sourenstraat Heugemerveld Zie Aalmoezenier Sourenstraat.  
Spaaklaan Randwyck Zie Paul-Henri Spaaklaan  
Spaakplein Randwyck Zie Paul-Henri Spaaklaan  
Sparrenhoven Amby Spar (Picea Pinaceae). Een geslacht met 50 soorten winterharde groenblijvende kegeldragende bomen, die in de noordelijke gematigde streken bijna overal worden aangetroffen. Het zijn lange en smal kegelvormige bomen, die veelal afhangende takken hebben. De afhangende eivormige kegels hebben buigzame, houtachtige bruine schubben.  
Spartodonk Oud-Caberg Sparto of Esparto is een grassoort, die als grondstof in de papierindustrie dient.  
Specerijstraat Brusselsepoort Specerijen zijn uitheemse kruiden voornamelijk afkomstig uit het Verre Oosten..  
Speciedonk Oud-Caberg Specie is de benaming voor de papierspijs, de gemalen vezelpap, in de papierindustrie.  
Spekstraat Borgharen Oude benaming, wellicht afgeleid van de oude term spijker (Latijn: spicarium) voor graanschuur.  
Spekstraterpad Borgharen Oude kadastrale benaming  
Sperwerpad Boschpoort Sperwer ( Accipiter Nisus). Wijdverspreide inheemse roofvogel te onderscheiden van torenvalk en andere kleine valken door korte afgeronde vleugels.  
Sphinxlunet Wyck Genoemd naar de aardewerkfabriek die Petrus Regout (1801-1878) in 1836 oprichtte.  
Spilstraat Binnenstad De Spilstraat wordt al in 1280 in documenten genoemd. Hier woonden houtdraaiers of spillenmakers, die de spillen maakten voor de wevers. Spèlstraot
Spinetlaan Caberg De spinet is een klein klavierinstrument met een tokkelwerking gelijk aan die van een clavecymbel. Voor het eerst werd dit instrument in de 16e eeuw in Italie gebruikt. Het toetsenbord staat schuin op de snaren.  
Spinetplein Caberg Idem.  
Spireabeemd Heugem Spirea (Spirea Rosaeae). Een geslacht met 100 soorten winterharde, bladverliezende bloeiende struiken met kleine enigszins stervormige bloemen in een platte of pluimvormige bloeiwijze.  
Spoorweglaan Wyck Deze weg loopt langs de spoorlijn Maastricht-Luik.  
Sporenstraat Binnenstad In deze straat woonden sporenmakers. Vanaf de 15e eeuw draagt de straat deze naam. Spaorestraot/sträötsje
Sproetepad Malpertuis Sproete is een hen en dochter van Cantecleer, die het lijk van haar zuster naar de koning draagt.  
St Amandusweg Vroendaal Oude kadastrale benaming  
Staat Binnenstad Zie Grote Staat.  
Staat Binnenstad Zie Kleine Staat.  
Stadhoudersstraat Wittevrouwenveld Naam verwijst naar de functie van het huis Oranje in de Republiek tijdens het Ancien Régime. NB bij Raadsbesluit 23 september 1947 is de naam ook aan een verlenging ervan gegeven.  
Stadhoudersstraat Wittevrouwenveld Idem.  
Stadionplein Wittevrouwenveld Stadion is de Oud-Griekse benaming voor een sportaccommodatie.In deze omgeving ligt het stadion 'de Geusselt'.  
Stadionweg Wittevrouwenveld Idem.  
Stasstraat Heer Zie Schout Stasstraat  
Stategaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Statenbergh.  
Statensingel Statenkwartier / Frontenkwartier De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden traden als opvolger van de Hertogen van Brabant van 1632-1794 samen met de Prins-bisschoppen van Luik op als souvereinen van Maastricht.  
Statenstraat Binnenstad De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden als soeverein opvolger van de Hertogen van Brabant bouwden omstreeks 1720 het Statenhuis als verblijfplaats voor de commissarissen-deciseurs en de gedeputeerden van de Raad van State, wanneer die in de stad waren op de plaats waar nu het postkantoor staat. Sindsdien heet de straat de Statenstraat.  
Stationsplein Wyck Aan dit plein ligt het huidige, in 1914 gebouwde station van Maastricht.  
Stationsstraat Wyck Toen de doorbraak van de Maasbrug (Sint Servaasbrug) naar het station omstreeks 1885 voltooid was, kreeg het verlengde deel van de Wycker Brugstraat of Percée de naam Stationsstraat.  
Steegstraat Heer Oude naam, komt reeds voor in het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Aen de Stege, op die Steghe.  
Steenmetsersdreef Belfort Steenmetsers zijn metselaars en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het metselaarsambacht.  
Stellalunet Wyck In 1902 richtte Louis Regout (1832- 1905) de glasfabriek Stella op aan de Noordzijde van het spoorwegemplavement, dat toen nog grotendeels in Meerssen lag.  
Stellendaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapitel in Heer : Op Stellenberg.  
Stenenbrug Jekerkwartier De naam Stenenbrug verwijst naar de brug, die hier de Jeker overspant. Al in een document van 1291 komt deze brug voor.  
Stenenwal Wyck Genoemd naar de stadsmuur die hier tevens als Maaskade dienst deed.  
Sterckstraat Brusselsepoort Zie Christiaan Sterckstraat.  
Sterkenbergvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Sterkenbergweg Itteren Oude plaatselijke benaming, die mogelijk naar een vesterkt huis verwijst. Uitbreidingsplan Geneinde.  
Sterlingruwe Malberg Sterling is een Middeleeuwse munt gemaakt van zilver van het hoogste gehalte.  
Sterre der Zeestraat Heer Herinnert aan het bezoek van het genadebeeld van de Sterre der Zee aan Heer in 1950.  
Sterreplein Sint Maartenspoort De vijfhoekige vorm van het plein beeldt een ster uit, die ook voorkomt in het stadswapen van Maastricht.  
Steynboeckel de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ten Steynboeckel en aan een gicht (overdrachtsakte) van Heer in 1755 : Steenenbuchel aen het Scharnbroeck.  
Stokstraat Binnenstad  Mogelijk heeft er een gebouw gelegen tussen de Kersenmarkt en de Havenstraat, dat ook als gevangenis diende. De Middeleeuwse benaming hiervoor was onder andere 'stock'.  
Stolberglaan Scharn Zie Juliana van Stolberglaan  
Stoommolen Randwyck Door een stoommachine aangedreven molen.  
Strijthagenstraat Nazareth Zie Kasteel Strijthagenstraat.  
Strodekkersdreef Belfort Strodekkers dekken huizen met stro en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het leemplakkersambacht. Leemplakkers zijn stucadoors.  
Stroekenstraat Boschpoort Zie Frederic Stroekenstraat  
Strouvenlaan Mariaberg Zie Elisabeth Strouvenlaan  
Struikheide Amby Struikheide (Calluna Ericaceae). Een geslacht dat slechts een winterharde, groenblijvende soort omvat, maar met 100 varieteiten.  
Stuersstraat Brusselsepoort Zie Victor de Stuersstraat  
Stuifkenspad Itteren Oude kadastrale benaming  
Stuifkensringweg Itteren Oude kadastrale benaming  
Stuifkensweg Itteren De herkomst van deze naam is onbekend.  
Stuiverruwe Malberg Muntstuk, in de 19e en 20e eeuw 1/20 deel van een gulden, voordien al vanaf de middeleeuwen ook van andere munteenheden.  
Stuwweg Boschpoort weg naar de Maasstuw.  
Sumatrastraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Susserweg Biesland Weg naar het dorp Zussen dat sinds 1977 deel uitmaakt van de Belgische gemeente Riemst.  
Susserweg Sint Pieter Zie Biesland.  
Symphoniesingel Caberg Een meerdelige compositie voor een orkest.  
Symphoniesingel Oud-Caberg Zie Caberg.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök