Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op straatnaam Dialect
Raadhuisstraat Scharn Idem, bij raadsbesluit van 12 november 1957 heeft de nieuwe straat in het verlengde van de Raadhuisstraat dezelfde naam gekregen.  
Raamstraat Boschstraatkwartier De lakenwevers of gewantmakers spanden hun wollen stoffen op ramen om deze na het vollen(vervilten) en wassen, hetgeen krimp veroorzaakt, op te rekken en te drogen.  
Raarhooggrachtweg Scharn Oude kadastrale benaming  
Raatstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Raatstraat  
Rabbelsgaard Heer Ontleend aan het cijnsgregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Rabbelskempcken.  
Raccordement Heugemerveld Een raccordement is een van een hoofdspoor afgesplitst spoor naar een fabrieksterrein. Op het Céramiqueterrein lag een aansluiting op de spoorlijn Maastricht-Luik.  
Radeborg de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : In Radevelt. Raden kan roden betekenen. Roden is rooien, ontginnen.  
Rademakersdreef Belfort Rademakers zijn wagenmakers en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het timmerliedenambacht.  
Raffineursdonk Oud-Caberg Raffineur is in de papierindustrie een medewerker  die zorgt voor het verfijnen van grove houtslijp, de belangrijkste grondstof .  
Ramaekersstraat Heer Zie Joseph  Ramaekersstraat  
Ramershaag de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer :Ramersdelle.  
Ramiedonk Oud-Caberg Ramie of Rame is een soort hennep, die vroeger als grondstof voor de papierfabricage gebruikt werd.  
Randwycksingel Randwyck Ongeveer op de plaats van het provinciehuis of gouvernement ten zuiden van de John F.Kennedybrug bevond zich het bastion Randwyck. Dit bastion werd in 1742 gebouw en vanwege de kanalisatie van de Maas in 1975 gesloopt.  
Ranonkelstraat Mariaberg Ranonkel of Boterbloem ( Ranunculaceae). Een plantengeslacht met 400 soorten eenjarige kruidachtige overblijvende knolgewassen. De bloemen zijn komvormig en spreiden zich bijna vlak uit als ze in volle bloei zijn. De naam is afkomstig van het Latijnse woord voor "kikker" en verwijst naar het feit, dat sommige soorten graag in drassige grond of water groeien.  
Rapierruwe Malberg Rapier is een lange, puntige degen.  
Ravelijnstraat Brusselsepoort Een ravelijn is in de vestingbouwkunde een omgracht buitenwerk ter bescherming van een poort of vestingfront.  
Ravengaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer :Ravendelle, Bij raven kan gedacht worden aan de vogel of aan een familienaam.  
Ravenhofpad Amby Zie Jonker Ravestraat  
Ravennahof Daalhof Genoemd naar de destijds aan een grote Romeinse heirbaan gelegen stad Ravenna en belangrijke oorlogshaven in de tijd van Augustus.  
Ravensbosch Vroendaal Een hellingbos bij Houthem in de gemeente Valkenburg.  
Ravensboschpad Vroendaal Idem.  
Ravepad Amby Zie Jonker Ravepad  
Ravestraat Amby Zie Jonker Ravestraat  
Reaalruwe Malberg Een reaal is een Spaanse en Portugese munt die als rekeneenheid diende. In de Nederlanden werd deze als pronkpenning geslagen.  
Recentoren Wyck Zie Aan de Recentoren  
Recessenplein Malberg Recessen zijn ordonnanties of besluiten. Het 'Recueil der recessen voor de regeringe der stadt Maestricht' is een verzameling van het in Maastricht in het Ancien Regime (vóór 1795) geldend recht.  
Rechtstraat Wyck De Rechtstraat werd al in de 14e eeuwse bronnen 'rechte straat' genoemd. De straat kende (ook toen al) geen hoeken of bochten zoals in andere straten vaak het geval was.  
Recollectenweg Villapark Binnen de kloosterorde der Franciscanen hebben zich in de loop der tijden in een aantal kloosters hervormingen voorgedaan. De Recollecten was zo'n hervormingsbeweging aan het einde van de 16e eeuw. De kloostergemeenschap Slavante ging in 1671 naar deze richting over en sindsdien worden de paters Recollecten genoemd.  
Redemptielaan Wolder Redemptiedorpen waren in de Middeleeuwen dorpen, die hun aandeel in de te betalen lasten voor een vaste jaarlijkse som konden afkopen. Voor Maastricht waren dit Fallais, Veulen, Hermalle, Hoepertingen, Mopertingen, Nerem, Paifve en Rutten.  
Regentesselaan Scharn Zie buurt 45 Scharn.  
Regentesselaan Scharn Genoemd ter herinnering aan de periode 1890-1898, waarin Prinses Emma regentes van het Nederlandse Koninkrijk was.  
Regia Brusselsepoort Zie Via Regia  
Regia Brusselsepoort Zie Via Regia  
Regia Malberg Zie Via Regia  
Regia Dousberg-Hazendans Zie Via Regia  
Reyershaag de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op de Reyersdelle.  
Reinaartsingel Malpertuis Reinaart is de vos en hoofdpersoon van het dierenepos, die om zijn vele misdaden tot de strop veroordeeld wordt maar door zijn listen en misleidingen daaraan weet te ontkomen.  
Reinaartsingel Malberg Zie buurt 24 Malpertuis.  
Reindersstraat Brusselsepoort Zie Vic Reindersstraat  
Reinier Langhalsstraat Scharn Reinier, bijgenaamd Langhals, (+915) was graaf van de Haspengouw en Henegouwen, leenman van Zwentibold en vader van Giselbert.  
Rekemstraat Dousberg-Hazendans Rekem maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Lanaken.  
Rekoutweg Randwyck Oude kadastrale benaming  
Remalunet Wyck Rema is een door Alfred Regout (1858-1935) in 1888 opgerichte vloertegelfabriek, die na 1945 werd overgenomen door de Mosa.  
Rembrandtstraat Amby Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669) was kunstschilder, tekenaar en graficus.Tot  zijn bekendste werken behoort o.a. de Nachtwacht, te zien het Rijksmuseum te Amsterdam. De straat was vóór de herindeling naar President Kennedy genoemd.  
Remushof Daalhof Remus is de tweelingbroer van Romulus, die volgens de legende de stichters van Rome zijn.  
Renier Nafzgerstraat Heugemerveld Renier Nafzger (1883-1944), geboren in Maastricht, was o.m. een van de samenstellers van het programa voor sociaal-economische hervormingen in 1918 en wethouder van sociale zaken van 1919-1923.  
Resedastraat Mariaberg Reseda (Resedaceae). Een plantengeslacht met 60 soorten een- en tweejarige kruidachtige planten. Deze planten worden gekweekt om de zoete geuren van de bloemen, die bijen aantrekken.  
Reyckenborg de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op reyckendeel.  
Rhapsodiestraat Caberg Rhapsodie is een instrumentale fantasie waarin volksmelodieën, bekende composities of nationale volksliederen zijn verwerkt.  
Ridder van Heerstraat Heer Deze titel is in de geschiedenis van Heer door een aantal belangrijke personen gedragen.  
Riddergaard Heer Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : die Riddergart.  
Ridderstraat Jekerkwartier De straat dankt haar naam zeer waarschijnlijk aan een huis met een gevelsteen waarop een ridder was afgebeeld.  
Riemdonk Oud-Caberg Riem is een pak van 500 vel papier.  
Rijkhovenstraat Dousberg-Hazendans Rijkhoven maakt sinds 1977 deel uit van de gemeente Bilzen.  
Rijksweg Heer Deze straat heette vóór 1948 officieel Dorpsstraat, maar het gedeelte ten Zuiden van het kruispunt Kruisstraat-Veldstraat werd in de volksmond Molenweg genoemd. Op 14 april 1948 besluit de Raad van Heer deze naam in te voeren. Omdat er in de buurt verschillende wegen met een sterk gelijkende naam liggen, wordt de naam gewijzigd in Rijksweg omdat hij deel uitmaakt van Rijksweg nr. 75  
Rijksweg de Heeg Zie buurt 62 Heer.  
Rijksweg Vroendaal Zie buurt 62 Heer.  
Rijproost Heer De Rijproost was vóór 1794 de functionaris van het St. Servaaskapittel, die de rechten van dit Kapittel in de schepenbank Heer moest handhaven.  
Riksingenstraat Dousberg-Hazendans Riksingen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Rimburglaan Nazareth Zie Kasteel Rimburglaan  
Ringovenweg Mariaberg De Ringovenweg herinnert aan een alhier gelegen steenbakkerij met een ringvormige steenoven. Deze bestaat uit verschillende compartimenten, waardoor men met minder brandstof een beter soort stenen kan bakken.  
Rivestraat Wittevrouwenveld Zie De la Rivestraat.  
Rivierenstraat Nazareth Zie Kasteel Rivierenstraat.  
Robert Graaflandlaan Caberg Robert Archibald Antonius Joan Graafland (1875-1940), kunstschilder, was leraar aan het Stadstekeninstituut te Maastricht en richtte om het aanwezige talent van jonge mensen uit het arbeidersmilieu te ontwikkelen in 1902 de zondagsschool voor decoratieve kunsten op.  
Robert Schumandomein Randwyck Robert Schuman (1886-1963), Frans staatsman, een van de vormgevers van het verenigd Europa en voorzitter van het Europees Parlement.  
Rochusweg Villapark Zie Sint Rochusweg  
Rodahof Daalhof Roda is de Middeleeuws-Latijnse benaming van de abdij Rolduc.  
Roemerstraat Pottenberg Roemer is een rond, groen wijnglas voor Rijnwijn.  
Roerschstraat Wyckerpoort Zie Professor Roerschstraat  
Roffaarthoeve Amby Genoemd naar het goed de Roffart in Baarlo, gemeente Maasbree.  
Roggehegge Amby Rogge (Secale cereale) is een graansoort met lange halm en langgerekte korrel, die voornamelijk op magere zandgronden wordt verbouwd.  
Rogneursdonk Oud-Caberg Rogneur is de beroepsnaam voor de bediener van de schoonsnijmachine (rognoir) in de papierindustrie.  
Romanusweg Sint Maartenspoort Zie Franciscus Romanusweg  
Romeinsebaan Daalhof Overgeleverde benaming, die herinnert aan de vroegere Romeinse heerbaan Maastricht- Tongeren.  
Romerodomein Randwyck Oscar Arnulfo Romero (1917-1980) was aartsbisschop van San Salvador en linkse voorvechter van de armen. Hij werd in 1980 door rechtse krachten bij het lezen van een mis vermoord.  
Romulushof Daalhof Romulus is de tweelingbroer van Remus, die volgens de legende de stichters van Rome zouden zijn.  
Rondeel Bosscherveld Zie Het Rondeel  
Rondostraat Caberg Een liedvorm, waain de coupletten door een refrein afgewisseld worden.  
Röntgenstraat Brusselsepoort Wilhelm Röntgen (1845-1923) is de ontdekker van de naar hem genoemde straling, die op grote schaal in de geneeskunde en techniek toegepast wordt.  
Roosenstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen Roosenstraat  
Roosenstraat Borgharen Zie Baron de Roosenstraat  
Rooseveltlaan Wyckerpoort Zie President Rooseveltlaan  
Rooseveltlaan Wittevrouwenveld Zie President Rooseveltlaan  
Roosnobelruwe Malberg Een roosnobel (rozennobel) is een oude Engelse gouden munt (ca. 1350)  ter waarde van tien schillingen met op beide zijden een roos afgebeeld.  
Rooth Itteren Zie Op het Rooth  
Rosabeemd Heugem Rosa is de Latijnse naam voor roos. Zie toelichting bij buurt 21 Mariaberg :Rozenstraat.  
Roserije de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op't Holk (of) de Roserije, of : Roosecuyl dictus (genaamd) Roserie.  
Rosmeerpad Dousberg-Hazendans Rosmeerstraat maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Bilzen.  
Rosmolen Randwyck Door paarden aangedreven molen.  
Rosseelstraat Malpertuis Rosseel is een eekhoorn en klager tegen de vos.  
Rossumplein Heugemerveld Zie Kardinaal van Rossumplein  
Rossumstraat Heugemerveld Zie kardinaal van Rossumstraat  
Rossweg Malberg Oude kadastrale benaming  
Rothemerweg Amby Oude weg naar het gehucht Rothem (gem. Meerssen).  
Roumenplein Heugemerveld Zie Aalmoezenier Roumenplein  
Roumenstraat Heugemerveld Zie Aalmoezenier Roumenstraat  
Rozenstraat Mariaberg Roos (Rosaceae). Rozen komen in het wild alleen voor op het noordelijk halfrond in gebieden met een gematigd klimaat. In de loop der eeuwen ontwikkelden zich talrijke struikvormige  en rankige soorten, die zich aanpasten aan de heersende temperaturen en de bodemgesteldheid. De botanici van deze tijd kennen ongeveer 250 verschillende soorten en talrijke daartoe behorende natuurlijke varieteiten. Vroeger werden rozen bovendien gekweekt voor medicinale doeleinden.  
Rubbenweg Malberg Oude kadastrale benaming  
Ruiterij Wyck Aan het eind van de 18e eeuw lag hier een gebouw waarin cavalerie (militairen te paard) werd gehuisvest.  
Ruiterpad Biesland Zie Witte Ruiterpad.  
Ruiterpad Biesland Zie Zwarte Ruiterpad.  
Ruttensingel Mariaberg Deze singel is genoemd naar drie priesters Rutten : Ludovicus Hubertus Rutten (1809-1891), stichter van de Congregatie van de Broeders van de Beyart, Franciscus Xaverius Rutten (1822-1893), deken van St. Servaas,  en Martin Rutten (1858-1920), kapelaan van St. Servaas en kunstkenner.  
Ruysstraat Heugemerveld Zie Jonkheer Ruysstraat.  
Ruyterstraat Itteren De herkomst van deze naam is onbekend maar verwijst misschien naar een kampement van ruiterij tijdens één van de vele belegeringen van Maastricht.  
Ryckholtplein Nazareth Zie kasteel Ryckholtplein  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök