Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialect
Quirinaalhof Daalhof Zie Professor Quixstraat  
Quixstraat Wyckerpoort Aan het plein ligt het in 1918 gereedgekomen raadhuis van de voormalige gemeente Heer. Het gebouw is ontworpen door bouwmeester Jos Cuypers uit Roermond.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök