Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialect
Oboolruwe Malberg De Obool is oorspronkelijk een Griekse munt en later een zilveren munt die vanaf de Karolingische tijd werd geslagen.  
Observantenweg Villapark Weg naar het Franciscanenklooster op de berg. Observanten zijn Franciscanen die zich na een kloosterhervorming aan de strikte kloosterregel hielden. In 1489 kregen zij toestemming op de Pietersberg in Sint Pieter een klooster (Slavante) te bouwen.  
Ocarinastraat Caberg De ocarina is een bolvormige fluit met een fluithoofd, die tot 8 vingergaten kan bevatten. De ocarina werd voor het eerst gebruikt door Giuseppe Donati, die tegen het einde van de 19e eeuw dit instrument uitvond.  Het instrument werd tot begin van de 20e eeuw in ensembles gebruikt.  
Odastraat Brusselsepoort Zie Sint Odastraat.  
Oeslingerbaan Randwyck Ontleend aan het Cijnsregister van Heer van het St. Servaaskapittel: Op die Oeslinger. De weg loopt naar Ardennen en Eifel naar een streek in Luxemburg, die sinds de Middeleeuwen  Oesling wordt genoemd. NB De naam is al eerder verleend bij raadsbesluit van 8 september 1976.  
Oeslingerbaan de Heeg Zie buurt 60 Randwyck.  
Oeverwal Wyck De zowel waterstaatkundig als militair versterkte Maasoever bij de Middeleeuwse brug. Op 't Overe
Old Hickoryplein Wyckerpoort Bijnaam (betekent 'oude Notenboom') van de Amerikaanse 30e Infanteriedivisie, waarvan onderdelen Maastricht bevrijdden tijdens Wereldoorlog II. De divisie bestond oorspronkelijk grotendeels uit soldaten afkomstig uit North en South Carolina en Tennessee. De naam is ontleend aan aan de bijnaam van President Andrew Jackson (1767-1845) van de U.S. afkomstig uit hetzelfde gebied. Verwijzend naar de eigenschappen van notenhout betekent de bijnaam zoiets als 'ouwe taaie'.  
Olmenhoven Amby Olm (Ulmus Ulmaceae). De olm of iep is een geslacht met 45 soorten winterharde, bladverliezende lang levende bomen , die zeer geschikt zijn om alleen te staan in parken en grote tuinen. De groene, gevleugelde vruchten ontwikkelen zich in het voorjaar tegelijk met de bladeren.  
Olterdissenstraat Brusselsepoort Zie Fons Olterdissenstraat.  
Olympiaweg Wittevrouwenveld Vlakte en heiligdom in Griekenland, beroemd door de Olympische Spelen van 776 voor Christus tot 394 na Christus.  
Olympiaweg Amby Zie buurt 42 Wittevrouwenveld.  
Onder de Kerk Heer Deze weg loopt op een lager niveau langs de kerk van het stadsdeel Heer. Een deel van de straat droeg deze naam reeds van oudsher, een ander deel heette voor de annexatie door Maastricht Henric van Veldekestraat.  
Onderstebosch Vroendaal Een hellingbos in de gemeente Gronsveld.  
Onze Lieve Vrouweplein Binnenstad Het Onze-Lieve-Vrouweplein is ontstaan door de afbraak van de St. Nicolaaskerk in 1839 en venoemd naar de aan dit plein gelegen Onze Lieve Vrouwekerk. Slevrouweplein
Onze Lieve Vrouweplein Jekerkwartier Idem.  
Onze Lieve Vrouwewal Jekerkwartier Deze straat ligt op de walmuur, die is genoemd naar de nabij gelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk Slevrouwewal
Oofthegge Amby Verzamelnaam voor het fruit van bomen.  
Ooftmengersdreef Belfort Een van de Maastrichtse ambachten in de Middeleeuwen. Ooftmengers zijn groentehandelaren.  
Oordruwe Malberg Een oord is een koperen muntje ter waarde van een kwart stuiver of twee duiten.  
Oostelijke Kanaalweg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Oostermaasweg Wittevrouwenveld Zie buurt 45 Scharn.  
Oostermaasweg Scharn Genoemd naar de aldaar gelegen begraafplaats 'Oostermaas'.  
Oosterweertlaan Heugem Met weerd (waard) wordt laagliggend land langs water bedoeld, dat bij hoog water onderloopt. Deze laan loopt naar de Oosterweg.  
Oosterweg Heugem Deze weg voert naar het dorp 'Oost' in de gemeente Eijsden.  
Oostlaan Nazareth Zie Kasteel Oostlaan.  
Oostplein Nazareth Zie Kasteel Oostplein.  
Op de Bannet Itteren Oude kadastrale benaming die verwijst naar beemd, een laaggelegen stuk grasland, of naar banholt, een gemeenschappelijk perceel hakhout.  
Op de Bos Itteren Tot de opheffing op 1 juli 1970 heette deze straat Bosstraat.  
Op de Graaf Itteren Graaf is gracht of greppel, waar soms water in staat.  
Op de Hoogmaas Itteren Is hooggelegen land aan de Maas.  
Op de Meer Itteren Meer of meers is een benaming voor een aan het water gelegen stuk grasland.  
Op de Thermen  Binnenstad De naam verwijst naar een daar een badinrichting uit de Romeinse tijd, die daar gelegen heeft.  
Op de Varsen Itteren Oude kadastrale benaming.  
Op de Warreij Itteren Oude kadastale benaming, waarschijnlijk afkomstig van 'warande' (waranderij); een terrein met gereserveerd jacht- en visrecht.  
Op de Was Heer Oude naam, gezien de aanwezigheid van bronnen in de buurt misschien een gemeenschappelijke wasplaats.  
Op het Rooth Itteren Oude kadastrale benaming voor een terrein waar bomen gerooid zijn. Uitbreidingsplan Geneinde.  
Op 't Diekske Borgharen Oude kadastrale benaming  
Opalinestraat Pottenberg Opaline is halfdoorzichtig glas.  
Oppenstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester van Oppenstraat.  
Oranjeplein Wyckerpoort De naam verwijst naar het Prinsdom Orange in Zuid-Frankrijk, welke titel in 1544 door vererving aan Willen de Zwijger toeviel en zo aan de titulatuur van het latere Nederlandse Koningshuis toegevoegd werd.  
Oranjeplein Scharn Ter herinnering aan de vorsten van het Oranjehuis.  
Orchideeenstraat Mariaberg Orchideëen (Orchidaceae). Deze over de hele wereld voorkomende plantenfamilie omvat 750 geslachten en bijna 20.000 soorten. Het zijn overblijvende, kruidachtige planten met zeer bijzondere en vaak grillige bloemen.  
Orleansplein Brusselsepoort Genoemd naar het voormalige bastion Orleans, een in de jaren 1673-1677 door de Franse vestingbouwkundige Vauban aangelegd vestingwerk ter verdediging van de Brusselsepoort.  
Orleansstraat Brusselsepoort Idem.  
Osebosch Vroendaal Een hellingbos in de gemeente Gulpen  
Ottostraat Wittevrouwenveld Zie Keizer Ottostraat.  
Oude Eindstraat Meerssenhoven Oude kadastrale benaming Hierestraot
Oude Geleijweg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Oude Gronsvelderweg Randwyck Restant van de weg die in zijn oorspronkelijke situering naar Gronsveld liep. Minnebreureberg
Oude Heirbaan Lanakerveld Oude kadastrale benaming  
Oude Kerkstraat Heer Oude naam voor de straat waaraan vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de achttiende eeuw de parochiekerk gelegen heeft.  
Oude Maasstraat Heugem Deze weg loopt naar de 'Oude Maas', het huidige Papenwater. De naam is bij besluit van 13 maart 1962 gegeven. De beschrijving is later bijgesteld.  
Oude Maasveerpad Borgharen Oude kadastrale benaming  
Oude Molenweg Scharn Deze weg loopt naar de molen van Gronsveld.  
Oude Molenweg Heer Zie buurt 45 Scharn.  
Oude Molenweg Vroendaal Zie buurt 45 Scharn.  
Oude Rijksweg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Oude Rijksweg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Oude Smeermaeserweg Boschpoort Deze weg van vermoedelijk Romeinse oorsprong loopt naar de Belgische kern Smeermaes, thans onderdeel van de gemeente Lanaken.  
Oude Steeg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Oude Steegstraat Heer Door het uitbreidingsplan 'Achter de Kerk' is dit deel van de Steegstraat afgesneden en had daarom een nieuwe naam nodig.  
Oude Tweebergerpoort Binnenstad Deze naam herinnert aan de heerlijkheid Tweebergen van de proost van Sint-Servaas en aan de Tweebergenpoort in de stadsmuur van 1229. Mogelijk is Tweebergen een samensmelting van Te  Wijnbergen. Er wordt aangenomen dat er in de nabijheid wijngaarden gelegen hebben. Op d'n Aanker
Oude Weerterstraat Merssenhoven Oude kadastrale benaming  
Overrepenstraat Dousberg-Hazendans Overrepen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Overste Lockettstraat Wyckerpoort Luitenant-kolonel James William Lockett (1905-1989?) was bevelhebber van het 2e bataljon van het 117e regiment van de Old-Hickory Divisie. Dit bataljon bevrijdde Wyck tijdens Wereldoorlog II.  
Overste Senecalstraat Wyckerpoort Luitenant-kolonel Leo Paul Senecal (1893-?) was 'commanding-officer of civil affairs' van het bevrijde Maastricht en de eerste ere-burger van deze stad.  
Ovidiushof Daalhof Ovidius (43 voor Christus - ca 18 na Christus) was een groot romeins dichter.  
Oxfordlaan Randwyck Oxford is een van de oudste twee universiteitssteden van Engeland.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök