Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officile straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialect
Nafzgerstraat Heugemerveld Zie Renier Nafzgerstraat  
Nassaulaan Wyckerpoort De naam verwijst naar een van de belangrijkste adelijke families waarvan het Nederlandse Koningshuis afstamt.  
Nassaulaan Scharn Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
Navarralaan Biesland Navarra in Zuidwest-Frankrijk en Spanje behoorde tot Gascogne in de ruime zin van het woord. D'Artagnan was afkomstig van Gascogne.  
Nazarethweg Nazareth Woonplaats van Jezus Christus in het H. Land. Vr de afbraak van het Ursulinenklooster in 1982 en de daarmee samenhangende nieuwe inrichting  lag hier bij raadsbesluit van 6 februari 1923 reeds een gelijknamige weg.  
Nebostraat Limmel Een berg in Palestina nabij de Dode Zee, van waar af Mozes het Beloofde Land mocht aanschouwen.  
Neerharenstraat Dousberg-Hazendans Neerharen is een gehucht sinds 1977 onderdeel uitmakend van de gemeente Lanaken.  
Neerrepenstraat Dousberg-Hazendans Neerrepen is een gehucht sinds 1977 onderdeel uitmakend van de gemeente Tongeren.  
Nekummerbrug Sint Pieter Brug in de Nekummerweg.  
Nekummerweg Sint Pieter De langs deze weg liggende hoeve Nekum heeft aan deze weg zijn naam gegeven.  
Neptunushof Daalhof Neptunus is de god van de zeen en een planeet.  
Neremstraat Dousberg-Hazendans Nerem was in de Middeleeuwen een redemptiedorp van Maastricht. Een redemptiedorp kon van oudsher zijn aandeel in de te betalen lasten voor een jaarlijkse som afkopen. Nerem maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Tongeren.  
Neubourgweg Nazareth Zie Kasteel Neubourgweg  
Neutronstraat Heer Een van de bouwstenen van de atoomkern.  
Nevenstraat Scharn Zie Dr Nevenstraat  
Nicolaasstraat Kommelwartier Zie Sint Nicolaasstraat  
Niels Bohrstraat Heer Niels Hendrik David Bohr (1885-1962), Deens natuurkundige en Nobelprijsdrager.  
Nierstraszstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Nierstraszstraat  
Nieuwenhofpoortje Jekerkwartier Het is bekend, dat er in de 14e eeuw een doorgang was in de stadsmuur met de naam Nieuwenhofpoort.  Deze naam is in 1950 opnieuw gebruikt voor het poortje in de stadsmuur bij de Zwingelput.  
Nieuwenhofstraat Jekerkwartier De Nieuwenhof is in de 13e eeuw gesticht als Begijnhof. In 1652 werd het klooster gebouwd waarin naderhand een kindertehuis gevestigd werd. Sinds 1981 huisvest dit gebouw een van de instituten van de Universiteit van Maastricht.  
Nieuweweg Wyckerpoort Werd na de annexatie van Meerssens grondgebied op 15 maart 1920 reeds zo genoemd zonder nadere verklaring. Heette tevoren Maasweg.  
Nieuwstraat Binnenstad Deze straat is waarschijnlijk reeds vr 1400 aangelegd. De aanleiding tot de naam is onbekend.  
Nigrastraat Pottenberg Zie Terra Nigrastraat Merriejestraot/strtsje
Nijverheidsweg Heer Aan deze weg lag vroeger het industrieterrein van de  gemeente Heer.  
Nimrodstraat Boschpoort Nimrod was een Koning, legendarische jager en na zijn dood godheid in het land tussen Euphraat en Tigris. Hij wordt in het Oude Testament (Genesis 10: 8-12) genoemd. Hij wordt ook beschouwd als de stichter van Babylon en Niniveh.  
Nobellaan Brusselsepoort Zie buurt 24 Malpertuis.  
Nobellaan Malpertuis Nobel de leeuw is de koning, die tegen Pinksteren al zijn onderdanen bijeenroept om de klachten over Reinaart aan te horen. Merret
Nobellaan Caberg Zie buurt 24 Malpertuis.  
Nolenspark Jekerkwartier Zie Monseigneur Nolenspark  
Noorderbrug Boschstraatkwartier Noordelijke Maasoeververbinding, geopend in 1984.  
Noorderbrug Sint Maartenspoort Noordelijke Maasoeververbinding, geopend in 1984.  
Noorderbrug Boschport Noordelijke Maasoeververbinding, geopend in 1984.  
Noorderbrug Limmel Noordelijke Maasoeververbinding, geopend in 1984.  
Noormannensingel Wyckerpoort De Noormannen, Vikingen uit Scandinavi, plunderden volgens de overlevering in 882 de omgeving van Maastricht.  
Notenborg de Heeg Noten verwijst een bomensoort of familienaam.  
Notgerusweg Villapark Notger of Notker (930-1008) was bisschop  van Luik.   
Numitorhof Daalhof Numitor was koning van Alba Longa en vader van Rea Silva en grootvader van Remus en Romulus, de stichters van Rome.  
Nymphenhof Daalhof Nymphen zijn natuurgodinnen.  
Nypelsstraat Wyckerpoort Zie Professor Nypelsstraat  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terk