Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Straatnaam Buurt Toelichting op Straatnaam Dialect
Maagdendries Statenkwartier Begin 13e eeuw vestigden zich op een onbebouwd terrein (dries) buiten de stadsmuur vrome vrouwen, die in de 14e eeuw een kloosterregel aannamen. De kloosterzusters waren de 'maagden'. Na de toewijding aan H.Andreas in 1471 stond het klooster bekend als het het convent van St. Andries. Op d'n Drees
Maarlanderweg Randwyck Weg naar het gehucht Maarland (gemeente Eijsden).  
Maartenslaan Sint Maartenspoort Zie Sint Maartenslaan  
Maartenspoort Sint Maartenspoort Zie Sint Maartenspoort  
Maartveld Scharn Vroeg Middeleeuws begrip voor de vergadering van de vorsten van het Merovingische rijk, die in 596 in Maastricht is gehouden.  
Maartveldpad Scharn Idem.  
Maasborgervoetpad Sint Pieter Oude kadastrale benaming  
Maasboulevard Binnenstad / Jekerkwartier / Boschstraatkwartier / Villapark De Maasboulevard is de weg op de linker Maasoever, die deels is aangelegd op de plaats van en deels door het vroegere kanaal Maastricht-Luik en deels door het vroegere Stadspark.  
Maasgouwstraat Wittevrouwenveld In de Frankische tijd lag Maastricht in de Maasgouw. De Maasgouw omvatte het gebied langs de Maas van Luik tot bij Cuijk of Grave.  
Maasmolendijk Boschstraatkwartier Aan de dijk, die na het afbreken van de Maasmolen werd aangelegd, gaf men de naam Maasmolendijk. De Maasmolen lag op een eilandje in de Maas. Thans draagt alleen de weg aan de oostzijde van het Bassin deze naam.  
Maaspromenade Binnenstad / Jekerkwatier / Boschstraatkwartier De Maaspromenade is een wandelweg langs de westzijde van de Maas.  
Maaspuntweg Wyck De Maaspuntweg heeft de naam gekregen van de op deze weg staande Maaspunttoren, die in 1911 is gebouwd op de overblijfselen van de eerdere Maaspunttoren.  
Maassenstraat Scharn Zie Armand Maassenstraat  
Maasstraat Heugem Zie Oude Maasstraat  
Maastrichter Brugstraat Binnenstad Na de voltooiing van de doorbraak door de bestaande bebouwing (de Perceé) in 1882 vanaf de Maasbrug (de latere Sint-Servaasbrug) naar het station kregen de straten aan weerszijden van de brug de namen van Maastrichter en Wycker Brugstraat.  
Maastrichter Grachtstraat Boschstraatkwartier Deze straat ligt op een dichtgeworpen gracht. Mogelijk heeft men aldaar de tweede stadsmuur willen aanleggen, maar is uiteindelijk besloten de muur noordelijker te plaatsen om het Antonietenklooster en de Duitse orde binnnen het stadsgebied te houden.  
Maastrichter Heidenstraat Jekerkwartier Deze straat dankt haar naam aan een burger genaamd Heye, die in de 16e eeuw in deze straat bezittingen had.  
Maastrichter Pastoorstraat Boschstraatkwartier Dit straatje werd zo genoemd vanaf het moment dat de pastoor van de Sint-Mathiaskerk hier kwam wonen. Wanneer dit is gebeurd, is niet bekend.  
Maastrichter Smedenstraat Binnenstad In deze straat woonden vroeger ijzersmeden. Smeistraot
Maastrichterweg Heugem Oude weg van Gronsveld naar Maastricht.  
Maastrichterweg de Heeg Idem.  
Maasvelderweg Heugem Genoemd naar de oude naam van dit gebied 'Maasveld'.  
Maas-Wilgenpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Maconlaan Campagne Mâcon is een Appellation in het zuiden van de Bourgogne vooral beplant met de Chardonnay druif, die goede witte wijnen voortbrengt maar geen topkwaliteit.Daarnaast worden er een aantal goede rode wijnen geproduceerd.  
Madame Curiepad Brusselsepoort Madame Marie Curie-Sklodowska (1867- 1934) ontdekte samen met haar echtgenoot o.a. de radio-actieve elementen radium en polonium. Zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Sorbonne van Parijs.  
Madoerastraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Maispad Amby Mais (Zea Mays Gramineae). Een eenjarig gras met stengels, die tot 2,5 meter lang of meer kunnen worden met zwaardvormige bladeren. De planten worden gekweekt om de smakelijke zaden, die aan grote rechtopstaande kolven zitten, of om de sierwaarde. Ingevoerd uit Amerika.  
Majellastraat Scharn Gerardus Majella (1726-1755) trad in 1749 in bij de redemptoristen. Na zijn heiligverklaring in 1904 werd hij een volksheilige. De parochiekerk van Sint-Petrus Banden in Heer is lange tijd het middelpunt van zijn devotie geweest. De straat heette tevoren Sint Gerardus Majellastraat bij raadsbesluit van 19 april 1955.  
Majolicastraat Pottenberg Majolica is met een glazuurlaag bedekt gekleurd aardewerk. Het komt oorspronkelijk uit Italie, waar het vanaf de 14e eeuw vervaardigd werd. Het was zo populair dat het op vele plaatsen in Europa nagemaakt werd.  
Makassarstraat Mariaberg Stad op het eiland Celebes, nu Oejoeng Pandang genoemd.  
Malbergplein Malberg In het Germaanse recht is een malberg een plek in de open lucht waar rechtszittingen werden gehouden.  
Malbergsingel Malberg / Malpertuis Zie Malbergplein.  
Malderruwe Malberg Een malder is een hoeveelheid graan die een molenaar voor één persoon gelijk mocht malen. Later werd de malder een inhoudsmaat voor droge waren en stond waarschijnlijk gelijk aan een vat.  
Malpertuisplein Malpertuis Malpertuis is de burcht van Reinaart de Vos.  
Malpertuisstraat Malpertuis Idem.  
Malstraat Dousberg-Hazendans Mal is een gehucht in Belgisch- Limburg, dat sedert 1977 deel uitmaakt van de gemeente Tongeren.  
Malvabeemd Heugem Malva (Malvaceae). Wordt ook wel Kaasjeskruid genoemd. Geslacht met 40 soorten eenjarige en overblijvende planten, die nauw verwant zijn met de Lavatera. De Malva heeft trechtervormige bloemen en bloeit in slanke trossen.  
Mandel Heer Zie De Mandel.  
Mandelborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : De Mandelcuyl. Een mandel is een aantal (12 tot 15) schoven graan of bossen stro.  
Manshaag de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : In de Mansgrubbe.  
Marathonweg Wittevrouwenveld In 490 voor Christus bracht een Griekse soldaat het bericht van de overwinning op de Perzen vanuit de vlakte van Marathon naar de stad Athene, een afstand van ongeveer 40 km. Sedert de nieuwe Olympische Spelen is de marathon de naam voor een hardloopwedstrijd over een afstand van 41,195 km.  
Marckstraat Borgharen Zie Adolf van der Marckstraat  
Marconistraat Wittevrouwenveld Guglielmo Marconi (1874-1937), uitvinder van de draadloze telegrafie.  
Marcus Tellerstraat Heer Marcus Teller (18e eeuw), priester en musicus in de Sint Servaaskerk.  
Margauxlaan Campagne Margaux is een Appellation in de Médoc op de linker Gironde-oever in de Bordelais die een groot aantal geclassificeerde wijnen produceert.  
Mariabastion Brusselsepoort Het Mariabastion is een thans verdwenen versterking die gelegen was ten noorden van de Brusselsepoort. De naam is ontleend aan Maria Stuart (1662- 1695), echtgenote van stadhouder Willem III met wie zij in 1689 de Engelse troon besteeg.  
Mariastraat Binnenstad Vernoemd naar de kapel van Maria ten Oever, die hier in de Middeleeuwen lag op de plaats waar later de Augustijnenkerk gebouwd is. Merriejestraot/sträötsje
Mariastraat Nazareth Mariënwaard is een omstreeks 1870 door Duitse Franciscanessen gesticht klooster. Vanaf het begin van de 20e eeuw vestigden zij er een meisjespensionaat. In 1954 vertrokken de zusters.  
Marjoleinstraat Mariaberg Marjolein (Origanum Labiatae). Winterharde overblijvende kruiden en halfheesters, die als keukenkruid worden gebruikt. De marjolein heeft kleine buisvormige rosepurperen bloemen  
Markies van Ledestraat Wittevrouwenveld Willem Bette van Lede (ca.1600- 1658), veldheer in Spaanse dienst, was tijdelijk gouverneur van Maastricht in 1632. In deze functie gaf hij de stad over aan Frederik Hendrik.  
Markt Binnenstad / Statenkwartier / Boschstraatkwartier Het oude handelscentrum. Merret
Marsanahof Daalhof Marsana is de Latijnse benaming van Meerssen, die in de Middeleeuwen gebruikt werd.  
Marshalllaan   Zie Generaal Marshalllaan  
Marshof Daalhof Mars is de Romeinse god van de oorlog.  
Martelstraat Wittevrouwenveld Zie Karel Martelstraat  
Martenslindestraat Dousberg-Hazendans Martenslinde is sedert 1977 een buurtschap in de Belgisch-Limburgse gemeente Bilzen.  
Martensstraat Wyckerpoort Zie Professor Martenstraat  
Martin Luther Kingdomein Randwyck Martin Luther King (1929-1968), dominee, negerleider in de strijd voor de burgerrechten en Nobelprijsdrager, vermoord in 1968.  
Martinolaan Randwyck Zie Gaetano Martinolaan  
Martinusstraat Borgharen Zie Sint Martinusstraat  
Masjerangplein Malberg Dialect voor kleingeld of pasmunt.  
Maternusstraat Villapark Zie Sint Maternusstraat  
Mathias Soironstraat Caberg Mathias Soiron (1748-1834), architect, bouwde o.m. huizen in Maastricht, waardoor hij zijn stempel op het karakter van de stad drukte.  
Mathijs Heugenstraat Heer Mathijs Hubertus Heugen (1877-1950) was oprichter van de afdeling Heer van de SDAP en van 1919 tot 1949 lid van de gemeenteraad van de vroegere gemeente Heer. Voor de annexatie door Maastricht heette de straat Nieuwstraat bij raadsbesluit van 17 februari 1926.  
Matthias Wijnandsstraat Sint Maartenspoort Matthias Wijnants (1643-1709), geboren te Maastricht, was kanunnik van het kapittel van Sint Servaas.  
Mauritslaan Scharn Zie Prins Mauritslaan  
Max Planckstraat Heer Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), Duits natuurkundige en Nobelprijsdrager.  
Mechelerbank Wolder Mechelen is één van de twee banken (dorpen) die in Middeleeuwen aan de Proost van de Sint-Servaas onderhorig waren. De andere bank was Tweebergen.De Proost van St. Servaas had een eigen vermogen onafhankelijk van het Kapittel  
Mediaandonk Oud-Caberg Standaardpapierformaat 47 x 56 cm.  
Medoclaan Campagne Verzamelnaam voor een aantal wijngebieden (Appellations) ten Noordoosten van Bordeaux tussen de Gironde en de duinen van de Atlantische Oceaan.  
Medoclaan Wolder Zie Campagne.  
Meebruggenveldvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming.  
Meebruggenweg Itteren Oude plaatselijke benaming.  
Meendaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ‘t Meenroot, en aan een 'gicht' van Heer in 1795: De Meenrootsgraaf . Meen betekent gemeenschappelijk.  
Meerbeekestraat Wittevrouwenveld Zie Schepen van Meerbeekestraat  
Meersenhoven-Parallelweg Meerssenhoven Oude kadastrale benaming  
Meerssenerweg Wyckerpoort / Nazareth Deze weg loopt naar Meerssen en vormde een onderdeel van de in de 19e eeuw met grind verharde hoofdwegen.  
Meerssenhoven Meerssenhoven Het kasteel Meerssenhoven werd in 1345 'Mertzena' genoemd en was een leengoed van de Heren van Valkenburg. Het werd door de familie Van Zievel in 1742 verkocht aan Arnold Gilman. Deze liet het in 1743-1744 geheel verbouwen naar een ontwerp van architect Mathias Soiron. Deze toestand is inclusief het interieur op dit moment nog grotendeels behouden gebleven.  
Meesenbroekweg Jekerdal / Sint Pieter In de 14e eeuw was Meysenbroeck de naam van een hoeve met omliggend terrein in het Jekerdal . De naam duidt op een laag, drassig land (broek) met veel zangvogels of verwijst naar een familienaam.  
Meester Ulrichweg Mariaberg Meester Ulrich was een Maastrichtse goudsmid, die omstreeks 1490 leefde. Hij staat bekend als vervaardiger van reliekhouders.  
Meidoorn Scharn Meidoorn is de Nederlandse benaming voor het geslacht Crataegus dat gezien het gebruik in de volksmond ook haagdoorn genoemd wordt.  
Meistraat Scharn Op 5 mei 1945 eindigde voor Nederland de Tweede Wereldoorlog.  
Melissabeemd Heugem Melissa (Officinalis Labiatae). Wordt ook wel Citroenmelisse genoemd. Een winterharde, kruidachtige overblijvende plant, die als kruid wordt gekweekt om de naar citroen geurende bladeren.  
Membredestraat Sint Maartenspoort André Charles de Membrede (1758-1831), geboren in Maastricht, lid van de Magistraat en later onder andere voorzitter van de Tweede Kamer. Hij werd in 1816 in de adelstand verheven.  
Memorielaan Scharn Ter herinnering aan alle verzetsstrijders, die in Wereldoorlog II tengevolge van verzet hun leven hebben verloren.  
Mengelruwe Malberg Een mengel is een oude vloeistofmaat van ongeveer een liter.  
Menno van Coehoornstraat Brusselsepoort Menno van Coehoorn (1641-1704), officier en vestingbouwkundige, trad op als kapitein van de infanterie bij de verdediging van Maastricht in 1673 in de oorlog met Frankrijk.  
Menthabeemd Heugem Mentha( Labiatae). Een geslacht met 25 soorten en een groot aantal natuurlijke hybriden van winterharde en niet-winterharde, overblijvende planten met naar metha geurende bladeren. Deze planten worden geweekt om hun geur en voor gebruik in de keuken.  
Menuetstraat Caberg Menuet is een oude Franse dans en een gedeelte van een sonate of symfonie meestal in 3/4 maat volgend op het adagio of andante deel.  
Merapistraat Mariaberg Een vulkaan op Java,  
Mercatorplein Brusselsepoort Mercator is de Latijnse benaming van een koopman, kramer of kremer.  
Mercuriushof Daalhof Mercurius is de god van de handel en een planeet.  
Mergelweg Jekerdal / Sint Pieter Een verwijzing naar de eeuwenoude mergelwinning in de Sint-Pietersberg.  
Merodestraat Borgharen Zie van Merodestraat  
Merovingenstraat Wittevrouwenveld Merovingen is de naam van de dynastie, die van 430-751 over het Frankische rijk regeerde.  
Meurkenshaag de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Het Meurken.  
Meutestraat Boschpoort Meute is een troep jachthonden om op wild te jagen.  
Micastraat Pottenberg Mica is de naam van een groep mineralen, hoofdzakelijk aluminium- en magnesiumsilicaten, die als smeltmiddel in de keramische industrie gebruikt worden.  
Michaëlshöfke Heugem Zie Sint Michaëlshöfke  
Michaëlsweg Heugem Zie Sint Michaëlsweg  
Middelhovenweg Mariaberg Zie Lambert van Middelhovenweg  
Middenstraat Borgharen Middengedeelte van de oude hoofdstraat, zie ook Boven- en Daalstraat.  
Millerstraat Wyckerpoort Zie Kolonel Millerstraat  
Mimosabeemd Heugem Mimosa (Leguminosae). Een geslacht met 450-500 eenjarige en overblijvende kruidachtige planten, bladverliezende en groenblijvende halfheesters, heesters, bomen en klimplanten.  
Minahassastraat Mariaberg Schiereiland aan het eiland Celebes  
Minckelersstraat Binnenstad De Maastrichtenaar Jan Pieter Minckelers (1748-1824), was van 1771-1790 professor te Leuven, waar hij in 1783 het lichtgas ontdekte. Eigenlijk was hij op zoek naar een gas voor het vullen van luchtballons. De straat heettte oorspronkelijk Heerenstraat. Hierestraot
Minderbroeders Jekerkwartier Zie Achter de Oude Minderbroeders.  
Minderbroedersberg Kommelkwartier De Minderbroedersberg is een oplopende toegangsstraat tot het in 1708 gereed gekomen tweede kloostercomplex van de orde van de Minderbroeders (Franciscanen), dat thans in gebruik is door de Universiteit Maastricht. Minnebreureberg
Minervahof Daalhof Minerva was godin van de wijsheid en dapperheid.  
Mineursweg Bosscherveld Mineurs zijn soldaten, gespecialiseerd in het ondermijnen van vestingwerken.  
Mingelrood Voetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Minister Aalbersestraat Heugemerveld Petrus Josephus Mattheus Aalberse (1871-1948), jurist en politicus, bracht als Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid tal van sociale maatregelen tot stand. Zijn naam is vooral verbonden aan de Arbeidswet van 1919.  
Minister Goeman Borgesiusplantsoen Mariaberg Dit plein werd in 1919 genoemd naar de politicus Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917) bekend als ontwerper van de Woningwet 1901.  
Minister Talmastraat Heugemerveld Minister Aritius Sybrandus Talma (1864-1916), politicus, wordt beschouwd als de vader van het sociale verzekeringwezen in Nederland.  
Mirabelpad Amby Pruimenboom (Prunus domestica). De mirabel is een ondersoort met kleine, ronde geel-groene vruchten.  
Miradorplein Nazareth Een mirador is een uitkijktoren of - koepel, ook belvédère (mooi uitzicht) genoemd.  
Misericordeplein Statenkwartier Het Miséricordeklooster werd omstreeks 1855 opgericht om meisjes in moeilijkheden op te vangen. In 1973 verhuisden de bewoonsters naar Amby en in 1979 nam het City-centrum de vernieuwde gebouwen in gebruik.  
Misericordestraat Statenkwartier Idem.  
Mispelhoven Amby Mispel (Mespilus Germanica Rosaceae). Een winterharde, bladverliezende, vruchtdragende boom, inheems in Zuid-oost Europa en Klein -Azie. Deze boom wordt gewoonlijk zowel om zijn fraaie vorm als om zijn eetbare vruchten gekweekt. De komvormige bloemen, wit of roze met rode helmknoppen verschijnen aan het eind van de scheuten de ronde, groene vruchten dragen 5 gepunte kelkblaadjes.  
Mockeborg de Heeg Ontleend aan een gicht (akte van overdracht van onroerend goed) van Heer in 1792 : In ‘t Mockveltje.  
Mockstraat Scharn Deze veldnaam bestond al in 1792. De betekenis is onbekend.  
Moesdaal de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Achter de Moesenboere  
Moetonruwe Malberg Een moeton of agnelot is een oude Franse gouden munt met een afbeelding van het Lam Gods. In de late Middeleeuwen werd deze in de Nederlandse gewesten nagebootst.  
Molens Jekerkwatier Zie Achter de Molens  
Molensingel Randwijck Randweg in de molenbuurt.  
Molenstraat Heugem Zie Heugemer Molenstraat.  
Molenvoetpad Sint Pieter Pad naar de Jekermolens.  
Molenweg Heer / Scharn / Amby Zie Oude Molenweg.  
Molenweg fietsbruggenpad Scharn oprit naar de brug voor langzaam verkeer over de weg.  
Moletteplein Oud-Caberg Persmerk in papier.  
Molukkenstraat Mariaberg Eilandengroep in de Indonesische archipel.  
Mombersruwe Malberg Een momber is een oude benaming voor voogd.  
Mondragonstraat Wittevrouwenveld Christoforo de Mondragon (1504-1596) was een Spaans veldheer, die met Parma in 1579 Maastricht innam. Parma had de leiding aan de westzijde van Maastricht en De Mondragon aan de oostzijde.  
Monseigneur Nolenspark Jekerkwartier Monseigneur Willem Hubertus Nolens (1860- 1931) priester en politicus, zette zich in Den Haag in voor de mijnen en de mijnwerkers.  
Monseigneur Poelsplein Heugemerveld Hendrikus Andreas Poels (1868-1948), priester, toonde zich betrokken bij de sociale problematiek in Limburg als gevolg van de mijnbouw. In 1917 hield hij zijn 'noodkistrede', waarmee hij aandacht vroeg voor het woningvraagstuk in Maastricht.  
Monseigneur Poelsstraat Heugemerveld Idem.  
Monseigneur Schrijnenstraat Heugemerveld Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen (1861-1932) was van 1914-1932 bisschop van Roermond.  
Monseigneur Soudantstraat Scharn Josephus Hubertus Soudant (1922-2003), geboren in Heer en overleden te Lanaken (B), werd in 1949 tot priester gewijd en vertrok daarna als missionaris naar Indonesie. In 1961 werd hij coadjutor en in 1963 bisschop van Palembang in Indonesie. Na zijn emeritaat in 1997 keerde hij terug en was onder andere nog werkzaam in het bejaardenhuis van Amby en het zusterklooster in Heer. De naar hem vernoemde straat heette voorheen Beatrixstraat.  
Monseigneur Vranckenplein Wolder Petrus Maria Vrancken (1806-1879) was apostolisch vicaris in Indonesie, waar hij actief was in de missie. Na zijn terugkeer verbleef hij vaak in Wolder.  
Monseigneur Vranckenstraat Wolder Idem.  
Montenakerbank Wolder Montenaken ligt vlak over de grens met België en vormt met Heukelom de plaats Vroenhoven (gemeente Riemst).  
Montfortstraat Nazareth Zie Kasteel Montfortstraat.  
Montstraat Boschpoort Zie Henri du Montstraat.  
Monulphusweg Villapark Zie Sint Monulphusweg.  
Moonenstraat Heugemerveld Zie Leo Moonenstraat.  
Moormanstraat Boschpoort Zie Pastoor Moormanstraat.  
Moorsweg Mariaberg Zie Gebroeders Moorsweg.  
 Mopertingerbank  Wolder Mopertingen was in de Middeleeuwen een redemptiedorp van Maastricht. Een redemptiedorp kon van oudsher zijn aandeel in de te betalen lasten voor een vaste jaarlijkse som afkopen. Mopertingen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Bilzen.  
Morenstraat Binnenstad De Morenstraat is mogelijk genoemd naar een huis met de naam De Moriaan.  
Morgenruwe Malberg De morgen is een oude landmaat, waarvan de grootte in verschillende streken uiteenloopt. Het was zoveel land als in een morgen kon worden geploegd.  
Morsestraat Wittevrouwenveld Samuel Morse (1791-1872) is de uitvinder van de radiotelegrafie (morsesleutel).  
Mosae Forum Boschstraatkwartier De naam is een vertaling in het latijn van de oorspronkelijke projectnaam 'Maas-Markt'.  
Mosalunet Wyck Louis Regout (1832-1905), zoon van Petrus Regout (1801-1878), richtte in 1883 een eigen porseleinfabriek op, de latere MOSA.  
Mosasaurusweg Villapark De Mosasaurus is een fossiel reptiel. In 1770 werd voor het eerst in de Sint Pietersberg een kop van een dergelijk dier gevonden en in 1794 meegenomen door de Fransen. Het Natuurhistorisch Museum bezit daarvan een afgietsel.  
Moselborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Aan Moselbrugge.  
Moserstraat Wyckerpoort Zie Professor Moserstraat  
Moutmolen Randwyck Molen voor het malen van mout, de grondstof voor bier.  
Mullerstraat Wyckerpoort Zie Professor Mullerstraat.  
Munsterbilzenstraat Dousberg-Hazendans Munsterbilzen maakt sinds 1977 deel uit van de Belgische gemeente Bilzen.  
Muntstraat Binnenstad De naam verwijst mogelijk naar een muntatelier uit de Middeleeuwen. De Mäönt
Musketierslaan Biesland Soldaten, zo genoemd omdat het musket - een soort geweer- hun standaardbewapening vormde. Zij behoorden tot de keurtroepen van Lodewijk XIV, die tijdens het beleg van Maastricht in 1673 in en om Wolder waren gelegerd.  
Musketiersplein Biesland Idem.  
Musketruwe Malberg De musket is een lontgeweer, dat vanwege zijn gewicht op een vork of furget werd opgesteld. Omstreeks 1626 werd de musket lichter zodat de vork kon worden gemist.  
Mussenhaag de Heeg Ontleend aan een gicht van Heer in 1791 : Op de Musch.  
Muzenhof Daalhof Muzen zijn de beschermgodinnen van kunsten en wetenschappen. Zij worden aangevoerd door Apollo.  


Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök