Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Laagfrankrijk Statenkwartier Omstreeks 1632 is hier een hoornwerk (een term uit de vestingbouwkunde) gebouwd, dat de naam Laagfrankrijk kreeg.  
Laagfrankrijk Frontenkwartier Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Laan In de Drink Scharn Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : In de Drinck, Op die Drinck, In de Drenck.  De oude kadastrale benaming van het omliggende terrein was ' In den Drink'. In den Drinck betekent drenkplaats.    
Laan van Brunswijk Jekerdal De Laan van Brunswijk is genoemd naar het bastion Brunswijk. Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk- Wolfenbüttel (1764-1788), ook bekend als 'de dikke hertog',  trad van 1759-1766 op als voogd van erfstadhouder Willem V.  
Laarplein Caberg Zie Frans van de Laarplein  
Laarstraat Caberg Zie Frans van de Laarstraat  
Laathofpad Malberg Een laathof is een gerecht dat bevoegd was tot oordelen in geschillen over horige of laatgoederen verbonden aan een bepaalde hoeve. Een laat was een horige of halfvrije boer, die onroerend goed in gebruik had en daarom deelnam aan de rechtspraak.  
Laathofruwe Malberg Idem.  
Labeurweg Randwyck Labeuren is Maastrichts voor 'het land bewerken' ofwel 'het uitoefenen van het boerenbedrijf'.  
Lage Barakken Wyck Barakken zijn gebouwen waarin soldaten van het in Maastricht gelegerde garnizoen werden ondergebracht.  
Lage Frontweg Bosscherveld In het vestingstelsel van Maastricht lag vanaf ongeveer de Cabergerweg tot aan de Maas het front 'de Lage Fronten' zo genoemd vanwege de lage ligging waardoor hier natte grachten mogelijk waren. Dit raadsbesluit vervangt dat van 7 mei 1943, dat gezien de omstandigheden waarin het werd genomen, is ingetrokken.  
Lage Kanaaldijk Villapark De weg ligt aan de lage westzijde langs het vroegere kanaal van Maastricht naar Luik.  
Lage Kanaaldijk Sint Pieter Zie buurt 10 Villapark.  
Lage Weerd Randwyck Met weerd (waard) wordt laagliggend land langs water bedoeld dat dikwijls onderloopt.  
Lage Weerd Heugem Zie buurt 60 Randwyck.  
Lage Weerd 1e zijpad Heugem Zie Lage Weerd  
Lakenlood Boschstraatkwartier Zie Het Lakenlood  
Lakenweversplein Boschstraatkwartier Lakenwevers of gewantmakers behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het gewantmakersambacht. Verkesmerret
Lakenweversstraat Boschstraatkwartier Idem.  
Lambertuslaan Jekerkwartier Zie Sint Lambertuslaan  
Lambrecht van Middelhovenweg Mariaberg Lambrecht van Middelhoven (overleed omstreeks 1494) stichtte het in 1476 opgerichte XII Apostelenhuis in de Bogaardenstraat. Dit was een tehuis bestemd voor mannen van ten minste 60 jaar oud.  
Lammergierstraat Wolder Om onbekende reden genoemd naar de Lammergier, Gypaetus barbatus, die alleen in bergachtige omgeving in Zuideuropa voorkomt. De naam kan ook afkomstig zijn van een eigennaam.  
Lanakerweg Lanakerveld Deze weg loopt van Caberg naar het Belgische Lanaken.  
Lanckohrstraat Amby Zie Pastoor Lanckohrstraat  
Lang Grachtje Jekerkwartier Zie de toelichting bij Klein Grachtje. Laank Gresje
Langendaal De Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : In Langendeel, in den Langendael.  
Langhalsstraat Scharn Zie Reinier Langhalsstraat  
Langwaterstraat Heer Genoemd naar de hier gelegen en deels gedempte  beek 'Langwater'.  
Lanslotus van Heerstraat Heer Ridder Lanslotus was in 1255 schout van Heer.  
Lansruwe Malberg Een lans is een stootwapen met  een lange schacht en een metalen punt.  
Lantaarnstraat Binnenstad De pas in de 18e eeuw zo genoemde straat heeft mogelijk haar naam te danken aan een uithangbord van een lantaarnmaker, die hier midden 16e eeuw woonde. Lanteriestraot/ sträötsje
Lareshof Daalhof Lares zijn huisgoden.  
Largostraat Caberg Largo is een muziekterm voor langzaam en een hofdans uit de 18e eeuw, die in 3/4 maat is geschreven.  
Larixhoven Amby Larix (Pinaceae) Een geslacht met circa 12 soorten bladverliezende kegeldragende bomen uit de noordelijke gematigde gebieden. Sierlijke bomen met een open kegelvormige kroon.  
Latourlaan Campagne Chateau Latour  is een bekende Premier Cru uit Pauillac Haut Medoc in de Bordelais.   
Laurent Polisstraat Brusselsepoort Laurent Polis (1845-1915), Maastrichts schrijver van gedichten, proza en toneelstukken in dialect.  
Laurierhoven Amby Laurier (Laurus Nobilis Lauraceae ). Een geslacht met twee soorten eenslachtige, winterharde groenblijvende heesters. Wordt veel gebruikt in de keuken en voor versieringen bijvoorbeeld als  lauwerkransen.  
Lauwbergvoetpad-N Sint Pieter Weg naar de Lauwberg  
Lauwbergvoetpad-Z Sint Pieter Weg naar de Lauwberg  
Lauwstraat Dousberg-Hazendans Lauw maakt sinds 1977 deel uit van de Belgisch-Limburgse gemeente Tongeren.  
Lavasbeemd Heugem Lavas (Lavatera Malvaceae). Een geslacht met 25 soorten een- tweejarige en overblijvende kruidachtige planten en heesters met een bossig voorkomen en open trompetvormige hibiscusachtige bloemen.  
Lavendelweerd Heugem Lavendel (Lavandula Labiatae). Een geslacht met 28 soorten winterharde groenblijvende heesters. Deze worden gekweekt om hun geurende bloemen en aromatische bladeren.  
Ledestraat Wittevrouwenveld Zie Markies van Ledestraat  
Leenhofruwe Malberg Een leenhof was tijdens het Ancien Régime een gerecht dat bevoegd was tot oordelen in geschillen over leengoederen die aan de hof verbonden waren.  
Leesensstraat Heer Zie Désiré Leesensstraat  
Legiahof Daalhof Legia is de Latijnse naam van de stad  Luik, die in de Middeleeuwen gebruikt werd.  
Leidenlaan Randwyck Leiden is sedert 1575 de oudste Hollandse universiteitsstad.  
Leim Heer Zie De Leim  
Leliestraat Binnenstad De naam Leliestraat vond vanaf de 17e eeuw ingang. Het is bekend dat er al in 1380 een huis bestond op de hoek van de Grote Staat met als uithangbord een lelie.  
Lemmensstraat Jekerdal Zie Pater Lemmensstraat  
Lenculenstraat Jekerkwartier De naam van deze straat is waarschijnlijk afgeleid van leemkuilen die hier in de buurt lagen. Linkelestraot
Lenculenstraat Jekerkwartier Zie Jekerkwartier.  
Leo Moonenstraat Heugemerveld Jan Leonard Moonen (1895-1945) was Rooms-katholiek priester en secretaris van het Bisdom Roermond. Hij deed tijdens Wereldoorlog II illegaal werk, waarvoor hij in augustus 1944 gevangen werd genomen. Hij is overleden in het concentratiekamp Bergen-Belsen.  
Leo XIII plein Heugemerveld Zie Paus Leo XIII plein  
Leo XIII straat Heugemerveld Zie Paus Leo XIII straat  
Lespinassestraat Scharn Zie Burgemeester Lespinassestraat  
Leugaruwe Malberg De leuga was een Gallische lengtemaat van 2218 m.   
Leuvenlaan Randwyck Leuven is sedert 1425 de oudste universiteitsstad in de Zuidelijke Nederlanden. Keesmerret
Levignelunet Wyck Nicolaas Jozef Hubertus Levigne (1905-1989) schilder, aquarelleur, tekenaar, etser, graveur en lithograaf, was verbonden aan de Société Ceramique als graveur/ontwerper.  
Lichtenbergweg Sint Pieter De Lichtenberg is een nog bestaande burchtruďne met hoeve op de Sint Pietersberg. Het nog bestaande gedeelte was een woontoren, waarvan het onderste deel waarschijnlijk dateert uit de 13e eeuw.  
Lichtenbergwegvoetpad Sint Pieter Weg naar hoeve de Lichtenberg  
Liebeekstraat Nazareth Zie Kasteel Liebeekstraat  
Lieve Vrouweplein Binnenstad Zie Onze Lieve Vrouweplein  
Lieve Vrouwewal Jekerkwartier Zie Onze Lieve Vrouwewal  
Lijkoopruwe Malberg Lijkoop was een koopovereenkomst waarbij getuigen optraden om later te kunnen verklaren hoe de koop tot stand kwam. De term werd ook gebruikt voor handgeld, dat meestal voor een liefdadig doel werd bestemd.  
Lijsterstraat de Heeg Lijster (Turdus) een geslacht vogels waarvan in Nederland onder andere voorkomen de Grote Lijster (Turdus Viscivorus), de Zanglijster (Turdus Philomelos), de Kramsvogel (Turdus Pilaris), de Koperwiek (Turdus Iliacus)  en de Merel (Turdus Merula).   
Lijsterstraat de Heeg Lijster (Turdus) een geslacht vogels waarvan in Nederland onder andere voorkomen de Grote Lijster (Turdus Viscivorus), de Zanglijster (Turdus Philomelos), de Kramsvogel (Turdus Pilaris), de Koperwiek (Turdus Iliacus)  en de Merel (Turdus Merula).   
Limburglaan Heugemerveld Zie buurt 60 Randwyck.  
Limburglaan Randwyck Genoemd naar de provincie Limburg. Aan deze laan bevindt zich het provinciehuis.  
Limburgstraat Boschpoort Zie Gebroeders van Limburgstraat  
Limietpad                             Sint Pieter Limiet betekent grens  
Limietweg Sint Pieter Limiet betekent grens  
Limmelderweg Nazareth Zie buurt 50 Beatrixhaven.  
Limmelderweg Beatrixhaven Oude benaming voor de  weg van Meerssen naar Limmel.  
Limpensweg Borgharen Zie Burgemeester Limpensweg Klein Gresje
Lincolndomein Randwyck Abraham Lincoln (1809-1865), Amerikaans President gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog, schafte de slavernij af en werd in 1865 vermoord.  
Lindenkruis Statenkwartier Op deze plaats zou een hoge lindenboom gestaan hebben, die een kruisbeeld overschaduwde.  
Lindenplein Amby Linde (Tilia Tiliaceae) Een geslacht met 50 soorten winterharde bladverliezende bomen. Groeien snel vooral als ze jong zijn. Mooie bomen geschikt voor grote tuinen, parken en lanen. De bloemen bevatten zoete nectar en trekken veel bijen aan. Klein Lurestraot
Linnaeusdomein Randwyck Carolus Linnaeus (1707-1778), Zweeds natuuronderzoeker, promoveerde in Harderwijk en ontwierp een classificatiesysteem voor de plantenwereld.  
Lipkensstraat Sint Maartenspoort Zie Antoon Lipkensstraat  
Lochterstraat Heugem Locht is een in Zuidlimburg veel voorkomende oude naam voor een plaats waar tuinen lagen.  
Lochterweg Randwyck Oude kadastrale benaming  
Lockettstraat Wyckerpoort Zie Overste Lockettstraat  
Lodewijk de Bisschopstraat Boschpoort Lodewijk de Bisschop (1520-?), was een musicus. Hij leidde van 1545-1582 het Sint Servaaskoor.  
Lokermanstraat Scharn Zie Jo Lokermanstraat  
Longinastraat Amby Maria Helene Kuppen - zuster Longina - (1902-1979) trad in tot de orde van de Franciscanessen. Vanaf 1924 tot 1964 verbleef zij in het klooster te Amby en werkte zij voor het Groene Kruis.  
Looiersgracht Jekerkwartier Genoemd naar de leerlooiers, die hier werkten en woonden. De huiden werden gespoeld in de toen nog niet overkluisde of gedempte Jekertakken. Luregraof
Looiersstraat Jekerkwartier Zie Grote Looiersstraat  
Looiersstraat Jekerkwartier Zie Kleine Looiersstraat  
Lorcadomein Randwyck Zie Garcia Lorcadomein  
Lorentzstraat Heer Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), Nederlands natuurkundige en Nobelprijsdrager.  
Louis Loyensstraat Sint Maartenspoort Lodewijk Franciscus Loyens (1689-1753), geboren in Maastricht, was lid van de magistraat en griffier van het Luiks hooggerecht. Hij schreef een kroniek van Maastricht.  
Louis Pasteurpad Brusselsepoort Louis Pasteur(1822-1895) is bekend om zijn ontdekkingen op het gebied van besmetting met onder andere cholera en hondsdolheid. Zijn naam werd gegeven aan het pasteuriseren, het verduurzamen van wijn, bier en melk door verhitting.  
Loupiaclaan Campagne Loupiac is een Appellation in de Bordelais bekend om zijn zoete witte wijnen.  
Lourdesplein Wittevrouwenveld Aan dit plein ligt de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes ( een bedevaartsplaats in Frankrijk).  
Lovendaalhoeve Amby Genoemd naar het herenhuis met hoeve Lovendael in Venlo.  
Loyensstraat Sint Maartenspoort Zie Louis Loyensstraat  
Lucassingel Brusselsepoort Zie Sint Lucassingel  
Luikerweg Villapark De weg die, vóór de afgravingen van de Sint-Pietersberg door de cementfabriek, op de westelijke Maasoever naar Luik leidde en mogelijk al uit de vroeg-Romeinse tijd stamt.  
Luikerweg Jekerdal Zie buurt 10 Villapark..  
Luikerweg Sint Pieter Zie buurt 10 Villapark.  
Luikerweg 1e zijweg Sint Pieter Zie Luikerweg  
Lunahof Daalhof Luna is de Maangodin.  
Lunariabeemd Heugem Judaspenning (Lunaria Cruciferae). Een geslacht met 3 soorten tweejarige en kruidachtige overblijvende planten. De bloemen hebben 4 kroonbladeren, die kruisgewijs tegenover elkaar staan.  
Lutetiahof Daalhof Lutetia is de Latijnse naam voor Parijs.  
Lyceumpad Vroendaal Voetpad, dat langs het Jeanne d'Arccollege loopt.  
Lyonetstraat Sint Maartenspoort Pierre Lyonet (1707-1789) was de zoon van een Waalse predikant in Maastricht. Naast zijn werkzaamheden in Den Haag verwierf hij bekendheid op het gebied van de natuurlijke historie.   

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök