Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Kaarskoopruwe Malberg Kaarskoop is een oude rechtsterm. Zolang er een kaars brandde, was er gelegenheid tot bieden bij een openbare verkoop.  
Kakeberg Jekerkwartier Kakeberg is mogelijk afgeleid van het Latijnse 'cacabo' en 'cacabus', een aarden pot, in het oud- Nederlands 'caeck(e)' genoemd. Kakeberg zou dan pottenberg betekenen. Kakkeberg
Kalanderdonk Oud-Caberg Kalander is een walsenstelsel waartussen men papier of weefsels laat lopen om deze glad en glanzend te maken.  
Kaleminkstraat Wyck Kalemink is een verbastering van galmei (calamine in het Frans), een zinkerts benodigd voor het vervaardigen van geelkoper. Waarschijnlijk werd hier het uit de groeve Altenberg (Moresnet) en later uit de Harz en Ertsgebergte komende erts in schepen geladen voor de geelgieterijen in Dinant en omgeving.  
Kalfstraat Jekerdal Deze straat lag vroeger in de voormalige gemeente Sint Pieter en heette toen Koestraat. Omdat in Maastricht reeds die naam bestond werd de naam van die straat bij de annexatie in 1920 omgedoopt tot Kalfstraat.  
Kamilleweerd Heugem Kamille (Anthemis compositae). Een geslacht met 200 soorten winterharde, eenjarige, tweejarige en kruidachtige overblijvende planten. De overblijvende planten hebben een aantrekkelijk ingesneden blad en margrietachtige bloemen.  
Kampken naar de Maas Itteren Oude kadastrale benaming  
Kampweg Borgharen Oude kadastrale benaming  
Kanaaldijk Villapark Zie Lage Kanaaldijk  
Kanaaldijk Villapark Zie Hoge Kanaaldijk  
Kanjelkant Borgharen Deze straat loopt evenwijdig aan de beek 'Kanjel'.  
Kanstraat Borgharen Zie Pastoor van Kanstraat  
Kantoorveldweg Lanakerveld Deze veldweg ligt in de nabijheid van het vroegere douanekantoor aan de grens met Belgie.  
Kantoorweg Lanakerveld Deze weg loopt langs het vroegere douanekantoor aan de grens met Belgi.  
Kanunnikencour Jekerkwartier De naam is afkomstig van geestelijken, die aan een kerk verbonden waren en die volgens een vaste regel, canon (Latijn: regel, richtsnoer) leefden. De Sint-Servaas- en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek kenden in de  Middeleeuwen kapittels met kanunniken.  
Kapelaanstraat Itteren De Kapelaanstraat is genoemd naar het vroegere aldaar gelegen Kapelanie en heette vr de herindeling Dr. Poelsstraat en Schoolstraat.  
Kapelstraat Scharn De Kapelstraat herinnert aan Adelbert van Scharn, die vr 1145 aan de abdij van Rolduc een te Scharn gelegen kapel met goederen schonk. Naar aanleiding van deze schenking werd vanuit de abdij van Rolduc te Scharn een vrouwenklooster gesticht.  
Kapelweg Villapark Genoemd naar de oorspronkelijk hier gelegen  in 1749 gebouwde en in 1848 herbouwde 'Sint Lambertuskapel'.  
Kapittelgang Heugem De kerk in Heugem viel voor zover bekend al in 1157 onder de bezittingen van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Maastricht.  
Kapittellaan Heugem Idem.  
Kapoenstraat City Naar het huis met gevelsteen 'In den Kapoen'. De naam werd al in 1277 vermeld. Een kapoen is een gecastreerde haan, bestemd om vetgemest te worden.  
Kapoenstraat Jekerkwartier zie buurt 0 City  
Karbindersdreef Belfort Karbinders zijn volgens de bijlage bij het raadsbesluit karreladers. Aangezien 'binden' in de Middeleeuwen ook 'beslaan' kan betekenen, kan het hier ook gaan om handwerkers, die karren van ijzeren beslag voorzien. Langs de handelsweg, die over de Maasbrug en dwars door de stad liep, trokken dagelijks vele karren die ook onderhoud nodig hadden.   
Kardinaal van Rossumplein Heugemerveld Kardinaal Willem Marinus van Rossum (1854- 1932), overleden te Maastricht,  trad in 1873 toe te de orde van de Redemptoristen. In 1918 werd hij tot bisschop gewijd. Hij ijverde vooral voor het missiewerk.  
Kardinaal van Rossumstraat Heugemerveld Idem.  
Karel de Vogelstraat Sint Maartenspoort Karel de Vogel (1633-1695), geboren in Maastricht,  was een schilder van bloemen en vruchten en werkte in Rome.  
Karel Martelstraat Wittevrouwenveld Karel Martel (688-741) was hofmeier van het Frankische Rijk en zou volgens een historisch niet vaststaande traditie uit dankbaarheid voor een overwinning op de Saracenen op 13 mei van het jaar 726 een baldakijn boven het graf van Sint Servaas hebben laten plaatsen.   
Karelplein City Zie Keizer Karelplein  
Karimatastraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Karolingenstraat Wittevrouwenveld De Karolingen is de naam van de Frankische heersers (751-987), genoemd naar Karel de Grote, zoon van Pepijn de Korte (hofmeier). De traditie zegt, dat de Karolingische vorsten, die Aken tot hoofdzetel van hun rijk hadden gemaakt,  Maastricht regelmatig bezochten en de Sint-Servaasabdij begunstigden.  
Karposthegge Amby Karposten zijn houten palen, die in ringen geplaatst het hoog optasten van hooi op karren mogelijk maken.  
Karveelweg Beatrixhaven Een van oorsprong Moors/Portugese twee- of driemaster met achterkasteel die vanaf het midden van de 15e eeuw ook in onze streken gebouwd werd. In tegenstelling tot andere scheepstypen uit die tijd werd een karveel niet overnaads (huidplanken sluiten over elkaar) gebouwd, maar met de huidplanken tegen elkaar, zodat een gladde huid ontstond. Deze bouwwijze wordt nog steeds karveelbouw genoemd.   
Kastanjelaan Caberg Dankt zijn naam aan de daar van oudsher staande kastanjebomen (Aesculus Hippocastanaceae). Een geslacht met 13 soorten bladverliezende bloeiende bomen of heesters met karakteristieke bladeren en een opvallende bloeiwijze.  
Kastanjelaan Bosscherveld Zie buurt 25 Caberg.  
Kasteel Aldengoorstraat Nazareth Kasteel Aldengoor in Haelen.  
Kasteel Beusdaelplein Nazareth Kasteel Beusdael bij Epen.  
Kasteel Bleienbeekstraat Nazareth Kasteel Bleienbeek bij Afferden.  
Kasteel Caestertstraat Nazareth Kasteel Caestert op de St. Pietersberg bij Maastricht boven Klein-Ternaaien in Belgie, nu verdwenen. Blijkens bodemvondsten moet hier rond 50 voor Christus reeds een Keltische vluchtburcht of versterking gestaan hebben.  
Kasteel Cartielstraat Nazareth Kasteel Cartiels bij Wijlre.  
Kasteel Cortenbachlaan Nazareth Kasteel Cortenbach bij Voerendaal.  
Kasteel Daelenbroeckstraat Nazareth Kasteel Daelenbroeck bij Melick- Herkenbosch.  
Kasteel Elderenstraat Nazareth Kasteel Elderen in s-Herenelderen (Belgi).  
Kasteel Erensteinstraat Nazareth Kasteel Erenstein in Kerkrade.  
Kasteel Geijsterenstraat Nazareth Kasteel Geijsteren bij Meerlo-Wanssum.  
Kasteel Genhoesstraat Nazareth Kasteel Genhoes bij Valkenburg aan de Geul.  
Kasteel Goedenraadstraat Nazareth Kasteel Goedenraad bij Eys-Wittem.  
Kasteel Hartelsteinstraat Nazareth Kasteel Hartelstein in Itteren.  
Kasteel Heienstraat Nazareth Kasteel Heien nabij Gennep.  
Kasteel Hillenraadweg Nazareth Kasteel Hillenraad nabij Swalmen.  
Kasteel Holtmeulenstraat Nazareth Kasteel Holtmeulen bij Tegelen.  
Kasteel Kessenichstraat Nazareth Twee kastelen in de het Belgische Kessenich.  
Kasteel Liebeekstraat Nazareth Kasteel Liebeek bij Sint Geertruid.  
Kasteel Montfortstraat Nazareth Kasteel Montfort bij Montfort .  
Kasteel Neubourgweg Nazareth Kasteel Neubourg bij Gulpen.  
Kasteel Oostlaan Nazareth Kasteel Oost bij Eijsden.  
Kasteel Oostplein Nazareth Idem.  
Kasteel Petersheimstraat Nazareth Kasteel Pietersheim in  Lanaken (B).  
Kasteel Rijckholtplein Nazareth Kasteel Rijckholt bij Gronsveld.  
Kasteel Rimburglaan Nazareth Kasteel Rimburg bij Ubach over Worms.  
Kasteel Rivierenstraat Nazareth Kasteel Rivieren te Retersbeek bij Klimmen.  
Kasteel Schaloenstraat Nazareth Kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg.  
Kasteel Strijthagenstraat Nazareth Kasteel Strijthagen bij Schaesberg.  
Kasteel Terwormstraat Nazareth Kasteel Terworm bij Heerlen.  
Kasteel Verduynenstraat Nazareth Kasteel Verduynen bij Echt.  
Kasteel Walburglaan Nazareth Kasteel Walburg bij Oh en Laak.  
Kasteel Wolfraathstraat Nazareth Kasteel Wolfraath bij Holtum (gemeente Born).  
Kasteelstraat Borgharen Loopt langs het kasteel van Borgharen.  
Kastelenpad Nazareth Verbindingspad van Meerssenerweg naar de kastelenbuurt in Nazareth.  
Kattenbergvoetpad Sint Pieter Oude plaatselijke benaming.  
Kattenstraat Wyck Deze straat is een al sinds 1377 bestaand steegje. Het is bekend dat er vr 1735 een huis stond met als gevelsteen een kat.  
Kazemattenstraat Statenkwartier Een kazemat is in de vestingbouwkunde een onderaardse bomvrije ruimte.  
Kazemattenstraat Brusselsepoort Zie Verlengde Kazemattenstraat  
Keerderstraat Scharn Oude benaming voor de straat naar Cadier en Keer.  
Keersboomgaard Heer Oude naam, komt reeds voor in het Cijnsregister van Sint Servaas: Aan den Keersboom.  
Keizer Arnulfstraat Wittevrouwenveld Keizer Arnulf (vr 850-899) was een Oostfrankische koning en tevens laatste Karolingische keizer. In 895 stichtte hij het Koninkrijk Lotharingen, waartoe Maastricht behoorde.  
Keizer Karelplein Binnenstad  Keizer Karel de Grote (768-814) sinds 800 keizer, verbleef bij voorkeur in Aken en zin paltsen. Op zijn reizen naar deze steden zal hij ongetwijfeld  het graf van St. Servaas in Maastricht bezocht hebben.  
Keizer Ottostraat Wittevrouwenveld Keizer Otto I de Grote (912-973) stichtte het Heilige Roomse Rijk waarvan het huidige Duitsland het belangrijkste deel vormde.  
Keizerstraat Itteren Oude benaming die vermoedelijk verwijst naar een familienaam,  de naam van een herberg of naar een keizer van de schutterij.  
Keizersvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Kelvinstraat Heer William Thomson Lord Kelvin (1824-1907), Engels natuurkundige die onder andere  het absolute nulpunt bepaalde en daar zijn naam aan gaf. NB deze straat was tevoren vernoemd naar de Duitse oorspronkelijk voor het Nazi-regiem werkende ruimtevaartdeskundige Werner van Braun. De naam is tengevolge van politieke druk gewijzigd.  
Kemenadeplein Nazareth Een kemenade is een woonvertrek, met name een vrouwenvertrek in een burcht.  
Kempke Borgharen Zie het Kempke  
Kempland Jekerkwartier Deel van het Stadspark en vernoemd naar Pierre (Petrus) Johannes Kemp (1886-1967), geboren te Maastricht, dichter van lyrische verzen en schilder.  
Kennedybrug Jekerkwartier Zie John F.Kennedybrug  
Kennedyplein Heer Zie President Kennedyplein  
Kennedysingel Wyckerpoort Zie John  Kennedysingel  
Keramieksingel Pottenberg Keramiek is een andere naam voor aardewerk.  
Keramieksingel Dousberg-Hazendans Zie buurt 23 Pottenberg.  
Kerenstraat Heer Zie Schepen Kerenstraat  
Kerkegaard Heer Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Achter de Kerke.  
Kerkhofweg Heer Oude naam voor de weg naar het kerkhof van Heer.  
Kerkstraat Borgharen De straat waar aan de Sint Corneliskerk van Borgharen ligt.  
Kerkstraat Heer Zie Oude Kerkstraat  
Kerkvelds-voetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Kerkveldweg Lanakerveld Oude kadastrale benaming  
Kerkveldweg Itteren Genoemd naar de plaatselijke benaming 'In het Kerkveldje'.  
Kernstraat Wyckerpoort Zie Professor Kernstraat  
Kersenmarkt  Binnenstad De meningen over de betekenis van de naam Kersenmarkt, fruit of kaarsen, lopen uiteen. In 1911 besloot de gemeenteraad aan de Kersenmarkt de betekenis van vruchten te geven. Keesmerret
Kershegge Amby Kers (Prunus Avium). Winterharde, bladverliezende bomen, die worden gekweekt om hun eetbare eenzadige vruchten.  
Kerstenstraat Boschpoort Zie Pierre Kerstenstraat  
Kesselskade Binnenstad Genoemd naar  Mathias Kessels (1774- 1836), een van de beroemdste Nederlandse beeldhouwers uit de negentiende eeuw. Hij werkte onder andere in het atelier van Thorvaldsen te Rome. Voor de afbraak van de oostelijke rij huizen bij de aanleg van het kanaal heette de kade Bokstraat.  
Kesselterweg Wolder Oude weg naar het huidige Belgische grensplaatsje Kesselt.                                                
Kessenichstraat Nazareth Zie Kasteel Kessenichstraat  
Kessensingel Heer Zie Burgemeester Kessensingel  
Ketelbutersdreef Belfort Een ketelbuter is een ketelslager, iemand die ketels en pannen repareert.  
Ketsingenstraat Dousberg-Hazendans Ketsingen is een gehucht bij s-Herenelderen en maakt thans deel uit van de gemeente Tongeren.                  
Keurmeestersdreef Belfort De keurmeesters van de ambachten controleerden de door de ambachtslieden geleverde kwaliteit van de producten.  
Keurmeestersplein Belfort Idem.  
Keurruwe Malberg Een keur is een oude rechtsterm, die in verschillende betekenissen werd gebruikt : privilege, reglement, verordening en overtreding.  
Kingdomein Randwyck Zie Martin Luther Kingdomein  
Kitasotopad Mariaberg Shibasaburo Kitasoto (1856-1931), beroemd Japans bacterioloog.  
Klaroenplein Caberg Trompet met zeer heldere en doordringende tonen.  
Klaverweerd Heugem Klaver (Trifolium Leguminosae). Een geslacht met 300 soorten niet-winterharde en winterharde eenjarige en overblijvende kruidachtige planten.  
Kleefstraat Brusselspoort Zie Dokter van Kleefstraat  
Klein Grachtje Jekerkwartier De straat ligt aan de binnenzijde van de stadsmuur van 1229. Gracht in de naam verwijst niet naar de gracht voor de muur, maar waarschijnlijk naar de oorspronkelijke aanaarding van de muur (zie het woord "graft"). Klein Gresje
Kleine Dijkje Bosscherveld Deze weg ligt op de hier langs de Zuid-Willemsvaart lopende dijk.  
Kleine Gracht Boschstraatkwartier De straat ligt op de gracht die aan de noordzijde buiten de eerste stadsmuur van 1229 liep.  
Kleine Looiersstraat Jekerkwartier zie Grote Looiersstraat Klein Lurestraot
Kleine Molenweg Vroendaal Oorspronkelijk een veldweg naar de molen van Gronsveld parallel aan de Rijksweg.  
Kleine Staat Binnenstad Maakte vroeger deel uit van de Muntstraat en werd vanaf het einde van de 16e eeuw Kleine Staat genoemd. Zie Grote Staat voor naamsverklaring  
Kleine Stokstraat Binnenstad Mogelijk heeft er  tussen de Kersenmarkt en de Havenstraat een gebouw gelegen, dat ook als gevangenis diende. 'Stock' was een Middeleeuwse benaming hiervoor.  
Kleine Weert Randwyck Met weerd (waard)  wordt laagliggende land langs water bedoeld dat dikwijls overloopt.  
Kleine Weg Malberg Oude kadastrale benaming .  
Kleistraat Pottenberg Klei is de voornaamste grondstof voor de keramische industrie.  
Kleiweide-voetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Klinkeberg Scharn Uit bronnen van omstreeks 1760 is bekend dat er in Heer een boerderij lag met de naam 'de Klinkenberg'.  
Klinkhegge Amby Klink(en), elders in Limburg kling of klingel(s), zijn kettingen, waarmee karren en wagens door trekdieren werden getrokken; de klink is bevestigd aan haam en zwenkhout.  
Klipperweg Beatrixhaven Schip met een scherpe overhangende boeg - de klippersteven -  en een overhangend hek waardoor geen helmstok, maar een stuurrad werd toegepast. In de 19e eeuw tijdens de overgang van hout- naar ijzerbouw ontstaan uit de zeegaande clipper. Klippers zijn dus van ijzer en later van staal. Op het binnenwater hadden de meeste klippers een tuigage met n mast. Zeeklippers (clippers) zijn over het algemeen dwarsgetuigd met drie masten en het waren verreweg de snelste zeilers.   
Klokbekerstraat Pottenberg Klokvormige aardewerk beker, die de prehistorische periode van de klokbekercultuur (ca. 2600 - 2000 v. Chr.) aan het einde van het Neolithicum kenmerkt.  
Kloosterbosch Vroendaal Een hellingbos bij de kern van Houthem Sint Gerlach.  
Kloosterstraat Scharn Zie buurt 45 Scharn Kapelstraat.  
Kluizenaarsvoetpad Sint Pieter Oude plaatselijke benaming die mogelijk verwijst naar een kluisbewoner.
Kobaltstraat Pottenberg Kobalt is grondstof voor blauwkleuring in de keramische industrie.  
Kbbesweg Randwyck Genoemd naar een vroegere uitspanning gelegen aan de Maas en Kbbes genaamd, waarvan de kastelein tevens veerman was om de arbeiders van de ENCI over te zetten.  
Kbbesweg Heugem Zie Randwyck 60  
Kochstraat Brusselsepoort Robert Koch (1843-1910), Duits geneesheer en bacterioloog, ontdekte o.m. de tuberkel- en cholerabacil.  
Koedreef Amby Oude kadastrale benaming  
Koekschroefcour Boschstraatkwartier De naam van deze omsloten binnnenplaats verwijst naar een verdwenen oude straatnaam.  
Koepelstraat Wyckerpoort De Koepelstraat is genoemd naar de nabij gelegen Koepelkerk (H. Hartkerk), die een centraalbouw met koepelconstructie heeft en in 1921 ontworpen is door de architecten Jos. Ritzen en Alphons Boosten. De kerk werd in 3 fases gebouwd en pas in 1953 voltooid.  
Koestraat Jekerkwartier De Koestraat wordt voor zover bekend voor het eerst vermeld in 1524. De naam is vermoedelijk ontleend aan een uithangbord met een koe.  
Koffiemolenweg Malberg Mogelijk was de Koffiemolen een rond 1843 of al eerder in de buurt gelegen cichoreifabriekje waar een vervanger of smaakversterker voor koffie vervaardigd werd.  
Kolenbosch Vroendaal Een hellingbos in de gemeente Margraten - kerkdorp Bemelen.  
Kollefitstraat Pottenberg Kollefit is een steunstukje met drie punten. Dat dient om gelijkvormige stukken keramiek in een oven op elkaar te kunnen stapelen.  
Kollergang Oud-Caberg Kollergang is een maalwerktuig in de papierindustrie.  
Kolonel  Johnsontunnel Wyckerpoort Kolonel Walter Morris Johnson ( 1903-1969) was bevelhebber van het Amerikaanse 117e regiment infanterie dat Maastricht bevrijdde tijdens Wereldoorlog II.  
Kolonel Millerstraat Wyckerpoort Kolonel Herbert Staufer Miller (1896- 1989?) was de Corps Engineer van het XIX Corps, de hoogste commandant van de genie-eenheden, die de pontonbruggen en de noodbrug over de Maas bouwden.  
Kolpingstraat Heugemerveld Adolf Kolping (1813-1865) zette zich als priester in voor de religieuze, morele en economische verheffing van de arbeider.  
Kommel Kommelkwartier Een gissing is, dat kommel is afgeleid van cumulus (heuvel) in verband met de ligging op een heuvel of van commende, hetgeen schenking van een stuk goed of land betekent.  
Koning Childebertstraat Wittevrouwenveld Koning Childebert II was koning van Austrasi, de oostelijke helft van het Frankische rijk (570-596), en is zeker in Maastricht geweest voor onderhandelingen. Het resultaat daarvan was een decreet met rechtsvoorschriften.  
Koning Clovisstraat Wittevrouwenveld Koning Clovis of beter Chlodovech (466-511)  was de eerste koning der Franken uit het Merovingische huis. Kakkeberg
Koning Clovisstraat Wittevrouwenveld Idem.  
Koning Zwentiboldpad Wittevrouwenveld Zie Koning Zwentiboldstraat.  
Koning Zwentiboldstraat Wittevrouwenveld Zwentibold of koning Sanderbout (871-900) regeerde over Lotharingen, het middenrijk van het oude Karolingische keizerrijk. Hij schonk de abdij van Sint-Servaas aan de aartsbisschop van Trier. Hij ligt begraven in de abdij van Susteren.  
Koningin Emmaplein Statenkwartier Koningin  Emma werd geboren als prinses van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij trouwde met Koning Willem III en trad van 1890-1898 op als regentes voor haar dochter Wilhelmina.  
Koningin Emmaplein Brusselsepoort Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Koningin Emmaplein Brusselsepoort Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Koningin Emmaplein Brusselsepoort Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Koningin Emmaplein Mariaberg Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Koninginnestraat Amby Oorspronkelijk heette deze straat Koningin Wilhelminastraat. Gewijzigd in verband met de herindeling in 1970.  
Koningskampstraat Borgharen Oude plaatselijke benaming, heette tevoren Koningsvoetpad.  
Koningsplein Wyckerpoort De naam verwijst naar de regeringsvorm en het staatshoofd van Nederland. Latere raadsbesluiten d.d. 18 april 1961 en 5 november 1962.  
Koningsplein  Wittevrouwenveld Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
Koninksemstraat Dousberg-Hazendans Koninksem is thans een deel van de Belgisch Limburgse gemeente Tongeren.  
Koperslagersdreef Belfort Koperslagers vervaardigen en herstellen koperen voorwerpen en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het kremersambacht.  
Koraalstraat Caberg Een koraal is een nstemmig rooms-katholiek gezang of een n- of meerstemmig protestants kerkelijk  gezang. De term wordt ook gebruikt voor profane melodien met een verwant karakter en in de betekenis van koorknaap of koorzanger.  
Kornoeljeweerd Heugem Kornoelje ( Cornus Cornaceae). Een geslacht in verscheidene kleinere geslachten  verdeeld. Ongeveer 40 soorten bladverliezende kleinere bomen en heesters en kruidachtige overblijvende planten. De bloemen zijn klein en stervormig.  
Korvetweg Beatrixhaven Lichtgebouwd, snelvarend driemast oorlogsschip met weinig diepgang uit de 18e en 19e eeuw.  In de Tweede Wereldoorlog was het de naam voor een speciaal ontwikkeld snel escortevaartuig, ter bescherming van konvooien tegen onderzeeboten  
Kotterweg Beatrixhaven Oorspronkelijk in de 18e eeuw een klein zeilscheepje met ronde vormen en n langsscheepsgetuigde, achteroverhellende mast.  Ze werden tot ver in de 20 eeuw vooral gebruikt in de visserij, maar ook in loodswezen, douane en vrachtvervoer en zijn nu nog een gewild type als plezierjacht.   
Kozakkenweg Lanakerveld De Kozakken (Russische ruiterij), die in 1814 Maastricht omsingelden, hebben er mede toe bijgedragen dat de Franse tijd (1794-1815) ten einde liep.  
Kraftstraat Scharn Zie Br Kraftstraat  
Kremersdreef Belfort Kremers of kramers verkopen waren en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het kremers- of kramersambacht. Tot dit ambacht werden veel beroepsgroepen gerekend.  
Kribsweg Villapark Zie Pastoor Kribsweg  
Kristallunet Wyck De in 1825 in de Jodenstraat door Petrus Regout gevestigde slijperij van kristal fuseerde in 1925 met de kristalfabriek Stella tot de Kristalunie.  
Kristalstraat Pottenberg Kristal is een bijzonder heldere glassoort met een hoog loodgehalte, die vaak door slijpen verder bewerkt wordt.  
Kroesmeestersdreef Belfort Kroesmeesters zijn wijnkeurders.   
Kroesruwe Malberg Kroes is een oude vloeistofmaat van twee mengel. Een mengel is ongeveer een liter.  
Krokusbeemd Heugem Krokus (Crocus Iridaceae). Dit geslacht van planten met knollen omvat meer dan 70 soorten en talrijke varieteiten die tussen maart en april buiten bloeien. De bloem bestaat uit een slanke bloemkroonbuis, die direct uit de knol komt en zes eivormige kroonblaadjes ontplooit.  
Kroonruwe Malberg Een kroon is een naam voor verschillende gouden en zilveren munten waarop een kroon is afgebeeld.                                                                               
Kruisboogruwe Malberg Een kruisboog is een oud wapen. Het is een boog, waarvan de reep en de pees een kruis vormen met een houten laadstuk, waarop de pijl wordt gelegd.  
Kruisdonk Nazareth Kruisdonk is een eind 1900 tot 'Kruisdonck ' herdoopt landhuis. Het was voorheen 'de Kruismolen' van de Proosdij van Meerssen.  
Kruisherengang Kommelkwartier De Kruisheren is een in de 13e eeuw gestichte orde van reguliere kanunniken. In 1434 vestigde deze orde zich in Maastricht.  
Kruisstraat Heer Oude naam verwijzende naar de wegkruisen aan het begin en einde van de straat, die daar oorspronkelijk gestaan hebben.  
Kruisweg Itteren Oude plaatselijkebenaming.  
Kuilenstraat Amby Straat naar de plaats waar afgravingen  van grind, zand en klei plaatsvonden.  
Kurasruwe Malberg Een kuras is een borst- en rugharnas, samengesteld uit aaneen bevestigde  platen.  
Kustersweg Heer Zie pater Kustersweg  
Kwadevliegencour Boschstraatkwartier De naam van deze omsloten binnnenplaats verwijst naar een verdwenen oude straatnaam.  
Kwartsstraat Pottenberg Kwarts, het hoofdbestanddeel van zand, is een grondstof in de keramische industrie.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terk