Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
7 januaristraat Heer Ter herdenking van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1937.  
Jaagpad-Oost Boschpoort voormalig jaagpad, gelegen aan de oostzijde van de Zuid Wilemsvaart. Het jaagpad is de weg waarlangs de paarden of mensen liepen, die een schip moesten voorttrekken.  
Jaagpad-West Bosscherveld Zie buurt 33 Belvedere.  
Jaagpad-West Belvedere voormalig jaagpad, gelegen aan de westzijde van de Zuid Willemsvaart. Het jaagpad is de weg waarlangs de paarden of mensen liepen, die een schip moesten voorttrekken.  
Jac Thijssedomein Randwyck Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945), bioloog, heeft mede door zijn publicaties, zoals de Verkade-albums, bijgedragen aan de popularisering van de kennis van plant en dier.  
Jachthoornstraat Boschpoort Koperen blaasinstrument, gebruikt bij de jacht om signalen te geven.  
Jacobstraat City Zie Sint Jacobstraat  
Jacobsweg Scharn Zie Pastoor Jacobsweg  
James Wattstraat Wittevrouwenveld James Watt (1736-1819) was een Schots werktuigkundige die belangrijke verbeteringen aan de stoommachine aanbracht, zodat deze  als universele krachtbron dienst kon doen in industrie en verkeer. Om het vermogen aan te geven introduceert hij de 'paardenkracht'. Om hem te eren noemde de Britisch Asociation for the Advancement of Science in 1882 de universele eenheid voor het vermogen van electrische stroom, warmte en motorkracht 'Watt'.  
Jaminstraat Scharn Zie Hubèr Jaminstraat  
Jan de Beyerstraat Caberg Jan de Beyer (1703-1780), tekenaar en schilder, tekende in de eerste helft van de 18e eeuw o.m. gebouwen en  stadsgezichten van  Maastricht.  
Jan Petersstraat Amby Jan Mathijs Peters (1909-1962), verzetsstrijder tijdens Wereldoorlog II, daarna Tweede Kamerlid  en hoofdredacteur van het Dagblad De Nieuwe Limburger.  
Jansbosch Vroendaal Een hellingbos bij Sibbe (gemeente Valkenburg)  
Janssenlaan Scharn Zie Pastoor Janssenlaan  
Januaristraat Heer Zie 7 Januaristraat  
Janushof Daalhof Janus is de god van de doorgang en tijdwisseling en wordt afgebeeld met twee gezichten, die ieder naar een andere kant kijken.  
Jasparstraat Brusselsepoort Zie Edmond Jasparstraat  
Javastraat Mariaberg Het voornaamste eiland in de Indonesische archipel.  
Javastraat Daalhof Zie buurt 21 Mariaberg.  
Jekermolenbrug Sint Pieter Brug in de Jekermolenweg.  
Jekermolenweg Sint Pieter Deze weg ligt aan de Jekermolens van Lombok.  
Jekerpark Jekerdal Nieuw aangelegd park langs de Jeker.  
Jekerpark Sint Pieter Zie buurt 11 Jekerdal.  
Jekerschans Jekerdal Een schans is een term uit de vestingbouwkunde. De Jekerschans was oorspronkelijk een vierkante versterking. Na een verbouwing in 1764/1765 werd de Jekerschans een bastion.  
Jekerstraat Kommelkwartier De al in de 14 eeuw zo genoemde straat is aangelegd op de veldweg, die naar de Jeker leidde.  
Jekerweg Jekerdal Vanaf Sint Pieter leidt deze weg naar de Jeker.  
Jerichoplein Limmel Een belangrijke stad in het Heilige Land aan de Jordaanmonding in de Dode Zee.  
Jerichostraat Limmel Idem.  
Jeruzalemweg Limmel De weg langs het kasteel Jerusalem, dat in de 16e eeuw die naam kreeg van Andries van de Driesch Proenen na diens terugkeer van een reis naar het Heilige Land.  
Jo Lokermanstraat Scharn Josephus Stephanus Henricus Lokerman (1901-1945), lid van de gemeenteraad voor de SDAP. Als verzetspionier verleende hij hulp aan krijgsgevangenen en geallieerde vliegeniers, die via een vaste ontsnappingsroute naar België werden gesmokkeld. Hij zorgde voor onderduikers, verspreidde illegale bladen en had de leiding over het district Maastricht van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij overleed in het concentratiekamp Neuengamme.  
Jodenstraat Binnenstad Een al in 1295 vermelde straat,  waar waarschijnlijk de eerste Joodse gemeentevorming in Nederland plaats vond en waar een synagoge stond. Jäöstraot
Johan Willem Beyenlaan Randwyck Johan Willem Beyen (1897-1976), Nederlands staatsman, Minister van Buiternlandse Zaken, Ambassadeur in Parijs en groot ijveraar voor de Europese eenwording.  
John F Kennedybrug Wyck Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
John F Kennedybrug Villapark Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
John F Kennedybrug Randwyck Zie buurt 1 Jekerkwartier.  
John F Kennedysingel Wyckerpoort Zie buurt 41 Heugemerveld.  
John F Kennedysingel Randwyck Zie buurt 40 Wyckerpoort.  
John F. Kennedybrug Jekerkwartier John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) was president van de Verenigde Staten van Amerika en werd in 1963 vermoord.  
John F.Kennedysingel Heugemerveld John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) was president van de Verenigde Staten van Amerika en werd in 1963 vermoord.  
Jo-Jo-haven Bosscherveld Havenarbeiders noemen een drijvende stukgoedkraan een jojo. De Jo-Jo-haven werd in de jaren dertig van de 20e eeuw aangelegd als werkverschaffingsobject.  
Jonasgang Caberg Zie Henri Jonasgang  
Jonaslaan Caberg Zie  Henri Jonaslaan  
Jonker Ravepad Amby Zie Jonker Ravestraat.  
Jonker Ravestraat Amby Genoemd naar de Ravenhof, het riddermatig goed van de jonkheren Rave van Amby.  
Jonkheer Ruysstraat Heugemerveld Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1873-1936), Rooms-Katholiek staatsman onder andere als lid van de gemeenteraad van Maastricht van 1899-1912, lid van de Tweede Kamer, Minister-president en Commissaris der Koningin in Limburg .  
Joppenhofstraat Heer Genoemd naar een grote boerenhoeve in Heer.  
Joseph Bechlaan Randwyck Joseph Bech (1887-1975) Luxemburgs staatsman, Minister en Premier en groot ijveraar voor de Europese eenwording. NB De naam was al eerder verleent bij raadsbesluit van 6 october 1987.  
Joseph Hollmanstraat Brusselsepoort Joseph Corneille Hubert Hollman (1852-1926), was cellist in Parijs. Koning Willem III gaf hem de titel van Koninklijk  violoncellist.  
Joseph Postmesstraat Caberg Joseph Postmes (1852-1926), ijverde voor de oprichting van de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Maastricht, waarvan hij de eerste directeur werd.  
Joseph Ramaekersstraat Heer Joseph Ramaekers (1889-1966), oprichter Rooms-Katholieke Arbeidersbond afdeling Heer.  De straat heette voor de annexatie door Maastricht Kapittelstraat.   
Josephstraat Heer Zie Sint Josephstraat  
Josua de Gravelaan Caberg Josua de Grave (1643-1712), tekenaar,  tekende onder meer stads- en streekgezichten van Maastricht en omgeving.  
Judeaweg Limmel Meest zuidelijke districht van Palestina.  
Juliana van Stolberglaan Scharn Juliana van Stolberg (1506-1580) was de moeder van Willem I van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd.  
Julianastraat Borgharen Genoemd naar Prinses en later Koningin Juliana.  
Juliweg Heer Zie 1 juliweg  
Junohof Daalhof Juno is de gemalin van Jupiter.  
Jupiterhof Daalhof Jupiter  is de oppergod in de Romeinse religie.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök