Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Haafkensborg de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op den Haefkensdael, op den Heofkendael, en aan de rol van Heer (1451) : In die Haefkensgrebbe  
Haagdoorn Scharn Crataegus. Dit geslacht, ook Meidoorn genoemd, wordt het meest gebruikt voor de in het heuvelland karakteristieke hagen. Een bladverliezende, doornige en breed uitgroeiende heester of boom.  
Haakbusruwe        Malberg Middeleeuws handvuurwapen, voorzien van een haak ter bevestiging aan een vestingmuur; ook wel gebruikt in het veld, bevestigd op een stok met een gevorkte bovenkant   
Haamhegge Amby De haam is het leren of houten halster om de hals van trekdieren.  
Haammakersdreef  Belfort Een haammaker vervaardigt hamen, dit zijn hals- of trekjukken die nodig zijn om een paard voor de wagen te spannen, en behoorde in de Middeleeuwse Maastricht tot het kramersambacht.  
Habetsstraat Brusselsepoort Zie Pastoor Habetsstraat  
Habsburgerplein Wittevrouwenveld Genoemd naar de vorsten uit het Habsburgse huis die als hertog van Brabant tezamen met de prins- bisschoppen van Luik over Maastricht regeerden. De meest bekende vorsten zijn Karel V en Philips II (16e eeuw).  
Habsburgerstraat Wittevrouwenveld Idem.  
Haesenstraat Wolder Zie Pastoor Haesenstraat  
Haeskensdaal de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Haeskendeel.  
Hagengaard Heer Haag is een omheining of perceelsscheiding gemaakt van in vorm geknipt struikgewas, doornstruiken e.d.  
Hagenstraat Amby Verwijst waarschijnlijk naar hagen of heggen als afscheiding van weiden en akkers.  
Hallsteinplein Randwyck Zie Walter Hallsteinplein  
Halsstraat Amby Zie Frans Halsstraat  
Halvemaanstraat Brusselsepoort Een halve maan is in de vestingbouwkunde een buitenwerk in de vorm van een halve cirkel.  
Hamalstraat Borgharen Zie van Hamalstraat  
Hamerthoeve Amby Genoemd naar het landgoed en voormalige boerderij (nu hostellerie) de Hamert in Noord Limburg bij Arcen.  
Hanedoorn Scharn Crataegus crus-galli. Bladverliezende boom met glanzende, donkergroene bladeren, die in de herfst karmozijn verkleuren. Draagt in het voorjaar witte bloemtrossen en daarna helderrode bessen.  
Hanneronstraat Wyckerpoort Zie Professor Hanneronstraat  
Harenstraat Borgharen Zie Adam van Harenstraat  
Harstelstein Itteren Zie Weg naar Hartelstein  
Harsteltborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Harsteltberg..  
Hartelstein Itteren In 1365 werd Kasteel Hartelstein reeds genoemd. Het hoekhorentje en plint dateren uit het eind van de Middeleeuwen. De nog bestaande voorburcht is van de 17e en 18e eeuw. Wordt wel geidentificeerd met de Hartburch, waar de zonen van Karel de Grote samenkwamen na diens dood.  
Hartelsteinstraat Nazareth Zie Kasteel Hartelsteinstraat  
Haspengouw Heer De parochie Heer behoorde tot 1801 tot het aartsdiakonaat van de Haspengouw, een onderdeel van het Bisdom Luik. Heette voor de annexatie door Maastricht  Barakkenstraat.  
Hasseltkade Boschstraatkwartier Zie van Hasseltkade  
Havenstraat Binnenstad Mogelijk heeft er een verbastering plaatsgevonden van een eigennaam, die uiteindelijk tot Havenstraat leidde.  
Haverhegge Amby Haver (Avena sativa) is een graansoort met grote, in pluimen verenigde zaden; is vanouds bekend als voer voor paarden.  
Havertstraat Heer Zie Diederik van Havertstraat  
Hazendanslaan Dousberg-Hazendans Naar de hier gelegen boerenhoeve Hazendans.  
Hazendanslaan Daalhof Zie buurt 28 Dousberg-Hazendans.  
Hazendansplein Dousberg-Hazendans Idem.  
Hebronstraat Limmel Een stad in Judea waar Abraham en David vertoefd hebben.  
Heerder Holstraat Heer Oude, holle weg tegen het plateau op naar Cadier.  
Heerderbroek Heer Ontleend zijn naam aan een broek of drassig terrein, dat daar vroeger lag.  
Heerderdwarsstraat Wyckerpoort Is een zijstraat van de Heerder weg.  
Heerdergroenweg Scharn Hoorde tot de annexatie van 1920 tot de voormalige gemeente Heer en heette toen Groenweg.  
Heerderrein de Heeg Een rein is de grens tussen verschillende percelen, vaak een verhoogde zoom van akker of bos.  
Heerderweg  Wyckerpoort Was de oorspronkelijke doorgaande verbindingsweg naar het dorp Heer.  
Heerstraat Heer Zie Godefridus van Heerstraat  
Heerstraat Heer Zie Henricus van Heerstraat  
Heerstraat Heer Zie Lanslotus van Heerstraat  
Heerstraat   Zie Ridder van Heerstraat  
Heggenstraat Binnenstad De oorspronkelijke naam van deze straat was Keesenstraat naar  een schepenfamilie Keesen of Caseus, die daar in de 13e en 14e eeuw  bezittingen had. In de 19e eeuw was de naam Heggenstraat in gebruik.  
Heidenstraat Jekerkwartier Zie Maastrichter Heidenstraat.  
Heidenstraat Wyck Zie Wycker Heidenstraat  
Heienstraat Nazareth Zie Kasteel Heienstraat  
Heilige Geest Binnenstad In deze steeg was waarschijnlijk de in de 12e eeuw opgerichte Tafel van de Heilige Geest, een liefdadige instelling voor de armen van Maastricht, gevestigd.  
Heimoweg Mariaberg Heimo - afgebeeld op het naar hem genoemde kapiteel - wordt beschouwd of als de beeldhouwer van de kapitelen van de  Onze-Lieve Vrouwebasiliek of als de bouwmeester  van het priesterkoor van uit de 2e helft van de 12e eeuw.  
Heinsbergstraat Itteren Heinsberg is de familienaam van een belangrijk middeleeuws riddergeslacht afkomstig uit het gelijknamige stadje in de buurt van Sittard, nu in de Bondsrepubliek, dat rond 1400 de heerlijkheid Itteren in bezit had. Hun wapen kwam voor in het wapen van de vroegere gemeente Itteren.  
Heipad Sint Pieter Oude plaatselijke benaming.  
Heisterumhoeve Amby Genoemd naar een achttiende eeuws huis met boerderij in Linne.  
Heivinkstraat de Heeg Limburgse naam voor de Kneu (Carduelis Cannabina), een rood, bruin en grijs vogeltje, waarvan het mannetje in het broedseizoen een karmijnrode kop en borst heeft. Een zaadeter die buiten het broedseizoen vaak in groepsveband fourageert.  
Heiweg Sint Pieter Oude plaatselijke benaming.  
Heksenstraat Jekerkwartier De naam is afkomstig van Hendrik Hex, een zeer vermogende burger, die hier in 1505 woonde.  
Hélčne Schoenmaeckersstraat Amby De in Amby woonachtige mejuffrouw Marie Clotilde Hélčne Schoenmaeckers (1894-1945) was tijdens Tweede Wereldoorlog in het verzet werkzaam.  
Helgersstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen Helgersstraat  
Hellebaardruwe Malberg De hellebaard was een steek- en houwwapen op een lange spies. Hij werd meer beschouwd als teken van overheidsgezag dan als wapen.  
Helmstraat Binnenstad Genoemd naar het huis de Helm op de hoek van de Vrijthof/Helmstraat .  
Helpoort Jekerkwartier De Helpoort is een nog steeds bestaande poort in de eerste stadsmuur (1229) die tot de 17e eeuw vooral bekend stond onder de naam Hoogbruggenpoort. Vanaf de 17e eeuw werd zij steeds vaker 'Helpoort' genoemd, zeer waarschijnlijk naar een nabij gelegen huis met de naam 'in die Helle'.  
Henisstraat Dousberg-Hazendans Henis is een buurtschap in de Belgisch- Limburgse gemeente Tongeren.  
Henketplein Wyckerpoort Zie Professor Henketplein  
Hennequinstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Hennequinstraat  
Henri du Montstraat Boschpoort Henri du Mont (1610-1684), getrouwd met een Maastrichtse burgemeestersdochter, was .o.m. organist van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Maastricht. In Frankrijk kreeg hij de titel 'Organiste du roi de France'.  
Henri Goovaertsweg  Villapark Henri Goovaerts (1865-1912) is een in Maastricht geboren en gestorven  portretschilder.  
Henri Hermanspark Jekerkwartier Jan Henri Hermans (1883-1947) was een bekende dirigent van het Maastrichts Stedelijk Orkest. Sinds 1955 staat dit orkest bekend als het Limburgs Symphonie Orkest.  
Henri Jonasgang Caberg Henri Jonas (1878-1944), kunstschilder en glazenier. Hij volgde opleidingen aan het Stadsteekeninstituut van Maastricht bij Rob Graafland en studeerde later aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar ontwikkelde hij zijn stijl in de richting van het Expressionisme. In 1922 vestigde hij zich definitief in Maastricht. Daar leerde hij zijn latere echtgenote kennen, een gescheiden vrouw met wie hij vanwege zijn kerkelijke opdrachtgevers pas kon trouwen toe zij in 1937 weduwe werd. Hij leed ernstig aan depressieve stoornissen en verbleef regelmatig en langdurig in psychiatrische inrichtingen.  
Henri Jonaslaan Caberg Idem.  
Henric van Veldekeplein Binnenstad Hendrik van Veldeke is naar men aanneemt in Veldeke (B) geboren en leefde in de tweede helft van de 12e eeuw. Op verzoek van gravin Agnes van Loon en koster Hessel schreef hij zijn Sint-Servaaslegende. Hij is een van de oudst bekende dichters in de Nederlandse taal.  
Henricus van Heerstraat Heer Henricus van Heer wordt in 1443 genoemd als rijproost van het Sint Servaaskapittel.  
Herbenusstraat Statenkwartier Matheus Herbenus of Herben (1451-1538) is een van de eerste humanisten van Nederland. Hij is de auteur van de vroegst bekende beschrijving van Maastricht (1485).  
Herculeshof Daalhof Hercules is een held uit de Griekse mythologie, die door de Romeinen als godheid vereerd werd.  
Herdenkingsplein Kommelkwartier Deze naam is gegeven als eerbetoon aan alle slachtoffers van totalitaire regimes naar aanleiding van de politieke gebeurtenissen in Zuid-Amerika in de zeventiger jaren van de 20e eeuw.  
Herendaal de Heeg Ontleend aan cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op den Heererbergh, Heerenbroeck..  
Herenelderenlaan   Dousberg-Hazedans Zie 's-Herenelderenlaan  
Hermanspark Jekerkwartier Zie Henri Hermanspark  
Hermansstraat Sint Maartenspoort Zie Gebroeders Hermansstraat  
Hermelijnstraat Malpertuis Hermelijn is de vrouw van Reinaart  en moeder van zijn welpen.  
Hermesweg Wolder De Hermesweg is genoemd naar de kadastrale benaming van die plaats.  
Hersintlaan Malpertuis Hersint is de vrouw van Isegrim, de wolf, met wie Reinaart overspel pleegde.  
Hertellplein Sint Maartenspoort Het in 1729 in het noorden van Wyck gebouwde bastion kreeg de naam van Christiaan Frederik Hertell, directeur-generaal van         's-Lands Fortificatien.  
Hertog van Brabantlaan Borgharen Deze weg in Borgharen herinnert eraan dat de hertog van Brabant in het onverdeelde bezit was van de heerlijkheden (Borg)Haren en Itteren.  
Hertogsingel Kommelkwartier De hertogen van Brabant regeerden tot 1672, tezamen met de prins-bisschoppen van Luik, over Maastricht. Na 1632 traden de Staten-Generaal in de rechten van de hertogen van Brabant.  
Hertogsingel Mariaberg Zie buurt 2 Kommelkwartier.  
Heserstraat Belfort Deze weg leidde vroeger naar het dorp Hees dat sinds 1977 deel uitmaakt van de Belgische gemeente Bilzen.  
Heserstraat Dousberg-Hazedans Zie buurt 22 Belfort.  
Hessen Casselstraat Jekerkwartier Zie Prins Hessen Casselstraat  
Het Bat Binnenstad Het woord 'bat' is Zuid-Nederlands voor kade of versterkte oever.  
Het Bat Jekerkwatier zie buurt 0 Binnenstad.  
Het Kempke Borgharen Waarschijnlijk naar aanleiding van een belegering van het kasteel in Borgharen heeft een weiland eeuwenlang de naam 'Het Kempke' (het kampje) gedragen.  
Het Lakenlood Boschstraatkwartier genoemd naar het stedelijk waarmerk van laken, het loodje.  
Het Rondeel Bosscherveld Een rondeel is in de vestingbouwkunde een half ronde uitbouw in de stadsmuur.  
Het Vagevuur Binnenstad Straat gelegen tussen de Rooms- Katholieke Sint Servaasbasiliek en de Protestantse St. Janskerk  (hemel en hel!).  
Heugemer Kerkstraat Heugem In deze straat ligt de St. Michaelkerk van het oorspronkelijke dorp Heugem.  
Heugemer Molenstraat Heugem Vermoedelijk genoemd naar de molen van Gronsveld, die in vroeger tijden vanaf dit punt te zien was.  
Heugemer Pastoorsstraat Heugem Straat gelegen tussen de pastorie en de Rooms-Katholieke kerk van Heugem.  
Heugemerpad Randwyck Het oude verbindingspad tussen Randwyck en Heugem.  
Heugemerpad Heugem Zie buurt 60 Randwyck.  
Heugemerstraat Heugem Deze straat was oorspronkelijk een deel van de Heugemerweg en kreeg zijn naam bij besluit van 13 maart 1962. De omschrijving werd in 1974 bijgesteld.  
Heugemerwater Heugem Zie Aan het Heugemerwater  
Heugemerweg Wyck De weg is de oude weg van Wyck naar het oorspronkelijke dorp Heugem.  
Heugemerweg Heugemerveld Zie buurt 6 Wyck.  
Heugenstraat Heer Zie Mathijs Heugenstraat  
Heukelommerweg Wolder Oude weg naar het nu in België gelegen gehucht Heukelom.  
Heukelplein Amby Oude kadastrale naam.  
Heukelstraat Amby Idem.  
Heydenstraat Borgharen Zie van der Heydenstraat  
Heyedaal de Heeg De naam is afgeleid van het woord 'hei'.  
Heylerhofflaan Jekerkwartier  Zie van Heylerhofflaan  
Heynenstraat  Heer Zie Pastoor Heynenstraat  
Hickoryplein Wyckerpoort Zie Old Hickoryplein  
Hilariusstraat Jekerkwartier Zie Sint Hilariusstraat  
Hillenraadweg Nazareth Zie Kasteel Hillenraadweg  
Hintzenstraat Brusselsepoort Antonius Hendrikus Johannes Hintzen (1883-1934) in 1919 benoemd tot directeur van het Ziekenhuis Calvariënberg.  Hij maakte het ziekenhuis onafhankelijk van het Burgerlijk Armbestuur; bouwde o.m. een nieuwe kinderafdeling en breidde het ziekenhuis meerdere malen uit.  
Hochterpoort Boschstraatkwartier De Hochterpoort is een poort in de tweede stadsmuur (omstreeks 1300) op het eind van de Boschstraat.Vanaf de eerste helft van de 17e eeuw werd steeds vaker de naam Boschpoort gebruikt.  
Hodgesstraat Wyckerpoort Zie Generaal Hodgesstraat  
Hoefboomgaard Heer Ontleend aan cijnregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Onder den Hoefboem.  
Hoekerweg Beatrixhaven Een hoeker is een klein tot middelgroot zeevaartuig dat van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw gebruikt werd voor visserij en koopvaart. De hoeker had een brede boeg en achtersteven.  
Hoenderstraat Binnenstad De naam van deze straat is afkomstig van een hoekhuis op de Markt met als uithangteken 'Die Hoen' (1384).  
Hoffmansstraat Brusselsepoort Jozef Heinrich Hoffmans (1842-1925) was van 1879-1908 directeur van de gemeentelijke H.B.S.in Maastricht. Met Dr. van Kleef experimenteerde hij met de door Röntgen in 1895 ontdekte straling.  
Hofmeiersplein Wittevrouwenveld De hofmeier werd op het einde van de Merovingische periode, vanaf de 7e eeuw, een van de belangrijkste ambtenaren aan het Hof en werden de feitelijke rijksbestuurders.  
Hofmeiersstraat Wittevrouwenveld Idem.  
Hoge Barakken Wyck Barakken zijn gebouwen, waarin soldaten van het in Maastricht gelegerde garnizoen werden ondergebracht. In de 18e eeuw lagen hier gebouwen met meerdere verdiepingen.  
Hoge Brug   Zie buurt 6 Wyck.  
Hoge Kanaaldijk Villapark Deze weg ligt op de dijk tussen de Maas en het vroegere kanaal Luik- Maastricht.   
Hoge Weerd Randwyck Met weerd (waard) wordt laagliggend land langs water bedoeld, dat bij hoog water onderloopt. Aan de Maasoever ligt een gelijknamig kasteeltje.  
Hogeborg de Heeg Ontleend aan cijnregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : op die Hoogegracht.  
Holdaal de Heeg Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Aan de Holstraat.  
Hollmanstraat Brusselsepoort Zie Joseph Hollmanstraat  
Holsteinbastion Brusselsepoort Jan Adolf, hertog van Holstein-Pleun (1634-1704), was van 1693 tot 1704 gouverneur van Maastricht.  
Holstraat Itteren Oude plaatselijke benaming die wellicht op een holle weg wijst.  
Holstraat Heer Zie Heerder Holstraat  
Holstraat Heer Zie Heerder Holstraat.  
Holtmeulenstraat Nazareth Zie Kasteel Holtmeulenstraat  
Holtumhoeve Amby Een omgracht huis met boerderij uit de zeventiende en achttiende eeuw  in Buchten, gemeente Sittard.  
Hondertmarck Jekerkwartier Waarschijnlijk heeft een lid van de familie Hondertmarck aan het eind van de 13e eeuw op deze plek een klooster gesticht. Het werd bewoond door vrouwelijke religieuzen.  
Hondiusdomein Randwyck Jodocus Hondius (1563-1612) Vlaams tekenaar, calligraaf, stempelsnijder, graveur, wiskundige, cartograaf en uitvinder. Na zijn opleiding in Londen vertrokken naar Amsterdam. Gaf een handboek uit voor de calligrafie, maar is vooral bekend door uitgave van wereldkaarten.   
Hondstraat Binnenstad De naam voor deze straat dateert van de 14e eeuw en is waarschijnlijk ontleend aan een huis met uithangbord.  
Hoogbeeltplein Boschstraatkwartier Zie voor toelichting bij Beeltplein. Groete Lurestraot
Hoogbosch Vroendaal Een hellingbos in de vroegere gemeente Mheer en het nabij gelegen Voeren (België).  
Hoogbrugplein Wyck zie Hoogbrugstraat  
Hoogbrugstraat Wyck De straat die naar de 'Hoogebrug', een brug met een sterke helling, leidde, werd Hoogbruggestraat genoemd. Deze brug lag over een vroegere tak van de Maas, die aan de oostzijde Wyck omsloot.  
Hoogfrankrijk Statenkwartier De betekenis van de naam Hoogfrankrijk die voor zover bekend voor het eerst in 1442 voorkomt, is onduidelijk. Later is de naam Hoogfrankrijk gebruikt voor een omstreeks 1632 gebouwde hoornwerk. Een hoornwerk is een term uit de vestingbouwkunde.  
Hoograamstraat Boschstraatkwartier Zie Raamstraat.  
Hoogveerlinxstraat Boschstraatkwartier Zie voor toelichting bij Veerlinxstraat.  
Hoogzwanenstraat Boschstraatkwartier Zie voor toelichting bij Zwanenstraat.  
Hoovenvoetpad Amby Oude kadastrale benaming  
Hoovenweg-1e zijpad     Hoovenweg-2e zijpad Amby Oude kadastrale benaming  
Horatiushof Daalhof Horatius  (68 - 8 voor Christus); Latijns dichter, die o.m. de Ars Poetica schreef. De Ars Poetica zijn losse, uit elkaar voortvloeiende gedachten over de dichtkunst.  
Horlogiersdreef Belfort Horlogiers zijn klokkenmakers.  
Hornestraat Wittevrouwenveld Willem van Horn(e), Heer van Hees, was commandant van de Staatse troepen in Maastricht in de periode tussen het vertrek van de Spaanse troepen in 1577 en de inname door de Spanjaarden onder bevel van Parma in 1579.  
Houbenstraat Amby Zie Gouverneur Houbenstraat  
Houtmaas Binnenstad Op de Houtmaas, een straat nabij de Maas, woonden houtverkopers.  
Houwsteeg Sint Pieter Oude plaatselijke benaming.  
Hovellstraat Heugmereveld Zie Baron van Hovellstraat  
Hoven Amby Zie Achter de Hoven  
Hovenstraat Heer Oude naam, komt reeds voor in het Cijnsregister van Sint Servaas: In den Hove.  
Hoverenweg Amby Oude plaatselijke benaming.  
Huber Jaminstraat Scharn Hubertus Johannes Jamin (1880-1945) was gevangenenbewaarder, behoorde tot de LO-groep Maastricht (speciaal hulp aan gevangen verzetslieden); werd gearresteerd op 09-05-1944 en is op 08-05-1945 overleden in het concentratiekamp Buchenwald.  
Hubert Parisstraat Heugemerveld Joannes Hubertus Paris (1873-1939) heeft onder meer een leidende rol gespeeld in de plaatselijke en gewestelijke S.D.A.P.- afdelingen. De S.D.A.P. is de voorganger van de huidige Partij van de Arbeid.  
Hubertuslaan Jekerkwartier Zie Sint Hubertuslaan  
Hulsforthoeve Amby Hulsforthof is een omgrachte hoeve in de buurt van Venlo, die het ankerjaartal 1769 draagt.  
Hultersdreef Belfort Hulters zijn timmerlieden en behoorden in het Middeleeuws Maastricht tot het timmerliedenambt.  
Hunnenweg Scharn Een Aziatisch ruitervolk dat in de 4e en 5e eeuw in Midden en West-Europa doordrong en in 451 bij Troyes in Frankrijk verslagen werd. Hun rijk viel uiteen na de dood van hun koning Attila (453).  
Huyssenslaan Caberg Zie Peter Huyssensslaan  
Hyacinthenstraat Mariaberg Hyacint (Hyacinthus Liliaceae). De hyacinten, die in grote getale worden gekweekt in huizen, tuinen  en kassen stammen allen af van een enkele winterharde soort: de lange en elegante Hyacinthus Orientalis. Er worden nog ongeveer 30 andere soorten gevonden rond het oostelijk deel van de Middellandse Zee en in Afrika. Deze worden maar weinig algemeen gekweekt en zijn meer geschikt voor rotstuinen en koude kassen.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök