Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Gaetano Martinolaan Randwyck Gaetano Martino (1900-1967), Italiaans wetenschapper en politicus, voorvechter van een verenigd Europa en voorzitter van het Europees Parlement.  
Gaffellaan Amby Gaffel is een twee- of driepuntige riek met lange steel, die gebruikt wordt bij het laden van schoven, hooi of gras.  
Gaginistraat Caberg Zie Petrus Gaginistraat  
Galileastraat Limmel Meest noordelijke district van Palestina waar zich een belangrijk deel van het openbaar leven van Jezus Christus heeft afgespeeld.  
Galjoenweg Beatrixhaven Galjoen is een type groot zeilschip met twee of drie dekken en drie masten , dat rond 1600 ontwikkeld werd en zowel als handels- als oorlogsschip dienst deed. De benaming galjoen werd oorspronkelijk  gebruikt voor de versierde uitbouw aan de boeg ter ondersteuning van de boegspriet of het roosterwerk onder die uitbouw waar de manschappen hun behoefte konden doen, waaruit later de benaming voor de poepdoos van niet-officieren ontstond. "Hij zit op 't galjoen". Al snel werd de naam voor een geheel schip van dit type gebruikt.
 
 
Galopiahof Daalhof Galopia is de Latijnse naam voor Gulpen, die in de Middeleeuwen gebruikt werd.  
Gamanderweerd Heugem Gamander (Teucrium Labiatae). Een geslacht met 300 soorten winterharde en niet-winterharde kruidachtige overblijvende planten en groenblijvende heesters en halfheesters. De afzonderlijke bloemen zijn buisvormig en gewoonlijk met een opvallende onderlip en soms een kapvormige bovenlip.   
Gandhiplein Randwyck Mohandas Karachand (Mahatma) Ghandi (1869-1948), geweldloos Indiaas vrijheidsstrijder en later staatsman, in 1948 vermoord.  
Ganzendries Sint Pieter Ganzendries is een braakliggend stuk grond, waarop ganzen werden geweid.  
Ganzenstraat Boschpoort Gans (Anser) is een geslacht van eendachtige vogels met een groot aantal ondersoorten en een geliefkoosde prooi voor jagers.  
Ganzerikweerd Heugem Ganzerik (Potentilla Rosaceae). Een geslacht met 500 soorten eenjarige, winterharde, overblijvende planten en bladverliezende bloemheesters en halfheesters. Alle soorten bloeien lang en de bladeren zijn meestal schotelvormig.  
Garcia  Lorcadomein Randwyck Spaans dichter (1898-1936), omgekomen in de Spaanse burgeroorlog.  
Gardelaan Biesland Genoemd naar de Garde van de Koning, de keurtroepen van het Franse leger, die tijdens het beleg van Maastricht door Lodewijk XIV in Wolder waren gelegerd.  
Gardeniersstraat Jekerdal Genoemd naar een van de Maastrichtse ambachten in de Middeleeuwen. Gardeniers beoefenden rondom de stad de tuinbouw en hadden het recht van verkoop van groenten en melk.  
Gardepad Biesland Idem.  
Gascognelaan Biesland Gascogne is het hertogdom in Zuidwest-Frankrijk, waar D'Artagnan van afkomstig was.  
Gaspeldoorn Scharn Ulex. Nagenoeg bladloze heester met groene takken en stekels, draagt in het voorjaar een grote massa bloemen.  
Gebr.Ummelsstraat Scharn Jozef Willem Ummels (1908-1944) en Mathias Hubertus Ummels (1907-1945) verleenden hulp aan onderduikers en geallieerde vliegeniers in samenwerking met de LO-groep Maastricht en werden door verraad op 09-05-1944 door de SD garresteerd en kwamen in gevangenschap om het leven..   
Gebroeders Hermansstraat Sint Maartenspoort In Maastricht geboren gebroeders Franciscus Bernardus Hermans (1745-1804) professor in de tekenkunst in Maastricht en Lodewijk Hermans (1750-1835) bekend bloem- en fruitschilder.  
Gebroeders Moorsweg Mariaberg De broers Wilhelmus en Caspar Moors (ook : Moer of Moers) waren klokkengieters, die in 1515 de Sint Servaasklok, de Grameer, goten. In 1983 werd deze klok neergehaald omdat hij gebarsten was en in de Pandtuin geplaatst. Hij werd in 1984 vervangen door een nieuwe klok.  
Gebroeders van Limburgstraat Boschpoort De gebroeders Jean, Paul en Armand  van Limburg zijn bekende miniaturisten(schilders van miniaturen) uit het eind van de 14e en begin 15e eeuw, die o.m. het getijdenboek 'Les très riches heures du Duc de Berry' hebben verlucht.  
Geelgietersdreef Belfort Geelgieters vervaardigden gietwaren uit geelkoper of messing en behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het kramersambacht.  
Geest City Zie Heilige Geest  
Geijsterenstraat Nazareth Zie Kasteel Geijsterenstraat  
Gelissendomein Randwyck Henri Caspar Joseph Hubert Gelissen (1895-1982), Prof. Dr. Ir., was van 1930 tot 1966 directeur van de N.V.Provinciale Limburgsche Electriciteits Maatschappij (P.L.E.M.) te Maastricht en Minister van Economische Zaken.  
Gellikstraat Dousberg-Hazendans Gellik is een onderdeel van de Belgische gemeente Bilzen.  
Geneinde Itteren Letterlijk het gindse einde van de bebouwing.  
Geneindervoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Generaal Corlettstraat Wyckerpoort Generaal-majoor Charles Harrison Corlett (1889-1964?) was bevelhebber van het Amerikaanse 19e legerkorps, waarvan eenheden Maastricht bevrijdden tijdens Wereldoorlog II.  
Generaal Eisenhouwerstraat Wyckerpoort Generaal Dwight David Eisenhower (1890-1969). Amerikaans generaal en staatsman, was geallieerd opperbevelhebber in Wereldoorlog II. Hij leidde van 1944-1945 de invasie in Europa. Van 1953-1961 was hij President van de Verenigde Staten van Amerika.  
Generaal Hobbstunnel Wyckerpoort Kolonel Walter Morris Johnson ( 1903-1969) was bevelhebber van het Amerikaanse 117e regiment infanterie dat Maastricht bevrijdde tijdens Wereldoorlog II.   
Generaal Hodgesstraat Wyckerpoort Luitenant-generaal Courtney Hicks Hodges (1887-1966) was bevelhebber van het Amerikaanse 1e leger, waarvan eenheden Maastricht bevrijdden tijdens Wereldoorlog II.  
Generaal Marshalllaan Wyckerpoort George Catlett Marshall (1880-1959) was opperbevelhebber van het Amerikaanse leger tijdens Wereldoorlog II. Na de oorlog ontwierp hij het herstelprogramma voor Europa : het Marshallplan.  
Generaal Simpsonstraat Wyckerpoort Luitenant-generaal William Hood Simpson (1888-1982?) was bevelhebber van het Amerikaanse 9e leger. Hij had in 1944/45 zijn hoofdkwartier in Maastricht.  
Genhoesstraat Nazareth Zie Kasteel Genhoesstraat  
Gentelaan Malpertuis Gente is een leeuwin en echtgenote van koning Nobel.  
Gentiaanstraat Mariaberg Gentiaan (Gentianacae). Geslacht met 400 soorten eenjarige en kruidachtige overblijvende planten in grote verscheidenheid met een aantal hybriden (tweeslachtige planten). De gentiaan heeft trompetvormige bloemen.  
Gerard van Wermweg Mariaberg Gerard van Werm (1604- 1681), geboren uit een Maastrichtse schepenfamilie, was o.m. priester en professor in de wijsbegeerte, later godgeleerdheid in Leuven.  
Gerard Walravenstraat Heer Gerard Walraven (1881-1947) heeft zich ingezet voor de belangen van de inwoners van Heer  onder meer als bestuurslid van het Groene Kruis.  
Gerarduspad Wyckerpoort Zie Sint Gerarduspad  
Gerardusweg Wyckerpoort Zie Sint Gerardusweg  
Gerbergaplantsoen Scharn Gerberga (913-968) dochter van de Roomse Duitse koning Hendrik I en Mathilde, zuster van Otto I, was getrouwd met Giselbert, Hertog van Lotharingen. Na diens dood getrouwd met Lodewijk IV, koning van Frankrijk; was tevens abdis van Susteren.  
Gerckenshaag de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : In den Gerckensdael. Indien afkomstig van 'ger' dan kan het een in een punt toelopend stuk land of strook grond betekenen. Dialectnaam
Gerechtigheidslaan Scharn Drie straten die op een plein uitkomen hebben de namen vrede, vrijheid en gerechtigheid gekregen als idealen van de mensheid. Een deel ervan heette tevoren Emmastraat en werd bij raadsbesluit van 16 juni 1970 omgedoopt.  
Gerlachusbrug Biesland Brug in het Gerlachuspad.  
Gerlachuspad Biesland Genoemd naar het nabij gelegen Zorgcentrum Sint Gerlachus.
Gerlachusweg Biesland Zie Sint Gerlachusweg  
Gersthegge Amby Gerst (Hordeum Gramineae). Een plantengeslacht met 16 soorten, waarvan er twee als graanplanten worden geteeld. Deze laatste komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond.Gerst is  vanouds vooral de grondstof voor het brouwen van bier.  
Geusseltweg Wittevrouwenveld Vernoemd naar het sportpark Geusselt.  
Gewaaistraat Dousberg-Hazendans Gewaai is een buurtschap in de Belgisch- Limburgse gemeente Zutendaal.  
Gewantmakersdreef Belfort Gewantmakers zijn lakenwevers. Een van de Maastrichtse ambachten (en waarschijnlijk het oudste) in de Middeleeuwen.  
Geyaartsborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Geyaertsdal, in den Gegartsdal. Mogelijke een verwijzing naar een vergader- of gerichtsplaats  
Gichtenruwe Malberg Gicht is een oude rechtsterm voor registratie door de schepenbank van overdracht van onroerend goed.  
Giel Duykersstraat Scharn Guillaume Duykers (1896-1945) districtsbeambte bij de Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij. Werkte met zijn vrouw in het verzet voor de LO-groep Heer- Maastricht en verspreidde tevens illegale bladen. Omgekomen in het concentratiekamp Sachsenhausen.  
Gielenstraat Caberg Zie Peter Gielenstraat  
Gildenweg Mariaberg Een gilde is in de Middeleeuwen een vereniging van burgers in een stad  die hetzelfde beroep uitoefenen. In Maastricht werden de gilden ambachten genoemd.  
Gilles Doyenstraat Caberg Gilles Doyen (?- 1726) was stadsbouwmeester van Maastricht. Bouwde het Sint Martinushofje en werkte o.m. aan drie bogen van de Sint Servaasbrug.  
Giselbertstraat Scharn Giselbert, zoon van Reinier en gehuwd met Gerberga, was van 928 tot 939 hertog van Lotharingen. Hij was misschien de bouwer van de palts aan het Vrijthof, ontdekt bij de nieuwbouw van het Theater in 1988-89.  
Glacisweg Villapark Weg langs de buitenzijde van de vestingwerken. Glacis is in de vestingbouwkunde een flauw hellend buitentalud van een vesting.  
Glazeniersdreef Belfort De glazenier is een ambachtsman, die glas produceert of een beoefenaar van de glasschilderkunst.  
Glazuurstraat Pottenberg Glazuur is een glasachtige stof om poriën van aardewerk te dichten.  
Godefridus van Heerstraat Heer Godefridus van Heer (genoemd in 1253) is de oudst bekende schout van Heer.  
Godenpad Daalhof Toegang vanaf de Tongerseweg tot de 'Godenbuurt'.  
Goedenraadstraat Nazareth Zie Kasteel Goedenraadstraat  
Goeman Borgesiuspantsoen Mariaberg Zie Minister Goeman Borgesiusplantsoen  
Goentoerstraat Mariaberg Naam van een vulkaan op het eiland Java, gelegen in de Indonesische archipel.  
Goeriondomein Randwyck Zie Ben Goeriondomein  
Goghstraat Amby Zie van Goghstraat  
Goltziusstraat Boschpoort Hendrik Goltzius (1617), beroemd graveur en schilder uit de 16e eeuw, afkomstig uit Venlo.  
Goovaertsweg Villapark Zie Henri Goovaertsweg  
Goudenweg Daalhof Een mogelijke verklaring is een verbastering of van Galgenweg, aangenomen dat die naam voor deze weg bestond of van Gauweweg (in de betekenis van snel), een weg die een goede verbinding gaf tot andere wegen. Andere raadsbesluiten betreffende deze weg: 15 maart 1920, 12 november 1969, 7 december 1982.  
Goudvinkplein de Heeg Goudvink (Pyrhula pyrhula).  Compacte vink met 'stierennek', zwarte kop en korte zwarte snavel. Bijna altijd in paren of familiegroep te zien, maar zelden met meer dan 10 vogels bij elkaar.  
Goudvinkstraat de Heeg Idem.  
Gouvernementspad Randwyck Gouvernement is de in Maastricht gebruikelijke benaming van het Provinciehuis.  
Gouverneur Houbenstraat Amby François Joseph Marie Anne Hubert Houben (1898-1976) was van 1947-1964 Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.  
Gozewijnstraat Borgharen Gozewijn was een zoon van Ogier I, heer van Borgharen in de dertiende eeuw.  
Graaf van Waldeckstraat Villapark George Fredrik, graaf van Waldeck (1620-1692) was van 1678-1692 gouverneur van de vesting Maastricht. Hij liet onder andere de Lutherse kerk bouwen (1684).  
Graaflandlaan Caberg Zie Robert Graaflandlaan  
Graanmarkt Binnenstad Bij de afgebroken Onze-Lieve-Vrouwepoort werd waarschijnlijk oorspronkelijk een graanmarkt gehouden omdat buiten de poort de loskade voor schepen lag.  
Graanmarkt Jekerkwartier zie bBinnenstad  
Graanmolen Randwyck Molen bestemd voor het malen van granen.  
Gracht Binnenstad Zie Grote Gracht  
Gracht Statenkwartier Zie Grote Gracht  
Gracht Boschstraatkwartier Zie Kleine Gracht  
Grachtje Jekerkwartier Zie Klein Grachtje  
Grachtje Jekerkwartier Zie Lang Grachtje  
Grachtstraat Boschstraatwakrtier Zie Maastrichter Grachtstraat  
Grachtstraat Wyck Zie Wycker Grachtstraat  
Granietstraat Pottenberg Graniet benaming van ivoor- of Engels aardewerk.  
Grannushof Daalhof Keltische godheid van de heelkunde, vereerd in Aquisgranni (Aken). Hij werd door de Romeinen gelijkgesteld met Apollo.  
Gravelaan Caberg Zie Josua de Gravelaan  
Gravenstraat Amby Genoemd naar de in de nabijheid gelegen hoeve 'Gravenhof'.  
Grebbedaal de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel  in Heer : Op de grebbe (bij) Scharn, bij het leprosenland. Een grebbe is een (droge) beek of greppel.  
Grecht & Exterbekvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Greinruwe Malberg Oude (kleine) gewichtseenheid in gebruik bij dokters, apothekers en edelsmeden.  
Grétrystraat Heer André Ernest Modeste Grétry (1741-1813) in Luik geboren componist, die zich na 1766 in Parijs  vooral aan de opera-comique wijdde.  
Griend Sint Maartenspoort Oude plaatselijke benaming. Een griend is een stuk grond,  vaak zandig of kiezelachtig en met rijshout begroeid in of aan het water.  
Griendpark Sint Maartenspoort Idem.  
Griffoenruwe Malberg Munt met de afbeelding van een griffioen (een gevleugeld fabeldier met het lichaam van een leeuw en de kop van een vogel). Geslagen in de Bourgondische Nederlanden tijdens de 15e eeuw. 

 
 
Grimbeertstraat Malpertuis Grimbeert is de das en neef van Reinaart, die hem aanvankelijk verdedigt tegen aanklachten door de wolf Isegrim, na de mislukkingen van Brune en Tibeert de vos voor de derde keer gaat dagen en hem na zijn biecht gehoord te hebben begeleidt naar koning Nobel.   
Groenenweg Borgharen Oude kadastrale benaming  
Groenvinkstraat de Heeg Groenvink (Chloris chloris). Groene vinkachtige vogel. Wordt ook wel groenling, grasduiker of grasvink genoemd.  
Groesbeekstraat Wyckerpoort Zie Professor van Groesbeekstraat  
Gronsvelderweg Heugem Oude benaming voor de weg naar Gronsveld, kerkdorp in de gemeente Eijsden.  
Gronsvelderweg de Heeg Zie buurt 61 Heugem  
Grote Gracht Binnenstad De Grote Gracht ligt op de plaats van de gracht die langs de stadsmuur van 1229 liep.  
Grote Gracht Statenkwartier zie buurt 0 City.  
Grote Looiersstraat Jekerkwartier Genoemd naar de leerlooiers, die hier werkten en woonden. De huiden werden gespoeld in de toen nog niet overkluisde of gedempte Jekertakken, die rond 1910 gedempt of overkluisd zijn. Groete Lurestraot
Grote Pruisvoetpad Sint Pieter Oude plaatselijke benaming die mogelijk verwijst naar de bijnaam van een bewoner.
Grote Staat Binnenstad Verbastering van 'Stat' (Latijns civitas; Frans cité), wat de plaats aanduidt waar in vroeger tijden de zetel van het stadsbestuur gevestigd was. Werd sedert het einde van de 16e eeuw zo genoemd. In de Middeleeuwen heette de straat, die hier waarschijnlijk al in de Romeinse tijd lag, Sint Jorisstraat.  
Grotedries Borgharen Dit is een reeds in de Middeleeuwen voorkomende plaatselijke benaming. Dries een een vochtig met grassen begroeid stuk land.  
Grubbe Scharn Grubbe betekent droogdal.  
Gruttersdreef Belfort Grutters pellen en malen graan, m.n. boekweit en haver. Zij behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het molenaarsambacht.  
Gruytersstraat Brusselsepoort Zie Elisabeth Gruytersstraat  
Gubbelstraat Boschstraatkwartier Gubbel is een verbastering van de naam  Gobbelinus, de naam van een burger die rond 1300 in deze straat bezittingen had.  
Guineastraat Mariaberg (Nieuw)-Guinea is een eiland ten Noorden van Australie gelegen. Het was de laatste kolonie van Nederland in het Verre Oosten.                                  
Gustaaf Coenegrachtstraat Wolder Gustaaf Herman Christiaan Coenegracht (1869-1940) was de laatste burgemeester van de vroegere gemeente Oud- Vroenhoven.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök