Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Factorijstraat Brusselsepoort Een Factorij is een handelsnederzetting en handelskantoor in de koloniën.  
Fagotstraat Brusselsepoort Zie buurt 25 Caberg.  
Fagotstraat Caberg De fagot is een bas-blaasinstrument dat tijdens de 17e eeuw werd ontwikkeld uit de curtal, een eveneens houten blaasinstrument met dubbel riet. De fagot wordt gekenmerkt door twee separate parallelbuizen, die aan een uiteinde verbonden worden door een U-buis.   
Falconetruwe Malberg Falconet is een licht veldgeschut uit de 17e eeuw.  
Faliezusterspark Jekerkwartier Park gelegen aan de Begijnenstraat bij het kloostertje van de voormalige Faliezusters. Circa 1470 vestigden de Faliezusters zich op deze plek. De zusters leefden volgens de derde regel van Sint Franciscus en droegen buiten het klooster een sluier (falie).  
Fatimaplein Mariaberg De aan het plein gelegen kerk van Mariaberg is gewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, mede ter herinnering aan het verblijf in Maastricht van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in 1947.   
Faunushof Daalhof Faunus is de god van bos en veld.  
Fazantenstraat Boschpoort Fazant (Phasianus Colchicus) is een hoenderachtige vogel met lange staart en vaak schitterend gekleurde veren, in de Middeleeuwen ingevoerd en uitgezet voor de jacht.  
Felix Bockenplein Wolder Theophile Maria Petrus Felix Bocken (1867-1945), was tot de annexatie in 1920, raadslid, wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand in de vroegere gemeente Oud-Vroenhoven. Hij legde zich met name toe op de bevordering van land- en tuinbouw.  
Felix Bockenstraat Wolder Idem.  
Fibrillendonk Oud-Caberg Fibrillen is een vezelstof voor de papierfabricage.  
Filigraandonk Oud-Caberg Filigraan is een watermerk in papier.  
Finestraat Malpertuis Fine is een wezelin een aanwezig bij het geding tegen Reinaart.   
Firapeel Malpertuis Firapeel is een luipaard  en hoveling van koning Nobel.  
Flamentstraat Brusselsepoort Zie August Flamentstraat  
Flaminiushof Daalhof Gaius Flaminius (?-217 voor Christus) was de bouwer van de Romeinse heerbaan de 'Via Flaminia', die Rome met Rimini verbond.  
Flemingpad Brusselsepoort Alexander Fleming (1881-1995), Brits bacterioloog; deed als militair arts onderzoekingen naar wondbesmetting. Ontdekte het Lysozyme, een antibacterieel ferment, in 1922 en in 1928 het Penicillium, een schimmel, die antibacteriele stof produceerde, de penicilline.  
Flintstraat Pottenberg Flint is een andere naam voor silex (vuursteen).  
Florasingel Mariaberg Flora betekent plantenwereld en is in de oudste Romeinse religie de Godin van de bloemen en de lente.  
Floresstraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Floretruwe Malberg Floret is een schermdegen.  
Florijnruwe Malberg De florijn was oorspronkelijk de Florentijnse (florenus) goudgulden, die vanaf de veertiende eeuw werd geslagen. Later werden ook andere goudguldens in Westeuropese landen met de benaming florijn aangeduid.  
Foliodonk Oud-Caberg Folio is een oud standaard papierformaat dat na de invoer van de DIN-formaten weinig meer gebruikt wordt. Het is iets groter dan A4. Heksenhook
Fons Olterdissenstraat Brusselsepoort Alfons Olterdissen (1865-1923) was Maastrichts dialectschrijver, schilder en stichter van de Patronaatstekenschool, toneelspeler en regisseur, organisator van volksfeesten en optochten, gemeenteraadslid en leraar.  
Forcadentstraat Malpertuis Forcadent is een everzwijn  en klager tegen de vos.  
Forfeitruwe Malberg Forfeit (forefactum) was oorspronkelijk een delict, later de geldboete, waarmee het werd  bestraft. Deze geldboete was ten bate van de landsheer en  in ernstge gevallen gekoppeld aan een opgelegde boetevaart. Twee raadsleden moesten als forfeitmeesters onderzoek instellen naar de delicten.  
Fort Willemweg Brusselsepoort Zie buurt 31 Bosscherveld.  
Fort Willemweg Caberg Zie buurt 31 Bosscherveld.  
Fort Willemweg Bosscherveld Genoemd naar het daar gelegen fort Koning Willem I, dat in de jaren 1815-1819 op de Caberg werd gebouwd en tot de ontmanteling van de vesting Maastricht in 1867 dienst deed.  
Fort Willemweg Frontenkwartier Zie buurt 25 Caberg.  
Fort Willemweg Belvedere Zie buurt 25 Caberg.  
Fortunahof Daalhof Fortuna is de godin van de vorspoed.  
Forum Randwyck Forum (markt of plein) is de centrale plaats in de Romeinse stad waar vergaderd en rechtgesproken werd. Hier vormt het plein het centrum van een buurt met straatnamen die verwijzen naar de bouwers van een verenigd Europa.  
Franciscus Romanusweg Sint Maartenspoort Franciscus Romanus  (1647-1735) was lekenbroeder in het Dominicanenklooster in Maastricht en  bouwkundige. Onder andere vernieuwde hij in 1683-1684 de eerste boog van de Sint Servaasbrug.  
Franciscus Romanusweg Wyck Zie buurt 5 Sint Maartenspoort.  
Franckstraat Heer Zie Cesar Franckstraat  
Francois de Veijestraat Sint Maartenspoort Francois de Veije (1726-1797) directeur der fortificatien in Maastricht.  
Frankenstraat Wittevrouwenveld De Franken vormden een Germaans volk dat vanaf de 3e eeuw de Romeinse grenzen in onze gebieden bedreigde. Vanaf de 5e eeuw drongen zij massaal het Romeinse Rijk binnen en vestigden er hun gezag. Onder het koningschap van de Merovinger Clovis (481-511) ontstond een nieuw Frankisch rijk.  
Frankenstraat Wittevrouwenveld idem.  
Franklinstraat Wittevrouwenveld Benjamin Franklin ( 1706-1790) was een Amerikaans staatsman, schrijver en natuurkundige. Hij heeft de terminologie van de positieve en negatieve electriciteit ontwikkeld en de bliksemafleider uitgevonden.  
Franquinetstraat Brusselsepoort Mr. Guilleaume Désiré Lambert Franquinet (1826-1900) was een Maastrichts dialectletterkundige, geschiedschrijver, landbouw- en onderwijsspecialist en politicus. Hij vervulde onder andere de functies van gemeentearchivaris, provinciaal archivaris, gemeenteraadslid, wethouder.  
Frans Halsstraat Amby Frans Hals (ca. 1580-1660) was een beroemd Nederlands kunstschilder vooral van portretten. Oospronkelijk was deze straat een deel van de Ir. Dingemansstraat.  
Frans van de Laarplein Brusselsepoort Zie buurt 25 Caberg.  
Frans van de Laarplein Caberg Frans Karel van de Laar (1853-1933) was een Maastrichts beeldhouwer en leraar aan het Stadstekeninstituut.  
Frans van de Laarstraat Brusselsepoort Zie buurt 25 Caberg.  
Frans van de Laarstraat Caberg Idem.  
Fransensingel Boschstraatkwartier Naam herinnert aan het Franse bewind over Maastricht van 1673-1678, van 1748-1749 en van 1794-1814. De Singel ligt thans geheel op terrein van de  papierfabriek.  
Frederic Stroekenstraat Boschpoort Frederic Stroeken (1798-?) was organist, pianist en pianoleraar.  
Frederikbastion Brusselsepoort Dit bastion van de Hoge Fronten, Linie van Dumoulin, dateert van 1775/1776 en werd genoemd naar prins Frederik (1774-1799), de tweede zoon van stadhouder Willem V.  
Fregatweg Beatrixhaven Fregat is vanaf de 17e eeuw de benaming van een snelzeilend oorlogsschip met drie masten, dat oorspronkelijk ook koopwaar kon vervoeren. De benaming wordt nog steeds gebruikt voor een snelvarend oorlogsschip. De omschrijving van de weg is gewijzigd bij besluit van 5 november 1974.  
Fregatweg Meerssenhoven Zie buurt 50 Beatrixhaven.  
Friezenplein Wittevrouwenveld De Friezen vormden  een Germaanse stam, die al uit de oudste geschriften over onze streken bekend is. Zij bewoonden ten tijde van de veroveringen van Caesar de kuststreken en het hele gebied  ten noorden van de grote rivieren tot ver in Duitsland. In de Vroege Middeleeuwen werden zij bekend als kooplieden en handelaars.  
Friezenstraat Wittevrouwenveld Idem.  
Frontensingel Statenkwartier Singel, vernoemd naar de vestinglinie of fronten.  
Frontensingel Bosscherveld Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Frontensingel Frontenkwartier Zie buurt 3 Statenkwartier.  
Frontweg Bosscherveld Zie Lage Frontweg.  
Furniusstraat Brusselsepoort Christiaan van Veurne of Furnius ( overleden in 1554) latijns dichter, schrijver en pedagoog, Werd op 6 maart 1551 benoemd tot de eerste rector van de Latijnse stadsschool van Maastricht. Hij werkte samen met de drukker Jacob Bathen.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök