Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenins

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving
Daaldersruwe Oud-Caberg Zie buurt 27 Malberg.
Daaldersruwe Malberg Rond 1500 was de daalder een zilveren munt ter waarde van de goudgulden, die in het hele Duitse Rijk in omloop was. Geleidelijk werd het een soortnaam voor grote zilveren munten, waarvan de waarde in de Nederlanden schommelde tussen de dertig en vijftig stuivers.
Daaldervoetpad Borgharen Oude kadastrale benaming
Daalstraat Borgharen Oude benaming voor de straat stroomafwaarts van het dorp gelegen  in het verlengde van de Boven- en Middenstraat.
Daelenbroekstraat Nazareth Zie Kasteel Daelenbroekstraat
Daelhofpad Campagne Gelegen langs de oude boerderij Daelhof in een dal, dat doorloopt naar de huidige woonbuurt Daalhof.
Daemslunet Wyck Petrus Egidius Daems (1911-1982), geboren te Maastricht, was schilder- keramist, ontwerper bij de Sphinxfabrieken en docent aan de Maastrichtse Stadsacademie.
Dagobertstraat Wittevrouwenveld Dagobert I, II en III waren respectievelijk van 623 tot 639, van 676 tot 679 en van 711-715 koning van het Frankische Rijk. Dagobert I was de laatste krachtige vorst uit het huis van de Merovingen, zijn naamgenoten moesten zich onderwerpen aan hun hofmeiers Grimoald en Pippijn II.
Dalingsweg Sint Pieter Daling  of dellinge betekent dal,  inzinking in de bodem of laag gelegen land.
Dampstraat Scharn Weide met grachten genaamd de Dam, Damme of Damp te Scharn. Deze weide was in bezit van het Sint- Servaaskapittel. Vóór 1640 stond op deze plek een kasteel.
D'Artagnanlaan Biesland Zie Castelmorelaan. Hierbij werd een eerder genomen besluit van 18 april 1961 voor het toekennen van de naam D'Artagnan ingetrokken.
D'Artagnanpad Biesland Idem.
Dassenstraat Boschpoort Das (Meles Meles), marterachtig zoogdier met zwart en wit gekleurde vacht en het grootste nog in Nederland voorkomende roofdier.  
Dauphinélaan Campagne De Dauphiné in het Zuidoosten van Frankrijk hoort als zodanig niet tot de bekende wijnregio's. In het Rhonedal ligt evenwel een aantal kleinere, beroemde wijngebieden onder meer bekend om zijn krachtige rode wijnen.
Dauphinstraat Brusselsepoort Dauphin (titel van de  troonopvolger in Frankrijk) is de naam van een lunet, dat tussen 1673 en 1678 in die omgeving werd aangelegd.
De Beente Heugem Oude veldnaam met de betekenis van beemd ofwel grasland. De naam was reeds eerder toegekend bij besluit van13 maart 1962.
De Bellomontedomein Randwyck zie Bellomontedomein
de Beyerstraat Caberg Zie Jan de Beyerstraat
De Boompjes Jekerkwartier Zo genoemd omdat op oude stadsplattegronden dit terrein met boompjes beplant was.
De Bosquetplein Jekerkwartier Joseph Augustinus Hubertus de Bosquet (1814-1880), apotheker en paleontoloog, die onder meer fossielen uit het Zuid- Limburgse Krijt bestudeerde. (Heksenhook)
De Distele Heugem Volksbenaming voor een hier gelegen terrein met distels.
De Hoge Brug Wyck Naam afgeleid van de vorm van deze brug bestemd voor langzaam verkeer. Het is tevens een verwijzing naar de 'Hoogebrug' die in vroeger tijd over een nu verdwenen Maasarm ten oosten van Wyck gelegen heeft.
De la Rivestraat Wittevrouwenveld Pieter De la Rive (1710-1771) werd in 1746 benoemd tot directeur van de fortificatien van Maastricht.
De Leim Heer Vernoemd naar een oude plaatselijke benaming die mogelijk verwijst naar leemwinning. (Heksenhook)
De Mandel Heer Oude plaatselijke benaming die mogelijk verwijst naar een graanhoop in het veld bestaande uit  10 tot 16 tegen elkaar geplaatste rechtopstaande schoven
de Roosenstraat Borgharen Zie Baron de Roosenstraat
De Weverstraat Heer Zie Pastoor de Weverstraat
de Wicstraat Heer Zie Schepen de Wicstraat
Debyelaan Randwyck Zie P. Debyelaan
Debyeplein Randwyck Zie P.Debyeplein
Decorstraat Pottenberg Decor is een versiering van keramische producten
Delgertvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming
Dellenweg Borgharen Oude kadastrale benaming
Dellevoetpad Itteren Oude kadastrale benaming
Dellinge Heugem Zie aan de Dellinge
Delruellestraat Brusselsepoort Zie Pastoor Delruellestraat
Demertdwarsstraat Heer Nieuwe weg die aansluit op de haakse bocht in de Demertstraat.
Demertstraat Heer Oude naam, komt reeds voor in het cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Op den Demert. De betekenis is onbekend.
Den Deken Sint  Pieter Op verzoek van de buurtbewoners is voor een oude plaatselijke benaming gekozen in plaats van de oorspronkelijk toegekende benaming Sint Pietershöfke. De naam verwijst mogelijk naar dekanale goederen, die hier gelegen kunnen hebben.
Dennenhoven Amby Den (Pinus Pinaceae). Een geslacht met ongeveer 100 soorten groenblijvende, kegeldragende bomen, die in vrijwel alle bosachtige streken op het noordelijk halfrond worden aangetroffen. De dennen varieren van kruipende heesters tot bomen, die ongeveer 75 meter hoog kunnen worden.
Desiré Leesensstraat Heer Désiré Leesens (1824-1898) was raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Heer.
Dianahof Daalhof Diana was de godin van de jacht, de maan en de nacht.
Didohof Daalhof Dido was de stichteres van Carthago en geliefde van Aeneas.
Diederik van Havertstraat Heer Diederik van Havert ( genoemd in 1361), de oudst bekende rijproost, een belangrijke functionaris,  van het Kapittel van Sint Servaas.
Diependaalpad Wolder Zie Diependaalweg
Diependaalweg Wolder Diependaal betekent diep dal. De grens met België (gemeente Riemst) loopt over de as van deze weg.
Diets-Heurpad Dousberg-Hazendans Diets-Heur is een gehucht bij Vreren en maakt thans deel uit van de gemeente Tongeren.
Dijkvoetpad itteren Oude kadastrale benaming
Dingemansstraat Heer Zie Ir.Dingemansstraat
Distele Heugem Zie De Distele
Distelvinkstraat De Heeg Distelvink (Carduelis carduelis) is een bontgekleurde vogel. Hij wordt meestal Putter genoemd.
D'n Ingelsenhoof Jekerkwartier Het Stadspark, dat in de jaren zestig moest wijken voor de aanleg van de Maasboulevard, was in de 19e eeuw ingericht als een Engels landschapspark en was een geliefd recreatiegebied voor de Maastrichtse burgerij.
Doesweien Heugem Oude veldnaam die vermoedelijk wijst op een moerassig land met struikgewas.
Dokter Bakstraat Brusselsepoort Friederich Hubert Franz Marie Bak (1899-1950) was röntgenoloog van het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding in Maastricht.
Dokter Nevenstraat Scharn Josephus Hugo Christiaan Neven (1908-1993) was apotheekhoudend huisarts in de voormalige gemeente Heer.
Dokter van Kleefstraat Brusselsepoort Dr Lambertus Theodorus Van Kleef (1846-1928), chirurg en later geneesheer-directeur van het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht.
Dokter Willemsstraat Scharn Joseph Eugène Marie Willems( 1896-1937)  was de eerste huisarts, die zich in de voormalige gemeente Heer vestigde.
Dolhaartsvoetpad Sint Pieter Oude benaming, waarschijnlijk verwijzend naar een eigennaam.
Dolmansstraat Limmel Genoemd naar de familie Dolmans uit Limmel, die enige tijd in bezit was van het kasteel Jerusalem en landgoed De Bek. De straat heette vóór 1920 Groeneweg, welke naam op grote ouderdom wijst - mogelijk was het een deel van de Romeinse weg naar Heerlen -  en vervolgens Galgenweg.
Dom Heugem Zie Aan de Dom
Dominicanerkerkstraat Binnenstad De nog steeds bestaande Dominicanenkerk maakte deel uit van het hier in 1231 gevestigde klooster van de Dominicanen of Predikheren.
Dominicanerplein Binnenstad Idem.
Doomhoeve Amby Genoemd naar hoeve Op den Doom tussen Heer en Heugem of het adellijk huis De Doom, thans boerderij, in Heerlen.
Doornlaan Scharn Noordelijke afsluiting van het gebied 'Keerderstraatje', waarin alle straten een 'doorn-naam' hebben gekregen.
Doosenbergweg/     DoosenbergOnderweg Dousberg-Hazendans Oude kadastrale benaming
Dopheide Amby Dopheide (Erica). Zowel dopheide als struikheide zijn bladhoudende heesters en heestertjes uit de familie Ericaceae. De afzonderlijke bloemen van dopheide en struikheide zijn klein en roze, paars rood of wit getint en soms tweekleurig. De bloemen kunnen enkele of dubbel zijn en groeien bijna allen in eindstandige trossen.
Dopplerdomein Randwyck Pierre Marie Hubert Doppler (1861-1938) was Stadsarchivaris en - bibliothecaris van Maastricht, later Rijksarchivaris in Limburg.
Dorpstraat Heer Oude hoofdstraat van Heer.
Dorspad Amby Dorsen is het met de daartoe geëigende apparatuur uit de aren slaan van graankorrels, peulvruchten enz.
Doubletstraat Boschpoort Doublet is een jachtterm voor het direct na elkaar afschieten van twee stuks wild met twee schoten uit hetzelfde dubbelloopsgeweer.
Dousbergparcours Dousberg-Hazendans Dousberg is een overgeleverde plaatselijke benaming. In de 12 de eeuw was sprake van de 'Dulceberg'.
Dousbergweg Dousberg-Hazendans Idem.
Doyenstraat Caberg Zie Gilles Doyenstraat
Dr A. Thywissenpad Villapark Albert Joseph Hubert Thywissen (1876-1951) werd in 1901 tot priester gewijd en studeerde wis- en natuurkunde in Leiden. Hij was de oprichter en eerste directeur c.q. rector van de R.K. HBS en Gymnasium (het latere Veldekecollege) van 1920 tot 1946. De school lag hier van 1920 tot 1990.
Dr Schaepmanstraat Wittevrouwenveld Herman Johan Aloijsius Marie Schaepman (1844- 1903), priester, dichter, schrijver, redenaar en vooral katholiek staatsman.
Dr Schaepmanstraat Wittevrouwenveld Idem.
Dr Schaepmanstraat Wittevrouwenveld Idem.
Dr Tanslaan Randwyck Jean ( 'Sjeng') Guillaume Hubert Tans (1912-1993) was leraar Nederlands aan het H.v. Veldekecollege, PvdA-politicus en doelwit van het Bisschoppelijk Mandement van 1954. Hij vervulde een belangrijke rol bij de stichting van de Rijksuniversiteit Limburg, de latere Universiteit Maastricht.
Drabbelstraat Sint Pieter Drabbel wijst op een vochtige, moerassige plek.
Drachmeruwe Malberg Griekse munteenheid uit de Klassieke Oudheid en tot 2002 in gebruik gebleven in het moderne Griekenland.
Drenckelingsweg Dousberg-Hazendans Oude plaatselijke benaming.
Drenckgaard Heer Drenck is een drinkplaats. Ontleend aan een akte van eigendomsoverdracht uit 1791.
Dresenstraat Scharn Zie Pierre Dresenstraat
Drieemmercour Boschstraatkwartier De naam van deze omsloten binnnenplaats verwijst naar een verdwenen oude straatnaam.
Dries Borgharen Zie Grote Dries
Drijversstraat Boschpoort Een drijver is een persoon die bij de jacht het wild moet opjagen.
Drink Scharn Zie Laan In de Drink
Drossaardruwe Malberg Een drossaard (ook drost of baljuw) was vóór 1795 een bestuurlijk en rechterlijk ambtenaar van de landsheer, die in zijn district waakte over de rechten van de heer, de burchten verdedigde en de domeinen beheerde. 
Drusushof Daalhof Nero Claudius Drusus ( 38 - 9 v. Chr.), Drusus maior, was de stiefzoon van Augustus, broer van Tiberius, stadhouder van Gallië en veldheer.
Du Montstraat Boschpoort Zie Henri Du Montstraat
Duboisdomein Randwyck Marie Eugène Francois Thomas Dubois (1858-1940), arts, geoloog en paleontoloog. Bekend door zijn vondst van de Pithecanthropus erectus op Java in 1891. 
Duijkersstraat Scharn Zie Giel Duijkersstraat
Duindoorn Scharn Hippophäe rhamnoides. Bladverliezende heester of boom met zilverachtige bladen en oranje bessen in het najaar.
Duitsepoort Heugemerveld Genoemd naar de hier vroeger gelegen stadspoort. Deze werd Duitse of Akerpoort genoemd. De oorspronkelijke naam was Hoogbrugge- of  Wyckerpoort.
Dukaatplein Malberg De benaming dukaat als munt heeft de volgende oorsprong: In het randschrift van de Venetiaanse gouden zechine kwam het woord 'ducatus' (hertogdom) voor en daarvan werd de naam van de munt afgeleid. De sinds 1586 in de Republiek der Verenigde Nederlanden geslagen dukaat was in de zeventiende en achttiende eeuw eeuw een belangrijke handelsmunt.
Dukaatruwe Malberg Idem.
Dumoulinstraat Wyckerpoort Zie Professor Dumoulinstraat

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök