Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiële straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Cabergerweg Brusselsepoort De weg die naar de buurt Caberg leidt  
Cabernetlaan Campagne Cabernet is een verzamelnaam voor diverse druivenrassen waarvan de Cabernet-Sauvignon bekend is om zijn rode Bordeauxwijnen en de Cabernet-franc om zijn roséwijnen.  
Caerteruwe Oud-Caberg/Malberg Zie Alde Caerteruwe  
Caesarhof Daalhof Gaius Julius Caesar, Romeins veldheer ,staatsman en schrijver (100-44 voor Christus).De toegevoegde naam Caesar wordt later de titel 'keizer'.  
Caestertstraat Nazareth Zie Kasteel Caesterstraat  
Cajersborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Cajersberg. Cajer kan een verbastering zijn van zowel Cadier als van Keer.  
Caldenborghlaan Scharn Zie Wethouder van Caldenborghlaan  
Calvariestraat Kommelkwartier Genoemd naar het ter plaatse gelegen klooster (1628-1796) en vervolgens ziekenhuis Calvariënberg ( 1821-1950).  
Camphaag de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Den Camp. Een kamp is een omheind stuk grond.  
Cannerplein Mariaberg Dit plein vormt het begin van de Cannerweg, die naar de voormalige buurgemeente Kanne (Canne), thans de gemeente Riemst leidt.  
Cannerweg Biesland/ St.Pieter De weg loopt naar de voormalige gemeente Kanne (Canne), thans gemeente Riemst.  
Cantecleerstraat Malpertuis Cantecleer is de haan, wiens familie veel te lijden heeft van Reinaart.  
Capitoolhof Daalhof Capitolinus is een van de zeven heuvels van Rome en de plaats waar de tempel voor de hoofdgoden Jupiter, Juno en Minerva stond.  
Capucijnengang Statenkwartier Deze straat heette oorspronkelijk Platea Rufi, Roef- of Rodestraat naar een schepenfamilie die daar waarschijnlijk bezittingen had. Ontleend sedert 1610 haar naam aan het aldaar gebouwde Capucijnenklooster.  
Carl Smulderssingel Caberg / Bosscherveld Carl Smulders (1863-1934), was componist, pianist, organist, docent aan het Conservatorium van Luik en romanschrijver.  
Carmelstraat Limmel Genoemd naar de berg Carmel in het H.Land.  
Carolijnruwe Malberg Volksbenaming voor door Karel V in 1517 in omloop gebrachte gouden Carolusgulden.  
Cartielstraat Nazareth Zie Kasteel Cartielstraat  
Cassedonk Oud-Caberg Casse is papierafval, dat in de papierfabricage opnieuw wordt gebruikt.  
Cassiushof Daalhof Naam van een bekend Romeins geslacht, waaronder C. Cassius Longinus een van de samenzweerders tegen Caesar was.  
Castelmorelaan Biesland Charles de Batz-Castelmore, graaf D'Artagnan (circa 1620-1673) sneuvelde op 25 juni 1673 als kapitein van de compagnie Witte Musketiers bij de bestorming van de Tongersepoort tijdens de belegering van Maastricht door de Franse Koning Lodewijk XIV. D'Artagnan figureert als hoofdfiguur in de roman 'de Drie Musketiers' van Alexander Dumas.  
Catharinastraat Statenkwartier Zie Sint Catharinastraat  
Cederhoven Amby Ceder (Cedrus Pinaceae). Een geslacht met 4 soorten groenblijvende kegeldragende bomen.  
Celadonstraat Pottenberg Celadon is de naam van een groene glazuur, die in de aardewerkindustrie gebruikt wordt.  
Celebesstraat Mariaberg Eiland in de Indonesische archipel.  
Celestastraat Caberg De celesta is een klokkenspel met klavier, dat werd uitgevonden door Auguste Mustel in 1886. De metalen staven werden aangeslagen door met vilt bedekte hamertjes, die werken op een vereenvoudigd piano-mechanisme. In tegenstelling met het gewone klokkenspel heeft iedere staaf zijn eigen resonansdoos, die de toon van het instrument versterkt.  
Cellebroedersstraat Statenkwartier Deze weg is genoemd naar daar in de Middeleeuwen gestichte klooster van de Cellebroeders, die zich vooral verdienstelijk maakten met de verpleging van pestlijders en krankzinnigen  
Cellostraat Caberg De cello ook wel genoemd violoncel is eigenlijk het bas-lid van de vioolfamilie. Het instrument wordt bespeeld met een strijkstok, die korter is dan die van de viool en is uitgerust met een intrekbare steun die op de grond rust. De cello werd ontwikkeld in de 16e eeuw en bestond bijna 150 jaar lang naast de viola da gamba,waarvan de populariteit slechts langzaam afnam.  
Centaurenhof Daalhof De centauren zijn mythologische wezens; half mens en half paard.  
Centruwe Malberg Muntstuk, 1/100 deel van een gulden.  
Ceramique Wyck Zie Avenue Ceramique  
Cereshof Daalhof Ceres is de godin van de landbouw.  
César Franckstraat Heer César-Auguste Jean Guilleaume Hubert Franck (1822-1890) was een Luikse organist en componist, die vooral in Parijs actief was en zich tot Fransman liet naturaliseren.  
Ceulenstraat Villapark Zie Burgemeester Ceulenstraat  
Chablislaan Campagne Chablis is een wijngebied in het noorden van de Bourgogne en bekend om zijn droge witte wijnen.  
Chambertinlaan Campagne Chambertin genoemd naar Gevrey-Chambertin, een Appellation in de Cote d'Or in de Bourgogne met 26 Premiers Crus en producent van uitsluitend rode wijnen.  
Chamottestraat Pottenberg Chamotte is gebrande en vervolgens gemalen klei.  
Champs Elyséesweg Biesland De Elyseische velden vormen in de Griekse Mythologie de verblijfplaats van de gelukzaligen. De weg is genoemd naar de uitspanning 'Champs Elysées' (Cannerweg 111), die er vroeger lag. Er was al een eerder raadsbesluit van 15 maart 1920.  
Charles Eyckpark Wyck Charles Hubert Eyck (1897-1983), geboren te Meerssen, schilder, tekenaar, lithograaf, kunstnijveraar, architect, beeldhouwer, glazenier en keramist. Hij begon zijn loopbaan als keramiekschilder maar werd later vooral bekend om zijn monumentale kunst in kerken en openbare gebouwen.  
Charles Vos-cour Statenkwartier Genoemd naar de beeldend kunstenaar Charles Vos (1888-1954), die hier een tijd lang een atelier had.  
Childebertstraat Wittevrouwenveld Zie Koning Childebertstraat  
Chorisborg de Heeg  Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Achter den Choris. Betekenis onduidelijk, misschien betreft het land van de Choralen van een der kapittels van Maastricht.  
Christiaan Sterckstraat Brusselsepoort Christiaan Sterck of Ischyrius was een Gulikse dichter, schrijver en pedagoog. Op 5 oktober 1517 werd hij benoemd tot rector van de Latijnse stadsschool van Maastricht in de Verwerhoek.  
Christoffelplein Caberg Zie Sint Christoffelplein  
Christusdoorn Scharn Gleditsia triacanthos, bladverliezende, van doorns voorziene boomsoort.  
Chrysantenstraat Mariaberg Chrysant (Chrysanthemum compositae). Een geslacht met meer dan 200 soorten winterharde, eenjarige planten, winterharde en niet-winterharde halfheesters en overblijvende kasplanten en kruidachtigen. Deze naam was al eerder bij besluit van 3 november 1931 toegekend.  
Churchilllaan Scharn Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874- 1965), Brits staatsman, vooral bekend door zijn rol als eerste minister van Groot Brittanië in de Tweede Wereldoorlog.  
Cijnsruwe Malberg Gefixeerde last in vroeger tijd drukkend op onroerend goed, o.a. in de vorm van een grondrente.  
Cimbalenstraat Caberg Het cimbaal ofwel hakkebord is een plankciter waarop met hamertjes of stokken wordt geslagen. Evenals de plankciter kwam dit instrument in de 11e eeuw uit het midden-oosten naar Europa. Van de 17e tot 19e eeuw genoot het instrument aanzienlijke populariteit bij het elitaire Europese publiek, doch tegenwoordig alleen nog maar bekend als een volksinstrument.  
Clarissengrubbe Scharn Genoemd naar uit Frankrijk en Spanje verdreven zusters Clarissen, die van 1909 tot 1921 op het buitengoed '‘t Goedje' aan de Burgemeester Cortenstraat woonden.  
Claudiushof Daalhof Claudius was een Romeins keizer van 41-54 na Christus.  
Clavareaustraat Brusselsepoort Auguste Josephus Theodorus Antonius Clavareau (1787-1864) dichter en verificateur en inspecteur der comptabiliteit in rijksdienst te Maastricht. Schreef poëzie in het Frans.  
Clavecymbelstraat Caberg Het clavecymbel is het grootste en belangrijkste klavierinstrument met getokkelde snaren. De eerste, geslaagde exemplaren werden in de 16e eeuw in Italie gemaakt na ongeveer 200 jaren van experimenteren. Het heldere zuivere geluid maakt van het clavecymbel een populair muziekinstrument, dat ook zeer geliefd was bij de componisten uit de 17e en 18e eeuw.  
Cleenbejach Malpertuis Cleenbejach is een fret en klager tegen de vos.  
Clematisbeemd Heugem Clematis (Ranunculaceae). Een geslacht met 250 soorten al dan niet winterharde overblijvende planten of groenblijvende houtige klimplanten met mooie bloemen. Bloemen zijn samengesteld uit 4 eivormige kroonbladachtige kelkblaadjes die een neerhangende kom, klok of urnvormige bloem vormen.  
Clermontlunet Wijck Winand Nicolas Clermont (1802-1879), geboren te Maastricht, was samen met zijn zwager Charles Chainaye stichter van de aardewerkfabriek Clermont en Chainaye (1850-1859), een voorganger van de Société Céramique en een pleitbezorger voor een spoorverbinding met Aken.  
Clotsstraat Sint Maartenspoort Zie Valentijn Clotsstraat  
Clovisstraat Wittevrouwenveld Zie Koning Clovisstraat  
Cluynshofstraat Heer Genoemd naar een grote boerenhoeve in Heer.  
Cobbenhagenstraat Wyckerpoort Zie Professor Cobbenhagenstraat  
Coclersstraat Sint Maartenspoort Jan Baptist Petrus Coclers (1696-1772) historie- en portretschilder, die o.a. de plafondschilderingen vervaardigde in het Stadhuis van Maastricht.  
Coehoornstraat Brusselsepoort Zie Menno van Coehoornstraat  
Coenegrachtstraat Wolder Zie Gustaaf Coenegrachtstraat  
Comedie Binnenstad Zie Achter de Comedie  
Commandeurslaan Boschstraatkwartier Naar de commandeur van de commanderij van de Duitse orde, de Nieuwe Biesen, die tot 1794 ter plekke van de huidige papierfabriek lag.  
Concordiastraat Scharn Genoemd naar de voetbalvereniging Concordia, die hier vroeger haar voetbalveld had.  
Condéstraat Brusselsepoort Ter plaatse lag vroeger het bastion Condé, een in de jaren 1673-1677 door de Franse bouwkundige Vauban gebouwd vestingwerk ter verdediging van de Brusselsepoort.  
Coninxstraat Heer Zie Burgemeester Coninxstraat  
Coppestraat Malpertuis Coppe is een hen en dochter van Cantecleer, van wie Reinaart de kop heeft afgebeten.  
Corlettstraat Wyckerpoort Zie Generaal Corlettstraat  
Cornelisstraat Borgharen Zie Sint Cornelisstraat  
Cortenbachlaan Nazareth Zie Kasteel Cortenbachlaan  
Cortenstraat Binnenstad In de 14e eeuw werd deze straat al genoemd 'Vicus Corten' naar de familie Corten, die op de hoek van het Onze Lieve Vrouweplein en de Cortenstraat een huis bezat en daar woonde.  
Cortenstraat Scharn Zie Burgemeester Cortenstraat  
Cörversplein Wyck Hier woonden in vroeger tijden 'cörvers' in de Cörversstraat. Dit zijn mandenmakers. Het plein ontstond in 1869 door het afgraven van de Maaswal.  
Cottalaan Pottenberg Zie Terra Cottalaan  
Cottaplein Pottenberg Zie Terra Cottaplein  
Coubertinweg Wittevrouwenveld Zie P. de Coubertinweg  
Courtoisstraat Malpertuis Courtois is een hondje, van wie Reinaart een worst gestolen heeft .  
Coxstraat Boschstraatkwartier De aanzienlijke familie Cox had destijds een groot erf in deze straat. Later raakte de naam verbasterd tot Koekschroefstraat, maar in 1911 kreeg de straat haar oorspronkelijke naam terug.  
Crahaystraat Wyckerpoort Zie Professor Crahaystraat  
Craiantstraat Malpertuis Craiant is een zoon van Cantecleer de haan, die het lijk van zijn zuster Coppe begeleidt naar de koning.  
Cramer van Brienenstraat Amby Carolus Constantinus Josephus Maria Antonius Cramer van Brienen (1818-1888) was van 1846 tot 1877 burgemeester van de voormalige gemeente Amby.  
Creusenhofstraat Heer Genoemd naar een grote boerenhoeve in Heer. Kokkesjroufstraot
Criekenput Malpertuis Woeste streek bij Hulst waar de schat van Koning Ermerik begraven zou zijn.  
Crusaatruwe Malberg Crusaat is een oude munt.  
Cruyshaag   Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer: Den Cruysgrave. Cruys betekent kruis.  
Cupidohof Daalhof Cupido is de god van de liefde.  
Curiepad Brusselsepoort Zie Madame Curiepad  
Cuwaartlaan Malpertuis Cuwaart is de haas, die door Reinaart wordt doodgebeten en door het vossengezin wordt opgegeten en wiens kop aan koning Nobel wordt teruggestuurd.  
Cuyleborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer: In de delle Cuyle.  
Cuypersdaal de Heeg  Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : On den Cuyper. Een kuiper is een vaten- of tonnenmaker.  
Cyclopenhof Daalhof Cyclopen zijn eenogige reuzen uit de Griekse mythologie.  
Cypressenhoven Amby Cypres (Cupressaceae Chamaecypraris). Een geslacht met 6 soorten winterharde groenblijvende kegeldragende bomen, die inheems zijn in Noord Amerika, Japan en Formosa. Deze bomen zijn weinig te vinden in de koudere klimaten.  
Czaar Peterstraat Wittevrouwenveld Czaar Peter de Grote van Rusland (1700-1725) bezocht tijdens zijn studiereizen in west-Europa in 1717 Maastricht.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök