Straten -Wegen en Pleinen en hun betekenis

Officiele straatnaam Buurt Toelichting op naamgeving Dialectnaam
Baanderthoeve Amby Genoemd naar een hoeve in Sittard.  
Baensstraat Heer Zie Proost Banensstraat  
Bakstraat Brusselsepoort Zie Dokter Bakstraat  
Balijeweg Limmel De landcommanderij of  Balije van de  Biesen (Duitse orde) had in Limmel  bezittingen.  
Balistraat Mariaberg Eiland in de Indonesische Archipel.  
Balsemienbeemd Heugem Balsemien (Impatiens Balsaminaceae). Een geslacht met ongeveer 700 soorten winterharde en niet-winterharde eenjarige en overblijvende heesters. Planten bloeien met grote hoeveelheden gespoorde bloemen, die bekervormig ofwel vlak zijn. De bloemen zijn alleenstaand of bloeien in trossen of pluimen.  
Bandoengweg Mariaberg Een van de voornaamste steden op het eiland Java, gelegen in de Indonesische Archipel.  
Bankastraat Mariaberg Eiland in de Indonesische Archipel.  
Banniersborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer: Banniersdelle. Bannier is een  veldteken of vaandel, een symbool van de hoge rechtsmacht en een oude familienaam. Delle is een laagte.  
Banruwe Malberg Van de bevoegdheden van de koning afgeleid overheidsgezag tijdens de Middeleeuwen. Ook wel gebied waarover dit gezag zich uitstrekte.  
Barbotinestraat Pottenberg Vloeibare klei, ook pâte genoemd, voor het gieten van aardewerk en voor het spuiten van reliëfversieringen daarop.  
Baron de Rosenstraat Borgharen In 1732 werden de baronnen de  Rosen heer van Borgharen door het huwelijk van Michiel Hendrik met Maria Louisa Barones van der Heyden ŕ Blisia, erfvrouwe van Borgharen.  De titel Baron is bij raadsbesluit van 11 mei 1970 toegevoegd om verwisseling met de Maastrichtse Rozenstraat te voorkomen.  
Baron de Selysstraat Borgharen Baron Raphael de Sélys Longchamps (1841-1911) verwierf het kasteel van Borgharen door zijn huwelijk in 1872 met Eusébie de Brigode-Kemlandt, die het weer van haar moeder, Baronnesse Léonie de Rosen de Haren verkregen had.  
Baron van Hovellstraat Heugemerveld Eduard Otto Joseph Maria Baron van Hövell van Wezenveld en Westerflier  (1877-1936) was gouverneur van Limburg van 1918 tot 1936.  
Basileahof Daalhof Basilea is de Romeinse naam voor Bazel, destijds gelegen aan een grote Romeinse heirbaan.  
Bassin Boschstraatkwartier Deze 19e eeuwse binnenhaven was gelegen op de plek, waar de Zuid- Willemsvaart eindigde en  het kanaal Maastricht-Luik begon.  Besing
Bassinkade Boschstraatkwartier Kade langs het Bassin.  
Bastionstraat Brusselsepoort Een bastion is een veelhoekige uitbouw van de wal of een veelhoekig buitenwerk. Deze straat geeft toegang tot de straten, die naar in de vestingwerken gelegen bastions werden genoemd.   
Bat Binnenstad Zie Het Bat  
Bat Jekerkwartier Zie Het Bat  
Bataviaplantsoen Mariaberg Oude Nederlandse benaming van de hoofdstad van Indonesie - thans Djakarta genoemd - die verwijst naar de Batavieren en Batavia, de latijnse naam voor de Republiek der Verenigde Zeven Provinciën.  
Batavierenstraat Wittevrouwenveld Germaanse stam, die na de verovering van Gallië door Julius Caesar ca. 50 v. Chr. vanuit Hessen is verplaatst naar het midden-Nederlandse rivierengebied (Betuwe) met als hoofdplaats Nijmegen (Oppidum Batavorum).  
Battalaan Wyck Zie Alexander Battalaan  
Batterijstraat Statenkwartier De oorsprong van deze naam is niet zeker. De naam kan een militaire betekenis hebben opstelling van geschut  maar dit is gezien het voorkomen van de naam vanaf de dertiende eeuw niet waarschijnlijk of  kan afgeleid zijn van het woord 'batten' in de betekenis van keilen, gooien en dan verwijzen naar beugel- of kegelbanen.                          
Bauduinstraat Wittevrouwenveld Zie Burgemeester Bauduinstraat  
Bavestraat Malpertuis Bave is een van de dorpsvrouwen, die Brune mishandelen nadat deze door toedoen van Reinaart klem is komen te zitten bij het stelen van honing.  
Bazuinstraat Caberg De bazuin is een muziekinstrument ontstaan uit de grotere schuiftrompetten door een wijziging van het uitschuifmechanisme. De bazuinen werden door Nurenburgse instrumentbouwers gemaakt .   
Beatrixstraat  Borgharen Genoemd naar Beatrix eerst Prinses, thans Koningin van Nederland.  
Becanusstraat Brusselsepoort Jan van Gorp of Johannes Goropius Becanus (1518-1572) was medicus en geleerde. Zijn grafmonument bevindt zich in de eerste Minderbroederskerk aan de St. Pieterstraat.                  
Bechlaan Randwyck Zie Joseph Bechlaan  
Beeldsnijdersdreef Brusselsepoort Zie buurt 22 Belfort.  
Beeldsnijdersdreef Belfort Een van de Maastrichtse ambachten in de Middeleeuwen. Ook nu nog is een beeldsnijder een beeldend kunstenaar, die houten beelden maakt.  
Beeltplein Boschstraatkwartier Naar een vroeger verbindingsstraatje  
Beemdenplein Heugem Een beemd is een drassig weiland.  
Beente Heugem Zie De Beente  
Beenteplein Heugem Limburgs voor 'Beemd', grasland, hooiweide.  
Beerselstraat Wittevrouwenveld Jan van Wittem, heer van Bautersheim, Beersel, Braine enz. was in 1577 militair gouverneur van Maastricht.  
Begijnenstraat Jekerkwartier Oorspronkelijk Sulsruwe naar de familie Sul, die hier een molen bezat. In 1350 lag hier een begijnenconvent Sint Catharinadal. Een eeuw later werd hier het Faliezustersklooster gesticht.  
Begoniastraat Mariaberg Begonia (Begoniaceae). Een geslacht met 1000 -1500 soorten niet-winterharde, eenjarige of overblijvende in het algemeen groenblijvende planten, vooral gekweekt om de bloemen of de bladeren.  
Belkensborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer: Belkemcamp. Belken kan verkleinwoord voor 'abeel' zijn of naar een naam verwijzen.  
Bellefroidlunet Wyck Edmond Bellefroid (1893-1971), geboren te Maastricht,  was kunstschilder, keramisch en industrieel ontwerper.  
Bellomontedomein Randwyck Simon de Bellomonte (ca.1525-1615) was kaarttekenaar. Hij tekende een plattegrond van Maastricht en het bekende gezicht op de stad van ca. 1575. Hij was lid van de Broederschap van Kapelanen en schatbewaarder van de Sint-Servaaskerk. NB Deze naam was al eerder gegeven bij raadsbesluit van 6 october 1987.  
Bemelergrubbe Scharn Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer. Droogdal dat in de richting van Bemelen loopt.  
Bemelerweg Scharn De weg naar de voormalige gemeente Bemelen en deel van de weg naar Aken.  
Bemelmansstraat Wittevrouwenveld Zie Schepen Bemelmansstraat  
Ben Goeriondomein Randwyck David Ben Goerion (geboren David Grün) (1886-1973), Zionist, Israelisch staatsman en eerste Premier van Israel.  
Benedenstraat Wyckerpoort Zie Professor van Benedenstraat  
Beneluxstraat Scharn Benelux is een samenwerkingsverband van Belgie, Nederland en Luxemburg.  
Bčr Kraftstraat Scharn Lambertus Kraft (1902-1942) behoorde tot de verzetsgroep 'De Vonk'; was sedert 1939 lid van de gemeenteraad voor de Communistische Partij Nederland. Hij werd in juni 1942 gearresteerd en via Schoorl naar het concentratiekamp Neuengamme gebracht, waar hij overleed.  
Berceusestraat Caberg Muziekcompositie met een wiegend ritme. Berceuse is afkomstig van het franse woord berceau, waarvan de betekenis wieg is.  
Bergerstraat Scharn Oude benaming voor de weg die naar Berg (en Terblijt) loopt.  
Bergerstraat Amby Zie buurt 45 Scharn.  
Berghestraat Heer Zie Secretaris van Berghestraat  
Berghstraat Sint Maartenspoort Zie van den Berghstraat  
Bergmansweg Scharn Oude benaming die mogelijk is afgeleid van de familienaam Bergmans.  
Bergstraat Sint Pieter Oude plaatselijke benaming  
Bergweg Villapark Oude naam voor de  weg die vanaf de Lage Kanaaldijk omhoog loopt naar de Sint Pietersberg.  
Berkenhoven Amby Berk (Betula Betulaceae). Een geslacht met 60 soorten bladverliezende bomen en heide, die voorkomen in de gematigde en noordelijke streken van het noordelijke halfrond. Door de sierlijke groeiwijze en mooie schors is het een aantrekkelijke boom. De bomen dragen in het voorjaar de zogenaamde katjes.  
Bernardlaan Scharn Genoemd naar Prins Bernhard, de gemaal van koningin Juliana. Deze straat heette tevoren Bernardstraat bij raadsbesluit van 9 november 1944 vanwege zijn rol in de Tweede Wereldoorlog.  
Bernardusstraat Jekerkwatier Zie Sint Bernardusstraat  
Besmerstraat Dousberg-Hazendans Besmer is een buurtschap in de Belgisch- Limburgse gemeente Zutendaal.  
Bessemstraatje Binnenstad De naam van deze straat herinnert aan een hier in het verleden gelegen straat.  
Bethaniëstraat Limmel Dorp aan de voet van de Olijfberg, woonplaats van Lazarus.  
Bethlehemweg Limmel Genoemd naar het hier gelegen kasteel Bethlehem, dat zijn naam dankt aan de Ridders van de Duitse Orde die het in 1331 verwierven,  maar ook naar de geboorteplaats van Jezus Christus.  
Beukenhoven Amby Beuk (Fagus Fagaceae). Een geslacht met 10 soorten bladverliezende bomen, inheems in Europa, Oost-Azie en Noord-Amerika. De bomen hebben een gladde bruingrijze stam en verspreide eivormige bladeren en leveren goed timmerhout.  
Beukenlaan Beatrixhaven Beuk (Fagus Fagaceae). Een geslacht met 10 soorten bladverliezende bomen, inheems in Europa, Oost-Azie en Noord-Amerika. De bomen hebben een gladde bruingrijze stam en verspreide eivormige bladeren en leveren goed timmerhout.  
Beusdaelplein Nazareth Zie Kasteel Beudaelplein  
Beyenlaan Randwyck Zie Johan Willem Beyenlaan  
Beyerstraat Caberg Zie Jan de Beyerstraat  
Bieleveldstraat Sint Maartenspoort Zie Antonius Bieleveldstraat  
Biesenwal Boschstraatkwartier Naar de commanderij van de Duitse Orde in Maastricht, die de Nieuwe Biesen heette.  
Biesenweg Boschstraatkwartier Idem.  
Biesenweg Boschpoort Zie buurt 4 Boschstraatkwartier.  
Bieslanderweg  Biesland De weg doorsnijdt Biesland, een buurtschap van de vroegere gemeente Oud-Vroenhoven. Biesland is drassig, met riet begroeid land.  
Bieslanderweg  Sint Pieter Zie buurt 12 Biesland.  
Bijwinkel parallelweg Itteren Oude kadastrale benaming  
Bijwinkelpad Borgharen Oude kadastrale benaming  
Bijwinkelvoetpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Billitonstraat Mariaberg Eiland in de Indonesische Archipel.  
Bilserbaan Brusselsepoort Oude weg naar Bilzen (B).  
Bilserbaan Brusselsepoort Idem.  
Bisschopsingel Jekerkwatier Zie Prins Bisschopsingel  
Bisschopsingel Villapark Zie Prins Bisschopsingel  
Bisschopsmolengang Jekerkwartier Steegje  achter de Bisschopsmolen, de  banmolen van de Prins Bisschop van Luik.  
Bisschopstraat Boschpoort Zie Lodewijk de Bisschopstraat  
Blancaartstraat Malpertuis Blancaart is een bok en aanwezig bij het geding tegen Reinaart  
Blanckenberghofstraat Heer Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer: op den Blanckenberg : Blanckenberg was een grote boerenhoeve in Heer.  
Bleienbeekstraat Nazareth Zie Kasteel Bleienbeekstraat  
Blekerij Villapark Plaats, waar linnen gebleekt werd door het in de zon op een grasveld uit te spreiden.  
Blijderuwe Malberg Werpgeschut waarmee stenen of andere projectielen in een boog op vijandelijke doelen, vaak belegerde steden, geworpen werden.  
Bloemendaelhofstraat Heer Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel  in Heer : de Bloemendael. Bloemendael was een grote boerenhoeve in Heer.  
Bloemenweg Heugemerveld Oorspronkelijk Oude Heerderweg. De naam werd veranderd in Bloemenweg vanwege de annexatie van dit gedeelte van de vroegere gemeente Heer door Maastricht.  
Bobinedonk Oud Caberg In de papierfabricage een rol papier.  
Bockenplein Wolder Zie Felix Bockenplein  
Bockenstraat Wolder Zie Felix Bockenstraat  
Bodemsweg Amby Weg naar het terrein, waar  grind, zand en klei werden afgegraven.  
Boekenderweg Meerssenhoven Deze weg was er in de 18e, en mogelijk in de 16e eeuw al. Genoemd naar de plaatselijke benaming Boekend.  
Boekvinkstraat de Heeg De boekvink is te beschouwen als de gewone vink (Fringulia corlebs) Een van de talrijkste vogels van Europa. Kleine, blauwgroene roodborstige zangvogel met korte, dikke , gewelfde snavel.  
Bogaardenstraat Statenkwartier De naam verwijst mogelijk naar Bogaarden of Begaarden, kloosterlingen die de derde regel van Sint-Franciscus volgden. De 14-eeuwse latijnse benaming 'vicus Beggardorum' stemt hiermee overeen. Het Begaardenklooster lag echter sedert de 13e eeuw in de Witmakersstraat.  
Bogaartsborg de Heeg Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : in de Bogaerts. Mogelijk gaat het om boomgaarden.  
Bokaalstraat Pottenberg Grote, meestal  glazen drinkbeker op voet.  
Boksdoorn Scharn Lycium halimifolium. Bladverliezende, doornige heester, die soms als heg gebruikt wordt. Draagt in de herfst koraalrode, giftige bessen.  
Bolderikplein Heugem Bolderik (Lynchis Caryophyllaceae). Een geslacht met 12 soorten eenjarige en kruidachtige overblijvende planten. Algemeen bekend als akkeronkruid.   
Bolderikweerd Heugem Idem.  
Bolivardomein Randwyck Simon Bolivar (1783-1830) was een van de belangrijkste vrijheidsstrijders van Zuid-Amerika in het verzet tegen de Spaanse overheersing.  
Bombarderuwe Malberg Een bombarde is een laat- Middeleeuws vuurgeschut, bestaande uit een meestal smeedijzeren loop waarmee stenen kogels verschoten werden.  
Bombeydaal De Heeg  'Den Bombey in ‘t Maastrichterveld' is plaatsaanduiding die in 1791 in het overdrachtsregister van Heer wordt genoemd. Misschien is er een samenhang met de familienaam Bombaye, naar het nu in Belgie gelegen gelijknamige dorpje.   
Bonnefantenstraat Jekerkwartier Naar de hier in 1627 gebouwde kerk en klooster van de zusters Sepulchrijnen of van het Heilig Graf, die ook Bonnefanten ( Bons Enfants) werden genoemd.  
Bononiahof Daalhof Bononia is een Romeinse naam voor Boulogne-sur-Mer in Noord Frankrijk, welke havenstad Gallia met Brittania verbond.  
Bontwerkersdreef Belfort Een van de Maastrichtse ambachten  in de Middeleeuwen. Iemand die bontwerk bereidt, kledingstukken van bont maakt.  
Boomheide Amby Erica arborea, een heidesoort uit het subtropisch gebied, die tot 5 m. hoog kan worden en grote trossen witte bloempjes draagt.  
Boomheidevoetpad Amby zie Boomheide.  
Borgesiusplantsoen Mariaberg Zie Minister Goeman Borgesiusplantsoen  
Borghaag de Heeg Borg is burcht. 'Agter de Borgh' is plaatsaanduiding die in 1793 in het overdrachtsregister van Heer wordt genoemd.  
Borgharenweg Limmel De weg loopt in de richting van de voormalige gemeente Borgharen.  
Bornedaal de Heeg Borne is bron. Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Borneberg, Bornedael.  
Borneostraat Mariaberg Eiland in de Indonesische Archipel.  
Boschlunet Wyck Nicolaas Antoon Bosch (1797-1857) is stichter van een aardewerkfabriek in de Wycker Grachtstraat, opgericht in 1853 en 1867 buiten werking tengevolge van een brand.  
Boschstraat Statenkwartier Zie buurt 4 Boschstraatkwartier.  
Boschstraat Boschstraatkwartier  Uitvalsweg naar Den Bosch tussen de eerste en de tweede omwalling tussen de Markt en de Boschpoort. Het zuidelijk deel ervan werd in de 15e eeuw Houtmarkt genoemd.  
Boschweg/Kapelstraat (B)   Sint Pieter Oude plaatselijke benaming  
Bosquetplein Jekerkwartier Zie de Bosquetplein  
Bosscherbeemdenpad Boschpoort Oude kadastrale benaming  
Bosscherweg Boschpoort Deze weg ligt in het verlengde van de Boschstraat en heeft dezelfde betekenis.  
Bosscherweg Bosscherveld Zie buurt 30 Boschpoort.  
Bosscherweg Frontenkwartier Zie buurt 30 Boschpoort.  
Bosveldweg Borgharen Genoemd naar de sinds 1890 bekende benaming 'Boschveld'.  
Botsaartstraat Malpertuis Botsaart is de klerk van koning Nobel en mogelijk een aap.  
Bouillonstraat Binnenstad De betekenis is onduidelijk omdat de oude schrijfwijzen grote verschillen vertonen van Bolioen tot Baljuyn. Een oude verklaring wijst naar Godfried van Bouillon als naamgever, maar aangezien het middelnederlandse woord belioen zoiets als schuine kant betekent, zou de naam ook kunnen verwijzen naar de hellende ligging van de straat.  
Bouillonstraat Kommelkwartier zie buurt 0 City  
Bourgogneplein Wyck Naar Bourgondische troepen, die in de eerste helft van de 17e eeuw de eerste bewoners van de daar gebouwde barakken zijn geweest.  
Bourgognestraat Wyck Idem. De Bourgoonje
Bouwert Heugem Is akkerland of een gedeelte van de weerd (laagliggend, regelmatig overstroomd land), dat als akkerland werd gebruikt.  
Bovenstebosch Vroendaal Een hellingbos in de gemeente Gronsveld.  
Bovenstraat Borgharen Oude benaming voor de straat stroomopwaarts van het dorp in het verlengde van de Midden- en Daalstraat.  
Boviersdaal de Heeg  Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : in Boviersdelle. Bovier is een koewachter.  
Brabantlaan Borgharen Zie Hertog van Brabantlaan  
Brandenburgerplein Mariaberg Genoemd naar het aldaar gelegen voormalige vestingwerk 'Brandenburg'.  
Brandenburgerweg Mariaberg Idem.  
Brandpad Itteren Oude kadastrale benaming  
Bredestraat Binnenstad Ontleent haar naam aan haar breedte en sloot oorspronkelijk aan op de eerste Maasbrug. Werd al in 1139 genoemd. Hij was mogelijk een deel van de Via Regia ( zie aldaar). Breistraot
Breemakkergaard Heer Grond begroeid met bramen of brem tengevolge van langdurig braak liggen. Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : op den Breemakker.  
Breulingstraat Statenkwartier Een 'breuling' is in het Maastrichts dialect een vet slachtvarken. In de 17e eeuw lag op de hoek Boschstraat-Breulingstraat brouwerij 'de Breulinck' resp. 'Den Breul'.  
Briegdenweg Oud-Caberg Nabij gelegen gehucht in Belgie  
Brienenstraat Amby Zie Cramer van Brienenstraat  
Brigidastraat Itteren Genoemd naar de Heilige Brigida schutspatrones tegen ziekten van hoornvee en oogkwalen. Zij genoot in Itteren een speciale devotie  onder de boeren uit de omgeving, die op 1 februari hun vee lieten zegenen.
 
 
Bronckweg Vroendaal Oude benaming. De 'Bronck' is het processiefeest, ofwel de jaarlijkse kermis.  
Bronweg Heer Genoemd naar de hier opborrelende bronnetjes.  
Brouwersweg Brusseksepoort Zie buurt 21 Mariaberg.  
Brouwersweg Mariaberg In oorsprong de Romeinse weg naar Tongeren die vroeger Oude Tongerseweg of Steenstraat Heette. Genoemd naar de hier gelegen voormalige bierbrouwerij De Zwarte Ruiter.  
Brouwersweg Belfort Zie buurt 21 Mariaberg.  
Brunestraat Malpertuis Brune is de beer, die op last van koning Nobel Reinaart voor het hof moet gaan dagen en daarbij door de vos lelijk bij de neus wordt genomen.  
Brusborg de Heeg   Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer: Brasbergh, Brusberg. Brus betekent struikgewas.  
Brusselsepoort    Brusselsepoort Een van de voormalige stadspoorten  
Brusselsestraat Kommelkwartier Belangrijkste westelijke toegangsweg naar de stad, die het tracé volgt van de Romeinse weg van Tongeren naar Keulen.Ontleent zijn naam aan Brussel, de hoofdstad van het Hertogdom Brabant. Breuselestraot
Brusselsestraat Statenkwartier Zie buurt 2 Kommelkwartier.  
Brusselseweg Brusselsepoort Genoemd naar de oude weg naar Brussel. Op 15 maart 1920 kreeg nog een stuk weg deze naam.  
Brusselseweg Caberg Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Brusselseweg Caberg Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Brusselseweg Oud-Caberg Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Brusselseweg Bosscherveld Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Brusselseweg Belvedere Zie buurt 20 Brusselsepoort.  
Bruysterbosch Vroendaal Een hellingbos bij de kern van Sint Geertruid.  
Bunderbosch Vroendaal Een hellingbos tussen de dorpskernen Bunde en Geulle.  
Bunderruwe Malberg Bunder of boender is een oude vlaktemaat.  
Bundervoetpad Itteren Voetpad naar de dorpskern Bunde.   
Burgemeester Bauduinstraat Wittevrouwenveld Petrus Christianus Hubertus Bauduin (1836-1910) was burgemeester van 1900 tot 1910.  
Burgemeester Ceulenstraat Villapark Van 1830 tot 1920 (behalve van 1819 tot 1837) waren vier generaties van de familie Ceulen burgemeester van de vroegere gemeente Sint Pieter. Vóór 1920 heette de straat Groenstraat.  
Burgemeester Coninxstraat Heer Van 1831 tot 1885 waren verschillende leden van de familie Coninx burgemeester van  Heer.  
Burgemeester Cortenstraat Scharn Louis Joseph Marthe Corten (1922- -) was de laatste burgemeester van de vroegere gemeente Heer van 1966 tot 1970. Heette tevoren Schoolstraat. Zie ook buurt 62 Heer.  
Burgemeester Cortenstraat Heer Louis Joseph Marthe Corten (1922- -) was de laatste burgemeester van de vroegere gemeente Heer van 1966 tot 1970.   
Burgemeester Hennequinstraat Wittevrouwenveld Jean Francois Hennequin (1772-1846), was burgemeester van 1820 tot 1821 en in 1830. Van 1830 tot 1834 was hij gouverneur van Belgisch Limburg.  
Burgemeester Kessensingel Heer Antonius Ludovicus Hubertus Marie Kessen (1914- ?) was burgemeester van de vroegere gemeente Heer van 1945 tot 1965. Voordien heette deze weg Singel bij raadsbesluit van 30-12-1964)  
Burgemeester Lespinassestraat Scharn Marc Antoine Lespinasse (?-?) van Franse afkomst was de eerste burgemeester van de gemeente (mairie)  Heer van 1800 tot 1803.  
Burgemeester Limpensweg Borgharen Joannes Martinus Hubertus Limpens (1857-1924) was burgemeester van de vroegere gemeente Borgharen van 1905 tot 1924.  
Burgemeester Nierstraszstraat Wittevrouwenveld Hendrik Nierstrasz (1773-1855), was burgemeester van 1835 tot 1850.  
Burgemeester Pijlsstraat Wittevrouwenveld Willem Hubertus Pijls (1819-1903), was burgemeester van 1861 tot 1867 en van 1873 tot 1900.  
Burgemeester Raatstraat Wittevrouwenveld Hendrik Raat (1815-1899), was burgemeester  van 1867 tot 1873.  
Burgemeester van Akenstraat Wittevrouwenveld Hieronymus Johannes Wilhelmus van Aken (1796-1860), was burgemeester van 1855 tot 1860.  
Burgemeester van Oppenstraat Wittevrouwenveld Leopold Bernard Josef van Oppen (1871-1941), was burgemeester van 1910 tot 1937.  
Burgemeester Wijnandtsstraat Wittevrouwenveld Jacobus Pascalis Wijnandts (1797-1855) was burgemeester van 1851 tot 1855.  
Burgemeestersplein Wittevrouwenveld Genoemd naar alle burgemeesters van Maastricht.   
Burghtstraat Heer Genoemd naar de Burcht, oorspronkelijk een Middeleeuwse woontoren of donjon die onder andere sinds het midden van de vijftiende eeuw dienst deed als gevangenis van het Sint-Servaaskapittel voor al haar elf schepenbanken.  
Busselplein Malberg Bussel (bundel, bos of school) is een oude inhoudsmaat.  
Busselruwe Malberg Idem.  
Buxushoven Amby Buxus (Buxus sempervirens). Een geslacht met 70 soorten winterharde groenblijvende heesters en boompjes. In de volksmond wordt hij ook palmboom genoemd waarschijnlijk vanwege het gebruik bij de viering van Palmpasen.  

Naor Bove

bron: Zicht op Maastricht, Gemeente Maastricht, Mestreech Online

eine terök