Schatkamer

Sintervaosbasiliek

(Schatkamer Sint Servaas basiliek)

Schatkamer:

De schatten van de kerk zijn haar heiligen. Hun relieken worden met zorg bewaard en vereerd. Zo ook in de Sint Servaas, in de Schatkamer. Het tegenwoordige toch nog steeds omvangrijke bezit van de schatkamer is nog maar een fractie van de oorspronkelijke kerkschat.

De oorsprong van de kerkschat moet ongetwijfeld gezocht worden bij Sint Servaas zelf, omdat hij, zoals wordt verhaald, bij zijn vertrek uit Tongeren de hele kerkschat, bestaande uit het gebeente van zijn voorgangers, meenam. Deze resten van heiligen, relikwieën genoemd, zijn al of niet omhuld door edele metalen met gesteenten of door kostbare stoffen.

Tegenwoordig wordt de rijke kerkschat van het voormalig kapittel vanuit verschillende gezichtspunten geëxposeerd. Allereerst is er een verzameling voorwerpen te bezichtigen die betrekking hebben op de persoon van Sint Servaas of die aan hem toegeschreven worden, zoals het grote vergulde borstbeeld uit 1580 met een schedelreliek van de heilige, het borstkruis, de pelgrimsstaf, de bisschopsstaf, de kelk met draagaltaar, het zegel en de drinkbeker.

De kostbaarste schat is de zogenaamde 'Noodkist', het schrijn van Sint Servaas. Het schrijn bevat resten van het gebeente van Sint Servaas en van andere bisschoppen van Tongeren en Maastricht. De Noodkist, die ontstond rond 1160, wordt het hoogtepunt genoemd van de Maaslandse edelsmeedkunst. In tijden van grote nood en nu iedere zeven jaar bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart wordt de Noodkist door de straten van Maastricht gedragen.

De schatkamer van de Sint Servaas bevat ook een beroemde collectie oosterse zijden stoffen, daterend vanaf de IVe eeuw tot en met de XVe eeuw. Ten slotte zijn in de Schatkamer ivoren en zilveren reliekhouders te vinden in de vorm van dozen of horens of gemaakt uit voorwerpen uit exotische landen, zoals struisvogeleieren, kokosnoten enzovoorts. Zij getuigen van de godsvrucht en kunstzin van onze voorouders. De schatkamer is sedert 1983 mede te vinden in de zogeheten Kapittelkapel die stamt uit de XIe eeuw.
St.Servaas Schatkamer  

Naor Bove

Naor Bove Bron:  wikepedia,  Foto's : John Kerkhofs.

eine terök