[...] dat Maria Wintmans bij zulke / huijsvisitatie met eene snel- / ligheid de eerste in de kasten / is gevallen, en met eene be / hendigheijd de kleeders [...] / liggende van de eene zijde naer / de andere heeft geworpen, en / den zak questionis daermede / geomwimselt [...]“.

Maria had echter de naam van de eigenaar uit de zak gesneden en al een halve kan boekweitmeel gebruikt. Maria vluchtte aanstonds uit haar huis. Men heeft haar later gearresteerd en in het kasteel opgesloten. Maria is vervolgens veroordeeld tot niet nader beschreven lijfstraffen.