Kennedy brögk

 

(Kennedybrug)

         

De Kennedy brug (Kennedy Brögk) gebouwd 1968 Relatief weinig is er te vinden over de Kennedybrug.

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog verschenen de eerste plannen voor een singelring rondom het stadscentrum. In die plannen figureerden twee nieuwe bruggen: een "Noorderbrug" en een "Zuiderbrug". Uiteindelijk werd er voor gekozen de Zuiderbrug het eerst aan te leggen. Op 20 september 1965 ging de eerste spade de grond in; er werd vanaf de beide oevers naar elkaar toegewerkt. Amper achttien maanden later konden de bouwploegen elkaar al boven het midden van de Maas een hand geven. Nog vóór het zover was, besloot de gemeenteraad de nieuwe brug te vernoemen naar de in 1963 vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy (1917-1963)

 

Een aantal technische gegevens, voor de liefhebber:
Betonnen twee naast elkaar gelegen twee-cellige koker/plaatbrug en viaducten die de Maas onder een hoek kruist met een totale lengte van 588m en waarin opgenomen twee afritten(spiralen). De kokerbrug(2 x 13,5m) heeft een lengte van 304 m. De overige brugdelen zijn plaatbruggen.De brug heeft aan de westzijde van de Maas een op- en afrit.
De brug is de eerste brug op deze locatie. Het ontwerp is uitgevoerd door de direktie Bruggen. De brug is uitgevoerd door Van Hattum en Blankenvoort N.V.
Bruglengte 588 m.
Brugbreedte 27 m.
Hoofdoverspanning 112 m.

 

Het huidige Maastrichtse Villapark kan gezien worden als het eerste doordachte uitbreidingsplan van Maastricht dat na de slechting van de vestingwerken tot stand kwam. Het wordt in de periode 1895-1925 op planmatige wijze aangelegd naar ontwerp van de stadsingenieur Brender a Brandis. Voor het bijbehorende park langs de Jeker wordt de Belgische architect Rosseels aangetrokken.

In het gebied, dat op enige afstand van de stadsmuur lag, sloot de Prins Bisschopsingel aan op de singelgordel die rond de gehele stad was geprojecteerd.Om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren werd in 1887 besloten om de Begijnenstraat door te trekken en de walmuur door middel van een poort, de ‘Poort Waerachtig', te doorbreken.
 


De buurt heeft als belangrijkste ruimtelijke kwaliteit de lanen met ruime profielen en kruisingen, met bomen begeleid en in een royale groene setting. Karakteristiek in de buurt zijn eveneens de monumentale solitaire bomen in de tuinen. De architectonische uitwerking van het stedenbouwkundig plan, dat voorzag in regels voor afstanden tot de perceelsgrens, bebouwingsbreedte en bebouwingpercentage, alsook in regels voor de architectonische behandeling van bijv. straathoeken en blinde gevels, heeft geresulteerd in monumentale straatwanden.

 

Het is moeilijk voor te stellen, dat deze hele rij eeuwenoude huizen aan de Blekerij zonder veel ophef rond 1965 van de kaart werd geveegd voor de bouw van de Kennedybrug. Waar nu de bekende krulvormige af- en toeritten liggen lag tot die tijd een compleet dorp.
 

 

De uitbreidingen van Maastricht in westelijke richting gingen samen met de behoefte aan een nieuwe Maasoversteek. De J.F. Kennedybrug, de op- en afritten en de voortzetting in westelijke richting gaven de Prins Bisschopsingel en daarmee was de westelijke oprit van de brug dwars door het Villapark geprojecteerd, waardoor deze lommerrijke buurt veel van zijn oorspronkelijke charme verloren heeft. De weg vormt nu een barrière tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Villapark.

 

Op 12 mei 1967 werd er een gedenksteen geplaatst door mr. W. Baron Michiels van Kessenich en ir. J.A. Beckering Vinckers, als herinnering aan het gereedkomen van de overspanning.

naor bove

 

De John F. Kennedybrug (naamgeving: besluit gemeenteraad Maastricht 6 juni 1966) werd officieel geopend op 6 mei 1968 door Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden.

 .

Op 6 mei 1968 reed prins Claus der Nederlanden als eerste over de Kennedybrug met in zijn kielzog een groot aantal genodigden. Het volk van Maastricht volgde iets later; het NSU-tje van Pa Arnold bevond zich in de voorhoede!

naor bove

Bron: Site: Mestreechonline, Bruggenstichting, boek Maastrichtse Monumententaal, boek H.E.M. De Limburger

Foto: MestreechterSteerke, Mestreechonline, Tibaert

eine terök