Chateau Neercanne

 

Château Neercanne (ook wel Agimont, Neercanne, Neerkanne, Nedercanne, Nederkan genoemd).

Vlakbij Maastricht net over de grens in Canne (België) ligt het kasteel Chateau Neercanne, dit terraskasteel behoort ook tot de Maastrichtse geschiedenis, ik ken het van uit mijn jeugd toen we hier en bij het aangrenzende Cannerbos verstoppertje speelde.

 

Geschiedenis

Bij het Belgische Canne lagen oorspronkelijk twee kastelen, Neercanne. Het huidige Neercanne of Agimont zoals het oorspronkelijk Opcanne, het kasteel is gebouwd op de oorspronkelijke locatie van Romeinse verdedigingswerken waarvan de grotten nog steeds bestaan en in gebruik zijn als wijnkelder. Het huidige gebouw wordt voor het eerst gemeld in 1353. In 1465 werd het kasteel door de Luikenaren vernield, maar al snel begon men met de wederopbouw. De bijgebouwen met de markante hoektoren in het zuiden stammen uit 1611 en zijn gebouwd in de stijl van de Maaslandse renaissance. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het huis in verval, en pas na de verkoop in 1697 begon men met de restauratie waarbij ook de terrassen aangelegd werden. Het huidige Château Neercanne (ook wel Aigermont, Neercanne, Neerkanne, Nedercanne, Nederkan genoemd) is in 1698 gebouwd door toenmalige Militair Gouverneur van Maastricht, baron Daniël Wolf van Dopff.  Alle gebouwen, inclusief de wellicht nog tot een voorganger van het huidige kasteel behorende terrassenmuur, zijn grotendeels uit mergelsteen opgetrokken, het is gebouwd van mergelbrokken die in groeven in de Cannerberg werden uitgezaagd . Achter het kasteel, in de Cannerberg en Muizenberg en aan de overzijde van de vallei, onder de Sint-Pietersberg, liggen uitgestrekte in de mergel uitgehakte gangenstelsels.

 

Het Terrein, dat deel heeft uitgemaakt van de vroegere parkaanleg van het kasteel van Agiment, waarin gelegen een laat 17de- danwel vroeg 18de-eeuwse rechthoekige waterkom. De waterkom heeft een mergelstenen keermuur en rand, waarvan de beide korte zijden in het midden half cirkelvormig zijn uitgebogen. In het midden de restanten van het voormalige eiland, gevormd door mergel- en hardstenen blokken, waarop eens een beeld van Neptunus gestaan heeft. Aan de zuidzijde de natuurstenen waterinlaat voor water uit de Jeker.In het terrein, rond de waterkom lopend, het brede opgeworpen aarden profiel van een pad, en in de as van het kasteel gelegen haaks daarop de aarden geprofileerde verhoging van de tot aan de Jeker lopende zichtas.

 

Het terrein wordt aan de zuidzijde, vanaf de Cannerweg tot vrijwel aan de Jeker, begrensd door een manshoge mergelstenen tuinmuur uit de bouwtijd van het kasteel met zijn parkaanleg.Het terrein vormt een historische, architectonische eenheid met de terrassenaanleg aan de voet van het kasteel, vanwege de daarin aanwezige gebouwde onderdelen en aardwerken, die deel hebben uitgemaakt van de oorspronkelijke tuinaanleg bij het kasteel ligt ten noorden van het dorpje Canne tegen de helling van de Cannerberg. Terwijl het kasteel Neercanne in Nederland is gelegen, ligt het bijbehorende dorp Canne in België. Het kasteel kent vanwege zijn ligging een voor Nederland unieke terrassentuin die zich aan de overzijde van de Cannerweg voortzet in een aan de Jeker grenzende overplaats.'

In verband met de ligging op de helling van de Cannerberg is voor het kasteel een langgerekt terras gecreëerd. Ten zuiden van het kasteel ligt de voorhof met boerderij. In de zuidelijke muurtoren voert een trap van de binnenplaats naar een tussenterras van de terrassentuin, vanwaar een dubbelzijdige trap naar het niveau van de benedentuin leidt. Deze is recentelijk gerestaureerd waarbij ook de fontein is teruggebracht. De modern ingevulde tuin wordt omzoomd door een muur van mergel, met daarin aan drie zijden toegangshekken.'

 

Baron Dopff gebruikte het kasteel als buitengoed en gastenverblijf en daarnaast hield hij er ontvangsten en feesten. Een van de bekendste bezoekers was tsaar Peter de Grote in 1717. Deze was bijzonder geïnteresseerd in het nieuwe Château Neercanne en de terrastuinen. Daniël Wolf van Dopff stierf in 1718.

In 1747 werd Neercanne als residentie gebruikt door Prins Karel van Waldeck, opperbevelhebber van de Hollandse troepen. Een eeuw later ging het kasteel over aan Baron de Cler en daarna door vererving aan Ignatius de Thier. Tijdens het definitief vastleggen van de grenzen tussen Nederland en België in 1839, heeft Ignatius de Thier ervoor gezorgd dat Château Neercanne op Nederlands grondgebied ligt.

De achterkleindochter van Baron de Thier, Louise Euphrasine Maria Poswick was de laatste adellijke bewoner van Château Neercanne. Zij heeft in 1947 het kasteel verkocht aan Stichting Limburgs Landschap. Het kasteel was toen in een zeer slechte staat. Het enige terrassenkasteel van Nederland werd gerestaureerd en werd vanaf 1955 gehuurd door Brand Bierbrouwerij (Wijlre). Zij vestigde er een restaurant.

 Bewoners/eigenaren:

 • Agimont: De naam Agimont komt waarschijnlijk van een adellijke familie van die naam, die tijdens de middeleeuwen het Kasteel in bezit had. De eerst bekende eigenaar is Bertram van Liers, die het kasteel in 1353 bewoonde.

 • In 1454 vinden we Jean Chabot als eigenaar.

 • In 1477 komt het huis in handen van Gerard Viller.

 • Via vererving kwam het huis uiteindelijk in handen van een dochter van Jan Pité III, die bij de dood van haar man, Herman van Straten, met een grote schuld bleef zitten. Neven van Herman van Straten, de Van Pallants, kochten het Kasteel van de schuldeiser.

 • In 1697 kocht Daniël Wolff von Dopff het huis en begon gelijk aan de restauratie.

 • In 1761 kwam het Kasteel in het bezit van Jan Fredrik Willem, baron van Cler, wiens vrouw het in 1791 aan haar kleinzoon ridder Ignatius van Thier schonk. Oswald Poswick, getrouwd met een kleindochter van Van Thier, werd de laatste kasteelheer.

 • In 1947 werd Het Limburgs Landschap eigenaar van het vervallen Kasteel.

 • In 1955 gehuurd door Brand Bierbrouwerij (Wijlre). Zij vestigde er een restaurant.

 • In 1984 nam Camille Oostwegel de exploitatie van Château Neercanne over. Sindsdien zijn drie van de vier kasteelterrassen in hun oude luister hersteld en vallen nu onder de bescherming van Unesco. met onder andere een restaurant met Michelinster gevestigd. Château Neercanne heeft een eigen wijngaard, waar rode wijn wordt geproduceerd.

Naor Bove

Indeling:

Restaurant Château Neercanne
Château Neercanne kent een rijke culturele en culinaire traditie. Vanuit het restaurant vergezelt een prachtig uitzicht over de baroktuinen en de Jekervallei uw verblijf aan één van de tafels. De sfeervolle zalen bieden ideale locaties voor feesten, recepties en vergaderingen.

Lunchrestaurant l'Auberge
Het oudste gedeelte van Château Neercanne is de voormalige kapel. In een prachtige entourage genieten van een vriendelijk lunch of een kopje koffie een rijke keuze aan patisserie uit de kasteelkeuken. Bij mooi weer wordt de lunch ook geserveerd op ons terras. Een weergaloos uitzicht vormt daar het decor van een maaltijd. 's Avonds is l'Auberge beschikbaar voor intieme diners of kleinere feestelijke bijeenkomsten.

Carrière Poswick & Orangerie
Imposante mergelgewelven, sfeervolle nissen en karakteristieke mergelwanden maken deze twee robuuste grotzalen tot een weergaloze en zeer bijzondere ruimte. Carrière Poswick en de Orangerie bieden een moeilijk te evenaren mooie plek voor het houden van feesten, banketten, recepties en presentaties.

De Wijnkelders
De wijnkelders van Château Neercanne zijn gevestigd in de oude gangen van de mergelgrot. Hier wachten onze vermaarde wijnen in een ideale temperatuur en een volmaakte ruimte.
Op de wanden in de grot leest de bezoeker voor een deel de geschiedenis van het château. Overal ziet men handtekeningen en teksten van bekende en onbekende wijnliefhebbers. Ook ons vorstenhuis liet zich hierbij niet onbetuigd.

Wijn uit eigen druiven.

De druivensoort die Château Neercanne verbouwt, is de "Pinot Noir", voortreffelijk van kleur en smaak.
De wijngaard van Château Neercanne is schitterend, maar bovenal ideaal gelegen, pal op het zuiden naast de kasteelmuur, tegen een vrij steile helling. In totaal zijn het 400 stokken, die, bepaald uniek, rode wijn produceren.
Dit alles maakt de wijn van het enige Nederlandse kasteel dat een originele "Mise en Bouteille Château Neercanne" heeft , zo uniek.

De opslagplaats van deze wijnen is ook zeer bijzonder: de wijnen liggen opgeslagen in de Romeinse grotten van het kasteel, waar ze onder ideale omstandigheden worden bewaard.
De grotten worden veel bezocht door gasten, die dit als ideale aperitiefruimte beschouwen.

War is er gebeurt:

 • 1947 Kocht  Het Limburgs Landschap het zwaar onderkomen kasteel Neercanne en het aangrenzende bos. De eerste restauratieronde van het kasteel duurde zo'n 25 jaar.

 • 1987 : Na renovatie : opening Lunchrestaurant L’Auberge in Maastricht (voormalige
  maaslandse renaissance ‘Chapelle’ van Château Neercanne).

 • 1988 -1989 Aanvullende restauratie, vooral van de muren

 • 1991 (maandag 9 december) werd Château Neercanne, voor de tweede keer in zijn geschiedenis, uitgekozen door de regeringsleiders om de Eurotop culinair te verzorgen. Alweer een hoogtepunt in de 300 jarige geschiedenis van het Château.

 • 1993 -1995 Restauratie en aanleg monumentaal grottencomplex Château Neercanne. 250 m2
  nieuwe grot (1000ton mergel) is uitgehakt in de Cannerberg (“Carriere Poswick”),
  aanleg Orangerie. Opening juni 1995.

 • 1998  de tuinen weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. het kasteel werd omgeven door prachtig aangelegde tuinen en vijvers in de stijl van Lodewijk XIV; oude gravures geven hiervan nog een indruk.

 • 2000 op het plateau achter het Cannerbos is het ongeveer 5 ha grote Millenniumbos geplant. Daarbij staat het monument waarop de namen van de kopers van Millenniumbosaandelen vermeld staan.

 • 2004 restauratie vijver afgerond

 • 2009 start restauratie keermuren

 • 2010 september een toren (kanteel) stort deels in waarschijnlijk door teveel regen.

 • 2011 per februari kan er getrouwd worden op Chateau Neercanne

 • 2011 april start restauratie ingestorte toren (kanteel)

Naor Bove

Twee verhalen mbt Chateau Neercanne
Foto's van Chateau Neercanne in de zomer en winter

Bron: Website Chateau Neercanne, Wikipedia, Limburgse Kastelen, Kastelen Wigosite, De Limburger  Foto's BCE, Mergelgrotten, MestreechterSteerke.

eine terök