H.Hartbeeld

(H.Hartbeeld)

 

H. Hartbeeld

Keizer Karelplein

Ontwerp: J. Th. J. Cuypers 

In 1918 heeft zich een comité gevormd met het doel: de oprichting van een standbeeld van het H. Hart van Jezus op een der openbare pleinen van de stad. De toenmalige kapelaan Van Kan was de grote financiële animator. Hij wist door vele verschillende acties een groot gedeelte van de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Bij raadsbesluit van 3 februari 1919 werd als plaats het Keizer Karelplein aangewezen.

Bij raadsbesluit van 28 juli 1919 werd besloten tot aanvaarding van dit H. Hartbeeld, tot overdracht van dit beeld aan het kerkbestuur van de St. Servaas, tot uitgifte van de benodigde grond in erfpacht en tot onttrekking van deze grond aan de openbare weg. 

Zo werd er een groot ovaal bloemperk gemaakt omgeven door een smeedijzeren hek en daaromheen een één meter breed trottoir. Aan de zijde van de lange gang werd in het ovaal een 10-zijdig en van hardsteen gekapt bordes gelegd, 220 cm doorsnee en 40 cm hoog. Op dit bordes werd een 260 cm hoge sokkel  iets conisch gevormd, gebouwd van mergelstenen, waar bovenop het 350 cm hoge uit zandsteen gekapt H. Hartbeeld.

Door beschadiging is de in de sokkel gekapte tekst een beetje onduidelijk geworden; de tekst die nog leesbaar is luidt als volgt:

EGEERT GER GEBRACHT 16 juli Anno D I 1919 

Waar wij uit opmaken, dat het beeld op dinsdag 16 juli 1919 plechtig is ingezegend. In juni 1981 is in verband met de restauratie van de St. Servaaskerk het H. Hartbeeld afgebroken. Men weet nog niet, of dit beeld weer herplaatst wordt na voltooiing van de restauratie, of dat het elders een plaats gaat krijgen. Bij het terperse gaan van dit boekwerkje was daarover nog niets bekend.

Keizer Karelplein zonder H.Hartbeeld Keizer Karelplein met H. Hartbeeld
In de jaren 1870-1890 werd de Sint-Servaasbasiliek gerestaureerd onder leiding van architect Pierre Cuypers.

 Hij liet daarbij onder andere een portaal bouwen aan het huidige Keizer Karelplein. Voor de entree werd op een sokkel een Heilig Hartbeeld geplaatst.

Het beeld draagt het portret van Cuypers, wat bij de Maastrichtenaren niet in goede aarde viel.

Het beeld is later verplaatst naar de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

In de jaren tachtig van de 20e eeuw, werd op de voormalige locatie aan het Keizer Karelplein de Sint-Servaasfontein (1934) van Charles Vos geplaatst, die eerder op het Vrijthof stond.

 

Naor Bove

Het H.Hartbeeld staat sinds de jaren tachtig op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht.

Meer info op de site van de Begraafplaats

 

Naor Bove    

Bron: Boek Beeldig Maastricht van Frans Boetskens drukkerij H.van der Marck, Wikipedia, website: Charles Vos foto: H.Hartbeeld begraafplaats Tongerseweg  Chauf's webcorner, zwartwit foto's: Delcamp

eine terök