'Julius Solway'

(Paard van Sproncken)

 

Maastricht is vele beelden rijk, één ervan is het 'paard van Sproncken' officieel Julius Solway genaamd.

Julius Solway (paardentorso), een meer dan levensgroot paard in brons gegoten, is op initiatief van de Stichting Limburgs kunstbezit en dank zij de financiële medewerking van het Limburgse bedrijfsleven tot stand gekomen. Dit zeer grote beeld is ontworpen door Beeldend Kunstenaar Arthur Spronken en is in de bronsgieterij van Pie Sijen in Geverik uit één stuk gegoten, nadat de vereiste voorzieningen, nodig om een zo groot beeld te kunnen gieten, waren gerealiseerd.

Het gegoten paard is 150 cm hoog, 170 cm lang en 75 cam breed. Het beeld stond in een omgeving waar oud en nieuw in de bouwkunst elkaar ontmoeten. Rechts de gothische Dominicanerkerk, ingewijd in het jaar 1294 en achter het beeld de supermoderne "Entre Deux' gebouwd in 1970 (gesloopt in 2004), waartussen het edele ros op de strakke moderne sokkel.

Donderdag 23 december 1982 werd het beeld onder zeer grote belangstelling van autoriteiten, bestuursleden der stichting en vele Maastrichtenaren onthuld door de Heer L.Stals, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Tijdens de sloop van de Entre Deux in 2004 werd het beeld 'zolang' weggehaald, de fractie Hoen heeft het gemeentebestuur schriftelijk om opheldering gevraagd. Jan Hoen en Mia Dircke willen weten wanneer deze wordt teruggeplaatst, "aangezien het om een  markante en historisch waardevolle beeld node gemist worden." Bij de herinrichting van het Dominicanerplein en de bouw van Entre-Deux is 'Het Paard' van beeldhouwer Arthur Spronken een paar jaar geleden tijdelijk weggehaald. In de raadsnota uit 2004 wordt met zoveel woorden gesteld dat het beeld na herbestrating wordt teruggeplaatst. Een gemeentewoordvoerster laat echter weten dat op het Dominicanerplein geen plaats meer is. "Het Paard wordt nu geplaatst op het Kommelplein, naast het Kruisherenhotel, wanneer dat opnieuw wordt ingericht."

Situatie januari 2004 Situatie september 2004

Onderstaand het antwoord van cultuurwethouder Jean jacobs op de schriftelijke vraag van Fractie Hoen:

Paard van Spronken komt op Kommelplein.

KUNST
Wethouder in brief aan fractie Hoen.

MAASTRICHT – Het bronzen paard Julius Solway, een schepping van beeldend kunstenaar Arthur Spronken, zal in de nabije toekomst een plek krijgen op het Kommelplein.
Dat staat in een antwoordbrief van de Maastrichtse cultuurwethouder Jean Jacobs aan de fractie Hoen.
Van de gecombineerde gemeentelijke commissie Beeldende Kunst en Vormgeving en Welstand en Monumenten, de instantie die het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over kunst in de openbare ruimte, heeft Jacobs het advies gekregen het paard een plek te geven in de nabijheid van het Kruisherenhotel, schrijft hij.
Dit omdat de oorspronkelijke locatie, het Dominikanerplein, „dusdanig is veranderd dat het beeld op deze plek niet meer tot zijn recht komt.”
Een voorstel tot herinrichting van het Kommelplein is zo goed als uitgewerkt, zo blijkt uit de brief van Jacobs.
Het plan, waarin ook de positie van het beeldhouwwerk van Spronken is bepaald, moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Op dit moment wordt nog gezocht naar geld om het plan te kunnen uitvoeren.
De fractie Hoen had haar bezorgdheid geuit over de manier waarop Maastricht omgaat met bepaalde kunstwerken.
Als de stad in 2018 aanspraak wil maken op de titel culturele hoofdstad van Europa „moeten wij onze kunstwerken niet laten verstoffen in de magazijnen”, aldus raadslid Jan Hoen.
Wethouder Jacobs is dat met hem eens.
„De zorg voor kunstwerken en ander cultureel erfgoed in de openbare ruimte is een niet te vervreemden plicht van ieder stadsbestuur.
Ook wanneer Maastricht geen culturele hoofdstad wordt, blijft deze plicht overeind.”

Naor Bove

Gisteren, 23-09-2008, presenteerde wethouder Luc Winants (CDA, Ruimtelijke Ordening) het ontwerp voor de voormalige parkeerplaats bij het Kruisherencomplex, sinds enkele jaren een luxe-hotel van de Oostwegel- groep.


Met de entrepreneur werd bij de planontwikkeling voor het vervallen voormalige klooster afgesproken dat het Kommelplein autovrij zou worden en opnieuw wordt ingericht.
Vanwege geldgebrek duurde het jaren voor er een voorstel lag waar omgev
ing, Oostwegel en gemeente het eens over zijn.

Het plein krijgt een groen aanzicht: buxusslingers met bloembedden.Daartussen komt de bronzen paardentorso van kunstenaar Arthur Sproncken als blikvanger van de omgeving.
De herinrichting gaat 100.000 euro kosten en start volgend voorjaar.
Camille Oostwegel heeft zich bereid verklaard om het groenonderhoud en het schoonhouden van het plein voor zijn rekening te nemen.
Het werk wordt straks gedaan door personeel van de Maastrichtse Toeleverings Bedrijven, dat ook de tuin bij het Kruisherenhotel onderhoudt.
\

Julius Sornway oftewel het paardentorso werd op 10 maart 2009 bij het nieuwe luxe design kruisherenhotel dat vroeger een kerk was geplaatst.
 

Huidige situatie 2013

Naor Bove

Bron: Mestreechonline, Wikipedia, De Limburger, Boek Beeldig Maastricht van Frans Boetskens, Foto: MestreechterSteerke, Harry Heuts, Sjef (Mestreechonline)

eine terök