Foto-Wedstrijd

'Wie maakt de mooiste foto van de Engel van Maastricht' !

 

De nieuwe Engel van Maastricht is al bijna een half jaar oud als de kunstenaar Wil van der Laan een fotowedstrijd lanceert voor hobby fotografen. Onder de titel ‘wie maakt de mooiste foto van de Engel van Maastricht’ Op 7 oktober zou de winnaar door Wil van der Laan bekend worden gemaakt, de vakjury bestaande uit voorzitter Guy van Grinsven, Aron Nijs en JP Geussens (Focuss 22) hebben na ruim beraad unaniem gekozen voor één foto. 

Wil van der Laan is een kunstenaar met een droom, na een opdracht om een Portret te maken tgv van mr. Brans Brabant zijn afscheid als Raad van Bestuur van UMC Maastricht. Brans Brabant heeft een innige band met Maastricht vandaar de Ingel vaan Mestreech die het geheel completeert. Hierna rees de droom om een engel boven de tunnels te plaatsen zodat iedereen die Maastricht binnenreed welkom werd geheten door de engel van Maastricht. Een ex leerling van de gewezen tekenleraar maakte met Photoshop een collage, hiermee ging Wil van der Laan naar de wethouder, die vond het een prachtig idee maar zei gelijk nee tegen de plaats die Wil voor ogen had, de automobilisten moesten tenslotte wel goed kijken welke tunnel ze moesten nemen. Wil van der Laan moest tot november wachtte voordat hij met de voorbereidingen kon beginnen, hij ging meteen voortvarend aan de slag en maakte eerst een model van piepschuim, hij plakte een aantal platen op elkaar en begon nadat hij de juiste lijm had gevonden er vorm aan te geven.  

Er was weinig tijd, en het beeld moest op 29 maart klaar zijn en op zijn toekomstige plaats staan. Op die dag zou een belangrijk iemand komen om het beeld te onthullen, wie dat was werd er niet bij gezegd. Het beeld moest naar de bronsgieter, maar er was nog één hindernis en wel de adviescommissie beeldende kunst. Na enkele dagen in spanning gezeten te hebben kreeg hij dan eindelijk het groen licht, de commissie had volste vertrouwen in de kunstenaar. Nu kon het echte werk beginnen, er werden mallen gemaakt die weer volgegoten werden met brons, de brons werd vervolgens aan elkaar gelast en de lasnaden werden weer weggeslepen. Het beeld is hol en er moesten stalen buizen in werden geplaatst om de nieuwe engel op de sokkel vast te kunnen maken, hiervoor werd er een stuk uit de rug gelaten, het zgn ‘servicelook’. Het beeld werd na het staalbedrijf getransporteerd, aangezien het nog geheim moest blijven werd dit stilletjes gedaan. De vervoerder had echter vergeten om de engel tijdens het vervoer af te dekken met een zeil, dus hij reed met de engel open en bloot door Maastricht, gelukkig is het goed gekomen.

De sokkel werd gemaakt en er moest niet de ster van Maastricht op komen, Wil is zelf naar de plaats gereden waar de sokkel zich bevond en zei tegen een man van ‘iech kom looker veur de ster make’, de man antwoordde van ‘daor steit d’r, gaank diene gaank’, nu is de sokkel enkele meters hoog en even met een laddertje ertegen ging het niet, Wil zag er tegenop, want stel je voor het gat zat niet het midden, hij had al voorstellingen van een sokkel vol gaten. De man zei tegen hem dat hij de hoogwerker kon gebruiken, maar ja simpel gezegd dan gedaan. Na een korte instructie en veel kunst en vliegwerk zat het dan erop. Het plaatsen van de engel had ook nog wat voeten in de aarde, die dag was het windkracht acht en het bronzen beeld waaide van links naar rechts. De engel afgedekt met een zeil, maar die was niet bestand tegen de wind en gaf hier en daar wat prijs. Een toeschouwer vroeg aan Wil, ‘Menier is dat ‘ne Ingel’, Wil dacht aan de geheimhouding en zeg, nein huur. Het regende en waaide en uiteindelijk kwam de engel op zijn plaats terecht en weer zei de man, ‘dat is ‘ne Ingel’! Omdat die meneer ook de hele tijd was gebleven en doornat was, liet Wil hem de engel onder het zeil zien en zei, ‘jao menier geer höb geliek, ’t is ‘ne Ingel’ de man zijn gezicht veranderde en Wil zag een traan over zijn wang rollen. De dag erna werd de engel onthuld door Koning Willem Alexander en Maastricht heeft er een mooie fotoplek bij.

In het weekend van 6 en 7 oktober was er een expositie met enkele werken van Wil van der Laan in de Wyckerbazaar, het accent lag op de door hem gemaakt engel van Maastricht, getoond werden voorstudies, schilderijen en bronzen beelden. Wil van der Laan verzorgde twee lezingen waarin hij de werkzaamheden tot het maken van de engel uitgebreid uit de doeken deed. Wil van der Laan kan ontzettend boeiend vertellen met af en toe een humoristische insteek. Tevens werd een boek te koop aangeboden met zijn werk van de laatste 20 jaar. Na de lezing op 7 oktober werd de winnaar bekend gemaakt van de wedstrijd. Er deden 60 hobbyfotografen aan mee en er werden ongeveer 200 foto’s ingezonden.

Van links naar rechts foto Winnaar Robert Reiters,Foto 2 Wil van der Laan en Robert Reiters, Foto 3 2e plaats Jan Bakker, Foto 4 3e plaats Jean G. Raemaekers

In de expositieruimte stond een tafel met de uitverkorene, de expositie werd druk bezocht en de lezing was beide malen ‘geheel bezet. Aan het eind werden de drie laatste foto’s getoond, op de 3e plaats dhr. Jean G. Raemaekers met een Parijs aandoende foto van de engel, op de 2e plaats Jan Bakker met een fantastische achtergrond en op de 1ste plaats had de gehele jury unaniem gekozen voor de foto van Robert Reiters , de foto van Han Scheuerman kreeg de poedelprijs, hij had zich veruit de meeste moeite gemaakt om samen met de Engel van Maastricht Math Hardy in vol ornaat met bloemen en twee ladders de vrouwelijke engel ten huwelijk te vragen, de terechte naam van deze foto was dan ook ‘Wels te met miech trouwe’. 

Toch ben ik er trots op dat ik bij de genomineerde hoorde, dus eigenlijk hebben wij, Aggie Janssen, Corrie Koster, Coen Eckhardt, Paul Gorissen Michiel Beckers, Bram Debie, Ruud Keijmis, ondergetekende en de rest die ik nog vergeten ben de 4e plek..

 

 

Foto links ‘Poedelprijs’ Han Scheuerman Foto rechts Han Scheuerman door John Kerkhofs, foto hiernaast Wil van der Laan samen met familie Hardy, de menselijke Engel van Maastricht.

De Ingel vaan Mestreech Math Hardy kreeg een boek van Wil van der Laan overhandigd met het werk van de laatste 20 jaar van de kunstenaar.

 

Meer foto's zijn te vinden in het fotoalbum, klik op de camera of op deze LINK.

Foto's hierboven voorstudies en beeldje Engel van Maastricht.

Verder worden er ook kleine 'Engelen van Maastricht door de kunstenaar gemaakt, deze replica’s gaat Wil van der Laan verkopen worden allemaal door hemzelf gegoten. Een wassen uitvoering van de miniatuur. Om die zachte substantie met de contouren van de engel – wordt het brons gegoten. Uiteraard wordt het beeldje geleverd met de Mestreechter Staar op het sokkeltje. “Ik moest wel een aantal afwegingen maken om de replica vriendelijk in prijs te houden. De kolkende Maas die het beeld op de Groene Loper siert is weggelaten. Het beeldje kost in de uitvoering die ik nu maak 210 euro. Meer dan de helft van die prijs bevat materiaalkosten. Met dat Maasdeel zou ik het stukken duurder moeten aanbieden. Dat is niet mijn intentie.” Wie meer wil weten over Wil van der Laan's werk in het algemeen en zijn engel in het bijzonder kan dat doen door een bezoek te brengen aan zijn website http://www.vanderlaan-art.com/ .

Op de Facebookpagina van Wil van der Laan staat een prachtige fotoreportage van het tot stand komen van het beeld.

Naor Bove

Bron: Website kunstenaar Wil van der Laan, facebookpagina Wil van der Laan, foto's MestreechterSteerke.

Aonvaank