Wallace Fontein

(Drinkbek veur Peerd en Hoond)

 

Wallace Fontein?

 

In Maastricht staan op enkele plaatsen een fontein, deze waren bedoeld om de dieren van de marktkooplui en venters van drinkwater te voorzien. Denk hieraan aan de trekhonden en de paarden/ossen van de venters zoals de melkboer, groenteman, kolenboer en bakker. Allemaal hardwerkende mensen met hardwerkende dieren. Momenteel staat er nog één op de Boschstraat en op de Stationsstraat, deze 'fonteinen' zijn bedoeld als drinkbak voor paard en hond.

Richard Wallace 1818-1890 bastaard van de Markies van Hetford nam de meisjesnaam van zijn moeder aan. In 1870 erfde hij het fortuin van zijn vader. Zijn woonplaats Parijs schonk hij vijftig gietijzeren drinkfonteinen voor mens en dier (1872) bestaande uit een fonteintje spuitend in een dubbele drinkbak, een hoge, grote voor paarden en een lage kleine voor honden. Het initiatief van Wallace vond overal ter wereld navolging. Een Wallace op de Boschstraat bij de St. Mathiaskerk en één bij de klok in de Stationstraat te Wyck, ze zijn gerestaureerd in 1988.

Paarden-hondendrinkbak, XIX B, gesitueerd aan het begin van Boschstraat, vlakbij de aansluiting op de Markt. Is van 1850 De drinkbak werd in 1994 gerestaureerd. Het betreft een Smeedijzeren paarden en hondendrinkbak op een hardstenen voet. Het kunstwerk heeft de vorm van een staande kolom in een ronde drinkschaal en is rijk geornamenteerd.

De paarden-hondendrinkbak is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een historische, sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden van het object worden bepaald door de esthetische kwaliteit ervan, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De drinkbak is gesitueerd in het beschermde stadsgezicht Maastricht en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. De drinkbak verkeert in een gave staat en is van groot belang in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien zijn drinkbakken in typologisch en functioneel opzicht zeer zeldzaam geworden.

 
WML introduceerde op woensdag 3 juli het eerste watertappunt in Maastricht. het doel is om het kraanwater te promoten als duurzaam en goedkoop alternatief voor flessenwater. Het gebruik van kraanwater vermindert het afval en verlaagt ook de CO2 uitstoot. Wethouder Albert Nuss, gedeputeerde Bert Kersten en Olav Nilsen van WML zijn bij de officiële opening aanwezig. Het eerste watertappunt van Maastricht komt in het Henri Hermanspark, vlakbij het hertenkamp in het Stadspark van Maastricht.

In 2013 plaatste de WML op enkele plaatsen in Maastricht 'tappunten' voor gratis drinkwater. De meest gebruikte 'tappunt' van de provincie bevindt zich in de Wycker Brugstraat, verder staat er een bij de ingang van het Stadspark, Stokstraat, Graanmarkt, Vrijthof en op de Markt en bevindt zich er één in de Universiteit van Maastricht op Randwijck..  Inmiddels heeft Maastricht tien Watertappunten.

Tijdens de winterperiode verdwijnen deze uit het straatbeeld voor onderhoud.

Het watertapwater stroomt via WML-leidingen in heel Limburg en hoeft niet over de halve wereld vervoerd te worden in plastic wegwerpflessen. Hierdoor is er minder plastic afval en minder vervuiling door het transport van plastic flessen. Limburgs drinkwater is duurzaam, gezond en vooral lekker.

Naor Bove

Bron:Historische Encyclopedie Maastricht blz.571, website Monumenten,,  Thuis in Maastricht, website L!, foto John Kerkhofs.

eine terök