Villa Wykerveld

(Villa Wijkerveld)

 

Villa Wykerveld

Inleiding:  Villa Wyckerveld uit 1879-1880,

woonhuis van Eugene Regout die een gezin van 12 kinderen moest onderhouden. Hij werkte voor zijn oom Thomas Regout die de spijker- en draadnagelfabriek bestierde, de villa gelegen binnen de bebouwde kom van Wyckerpoort. De villa was einde 19e eeuw een van de eerste bouwwerken in de wijk Wyckerpoort. Het ontwerp uit 1879 is van de Luikse architect J.-E. Rémont.

De villa, verkocht in 1911 aan de gemeente Maastricht die het pand heeft ingericht als huishoudschool, is in 1994 verbouwd tot appartementencomplex, waarbij een deel van het originele ontwerp is verloren gegaan. Al eerder was het bijbehorende park verkleind door de bouw van het Sint-Maartenscollege in 1965. Het in dezelfde straat gelegen Stercollege is in 2012 verbouwd ten behoeve van studentenhuisvesting.

Foto links, Limburgs Erfgoed

Beschrijving:

Vrijstaand pand, boven een souterrain opgebouwd uit drie bouwlagen onder een schilddak. De tweede verdieping is pas rond 1995 toegevoegd. De dakschilden zijn gedekt met Tuiles du Nord. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde zijn moderne dakkapellen met een zadeldakje aangebracht. Aan de dakrand zijn geprofileerde houten dakgoten. Het hoge tentdakje van de toegangsrisaliet is gedekt met leien. Aan de oostzijde is nog een oorspronkelijke dakkapel met een decoratieve houten omlijsting met een driehoekig fronton. Aan de dakranden van het torendak is een geprofileerde houten bakgoot met gedraaide sierklossen aan de onderzijde. Het gebouw is opgetrokken in grijze hardsteen, met banden, lijsten en hoekkettingen in Naamse steen. De voorgevel is aan de zijde van de Professor Pieter Willemsstraat. Deze heeft een middenrisaliet, bekroond met een torenachtige opbouw. Deze bevat de hoofdtoegang, die toegankelijk is via een moderne bakstenen trap. De deur is een hardstenen, rondboogvormige omlijsting gevat en heeft twee zijvensters met forse hardstenen omlijstingen. Naast de rondboogafdekking zijn twee ovale oculusvensters. De middenrisaliet heeft hardstenen hoeklisenen, die boven iedere bouwlaag afgedekt zijn met een hardstenen architraaf. Op de eerste verdieping is in het midden een breed venster, geflankeerd door smallere vensters. Het brede venster heeft een geprofileerde hardstenen omlijsting, de smallere venters worden geflankeerd door hardstenen pilasters. Onder en boven de vensters zijn sierpanelen van pleisterwerk aangebracht. Boven het middelste vensters is een drie hoekig, hardstenen fronton, met ojiefvormige consoles eronder. Het bovenste segment van de middenrisaliet bestaat uit bakstenen metselwerk met hardstenen hoeklisenen. Boven het middenvenster van de eerste verdieping is een Frans balkon met een hardstenen omlijsting met een gebroken halfrond fronton erboven. Daarboven zijn drie smeedijzeren sierankers aangebracht. Onder de gootlijst is een gepleisterd sierveld met daar op de tekst ‘Villa Wyckerveld’. Links en rechts van de middenrisaliet zijn geveldelen van drie traveeën breed. Ook hier is de middelste travee aangezet als een middenrisaliet. Op de begane grond bevatten deze een breed venster met een geblokte hardstenen omlijsting. In de bovenlatei is een kuifvormig sierelement en in de borstwering is een gepleisterd sierpaneel. Links en rechts ervan zijn smallere vensters met hardstenen onderdorpels. Boven de begane grond is een hardstenen lijst. Op de eerste verdieping is in elke middelste gevelas een venster met een gekorniste hardstenen omlijsting en een hardstenen onderdorpel. Links en rechts ervan zijn eenvoudige vensters met een hardstenen onderdorpel en bovenlatei. Boven de eerste verdieping is een geprofileerde hardstenen lijst. De tweede verdieping is van recente datum en in beide geveldelen zijn hier drie vensters met hardstenen onder- en bovendorpels. Aan de noordzijde is er nog een derde geveldeel, van drie traveeën breed. Hierin zijn op de begane grond drie vensters met geblokte hardstenen omlijstingen en een kuif in de bovenlatei. Op de eerste verdieping hebben de drie vensters hardstenen omlijstingen met een oplopende trapvorm in de bovenlatei. De moderne tweede verdieping bevat drie vensters met hardstenen onder- en bovendorpels. Aan de zuidzijde is een éénlaags, oorspronkelijke serreuitbouw met een balkon erop. In de hoeklisenen zijn geprofileerde hardstenen blokken aangebracht. Het balkon is voorzien van een siersmeedijzeren hekwerk. Alle vensters van de villa en de voordeur zijn vernieuwd bij de renovatie. Aan de Meerssenerweg is een oorspronkelijke toegangspoort. Deze bestaat uit twee lage, gebogen muurtjes met hoekkolommen, waartussen de oorspronkelijke, dubbele smeedijzeren poort geplaatst is. Ook tussen de poortkolommen en de hoekkolommen zijn decoratieve, oorspronkelijke hekwerken. De muurtjes hebben een gecementeerde sokkel en zijn daarboven opgetrokken in rode baksteen, afgedekt met een forse hardstenen lijst. De kolommen zijn van baksteen, met hardstenen tussenbanden en een decoratieve hardstenen afdekking. De poortkolommen zijn aan de straatzijde versierd met neoclassicistische, hardstenen elementen, waarop ook de namen ‘Eugene Regout’ en ‘Wyckerveld’ in reliëf zijn aangebracht. In de voet van de linker poortkolom is een datum in december 1880 ingegraveerd (dag onleesbaar). Aan de achterzijde is ook tweemaal de tekst ‘Anno 1880’ aangebracht.

Het bouwwerk is “kenmerkend” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang en architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: • het object deel uit maakt van de oudste bebouwing van Wyckerpoort. • het object ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving is. • het object architectuurhistorische betekenis heeft vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp. • het een bijzonder materiaalgebruik en bijzondere ornamenten heeft, namelijk de hardstenen banden, hoekkettingen, omlijstingen en sierstenen. • het object betekenis voor de plaatselijke geschiedenis heeft, als uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling. Het was het woonhuis van Eugene Regout, een telg uit de invloedrijke Maastrichtse industriëlenfamilie Regout. Daarnaast markeert de bouw van de villa het begin van stadsontwikkeling richting het oosten van Wyck. Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: • de hardstenen elementen (hoekkettingen, dorpels, omlijstingen, sierelementen) • de erkers • het sierpleisterwerk (plaquettes) • de balkonhekwerken • de sierankers • de oorspronkelijke dakkapel in het torendak • de gootlijst van het torendak • de toegangspoort Het pand is niet dominant gewaardeerd vanwege: - de aantasting van de authenticiteit (ingrijpende verbouwing in- en exterieur)

Foto Nol Roberts via Facebook Foto Limburgs Erfgoed
Maastricht. Meerssenerweg 317. Leerlingen eindexamen klas en onderwijsgevenden huishoudschool 'Wyckerveld' 1953. Foto Limburgs Erfgoed Maastricht. Meerssenerweg 317. Leerlingen en onderwijsgevenden huishoudschool "Wyckerveld" 1955. Foto Limburgs Erfgoed

 

Op 14 September 2015 is er bij het monument voor de villa Wyckerveld een steen onthuld door Dhr M. Voorham in aanwezigheid van de locoburgemeester van Maastricht, Dhr Willems, de regimentscommandant Lkol v Dam, oud Stoters en genodigden.

Dhr Voorham is een Stoter van het eerste uur, hij heeft zich 12 november 1944 op deze locatie aangemeld om dienst te nemen bij de toenmalige Koninklijke Stoottroepen. Hij had gelogen over zijn leeftijd (hij was nog geen 18 jaar), en toen hij samen met een groepje ander jongens naar huis werd gestuurd om een handtekening van hun ouders te halen, waren ze allemaal binnen 5 minuten weer terug met het formulier met handtekening!

 Waarschijnlijk woonden ze allemaal erg dichtbij..

Naor Bove

Bron: Site Gemeente Maastricht Ruimtelijke plannen, Facebook 13e infanterie bataljoen, Foto's, bovenaan Limburgs Erfgoed, Met station Nol Roberts FB, met huisjes ervoor Limburgs Erfgoed en foto's eindexamen Limburgs Erfgoed, klik op foto's of op tekst 'Limburgs Erfgoed' en kleurfoto's door MestreechterSteerke.
eine terök