Villa Wilhelmina

 

Villa Wilhelmina

 

Sint Lambertuslaan 10

 

De villa werd in 1915 gebouwd in opdracht van de familie Rutten-Delvoie.

Het ontwerp werd door de Maastrichtse architect Jos Hollman geleverd, maar tijdens de bouw is dit ontwerp niet exact nagevolgd. Het gebouw is op een rechthoekig grondplan opgericht en bezit een souterrain en twee hoofdverdiepingen. Het dak bestaat uit een gebroken schilddak met afgeplatte bovenzijde en heft een zeer grote overstek die door ranke korbelen wordt ondersteund.

De villa heeft asymmetrische gevelopbouw.

 

 

 

Beschrijving Villa Wilhelmina;

Inleiding VILLA Wilhelmina, 1915, vrijstaand in het Maastrichtse Villapark. Gebouwd in chaletstijl, in opdracht van H. Rutten-Delvoie, in afwijking van de ontwerptekening van architect Joseph Hollman. Voetmuur met ijzeren hekwerk in opdracht van E. Efstathopoulos,

1918; aanbouw van een bouwlaag met balkon aan de achtergevel, XXb. Deze aanbouw alsmede het bijgebouwde tuinhuisje zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Villa met souterrain, twee bouwlagen en zolderverdieping op rechthoekige plattegrond. Het geheel is gesitueerd in dwarsrichting en heeft een geknikt schilddak met plat. Leien in Maasdekking. Diverse insteekkappen. De overstekken van de insteekkappen aan de oost- en noordgevel zijn uitgevoerd in zeer rijk geornamenteerd ajourwerk en voorzien van nokpionnen.

Aan de noordgevel steunt het overstek op houten balkonkolommen. De overstekken aan de overige gevelzijden rusten op rijk geornamenteerde houten consoles. Dakkapellen voorzien van zinken nokversieringen. Rechthoekige houten T-vensters; rechthoekig houten balkondeurkozijn met zij- en bovenlichten; rechthoekig dubbel houten kruiskozijn in de erker; ronde houten topgevelvensters. Rechthoekige houten deur onder rijk geornamenteerde smeedijzeren luifel. Het vooraanzicht van de villa wordt gedomineerd door een gevelrisaliet met erker en balkon, insteekkap met chaletoverstek. Driekante erker met gestucte hoeklisenen en balusters, waarin neo-classicistische stijlelementen te herkennen zijn. Onder de insteekkap aan de noordzijde bevindt de licht risalerende middenas met entree, die nog een aparte smeedijzeren luifel heeft.

De ronde topgevelvensters zijn omgeven door yezeria-achtige decoraties met florale motieven. Rusticaplint met geprofileerde lijst en souterrainvensters. Bakstenen optrek in kruisverband met gestucte dorpel- en gevellijsten. Segmentboogvormige vensterlijsten met hardstenen dorpels, lateien, aanzetstenen en siermetselwerk in de vulstukken. Het perceel wordt omgeven door een gepleisterde tuinmuur met in neo-renaissancestijl gestucte hekpijlers en rijk geornamenteerd smeedijzeren hekwerk aan de straatzijde. Hekwerk aan de zijgevel is minder rijk uitgevoerd. Waardering De Villa Wilhelmina is van cultuurhistorische waarde als een zeer bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling: architectuur voor zich buiten de vestingstad vestigende gegoede burgerij. De architectuurhistorische waarde van de villa is zeer hoog, vanwege de bouwstijl, de hoogwaardige esthetische kwaliteit het materiaalgebruik en de ornamentiek. De Villa Wilhelmina is een zeer essentieel onderdeel van het Maastrichtse villapark, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is; is van zeer bijzondere betekenis vanwege de situering en de historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van het villapark. Het pand beschikt over architectonische gaafheid, is van belang is relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving en is architectonisch en typologisch in zeer hoge mate zeldzaam te noemen.

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis, Website Rijksmonumenten, DBNL. Foto's, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MestreechterSteerke.
eine terök