Villa St.Lambert

 

Villa My Home

Beschrijving Villa 'My Home';

VILLA My Home, 1909. St.Lambertuslaan 5.

Een vrijstaande en prominent gesitueerde eclectische villa in het Maastrichte villapark, gebouwd in opdracht van P.G.H. Regout en P. Marres, naar een ontwerp van de Maastrichtse architect W. Sprenger. De in 1966 vernieuwde veranda, de bijgebouwde garage in de souterrainverdieping, het aan de achtergevel gebouwde terras en de bijgebouwtjes in de tuin zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Villa op een rechthoekige plattegrond met uitgebouwde veranda aan het linker achtergeveldeel en risalerend torendeel in de voorgevel. Twee bouwlagen met souterrain- en zolderverdieping. Asymmetrische voorgevel met vier vensterassen, waarvan een in het risalerende rechtergeveldeel. Dit geveldeel loopt uit in een afgeknotte torenspits met dakkapel - inclusief fronton en klauwstukken - en heeft een grote driekante erker met balkon. Het balkon is toegankelijk via een dubbele houten balkondeur met zijlichten in segmentboogvormige lijsten en voorzien is van een fraaie smeedijzeren balustrade plus vlaggemast. Aan weerszijden van het balkon bevinden zich de gevelteksten "Villa" en "My Home".

Op de linkergevelhoek bevindt zich een liseen. Blinde noordgevel, achtergevel met drie traveeën, zuidgevel met twee traveeën waarin een blind venster. De bakstenen optrek is gemetseld in kruisverband, is voorzien van een imitatie-rustica plint, een hardstenen toegangstrap, natuurstenen speklagen en gestucte diamantkoppen in de vensterlijsten, aanzet- en sluitstenen. Strekken. Hardstenen dorpels. De kroonlijst bestaat uit een gestuukte gevellijst, waarop de gootconsoles lijken te rusten en waartussen zich kleine stucornamenten bevinden. Rechthoekige houten T-vensters, rechthoekige houten vensters met bovenlicht, rechthoekige dubbele houten balkondeuren met boven- en zijlichten.

 Rechthoekige dubbele houten voordeur met smeedijzeren beslag en authentieke deurbel. Boven de voordeur bevindt zich een smeedijzeren luifel met glas. Rechthoekig dubbel houten kruiskozijn van recenter datum in de erker. Segmentboogvormige venster- en deurlijsten met tegeltableaux in de vulstukken. Het geheel wordt gedekt door een afgeplatte mansardekap en afgeknotte torenspits met leien in Maasdekking. Plat dak met zink en dakgrind. Bakgoten op decoratieve consoles. Smeedijzeren nokornamenten. Dakkapellen met houten frontons en klauwstukken. De interieurindeling van de villa is met uitzondering van een doorbraak in de woonkamer intact gebleven. Keldermuren op mergelfundament. In het interieur zijn onder meer van belang de originele paneeldeuren, gestuukte kooflijsten, rozetten en andersoortige stucornamenten. Geornamenteerde gangboog met kroonluchter. Drie marmeren haardpartijen. Het perceel wordt grotendeels omgeven door een geornamenteerd smeedijzeren hekwerk. Waardering Villa My Home is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een typologische een sociaal-economische ontwikkeling: de vestiging van de gegoede burgerij buiten het oude stadscentrum. De architectuurhistorische waarde wordt bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Sprenger, de hoogwaardige esthetische kwaliteit en de ornamentiek. Villa My Home is een zeer essentieel onderdeel van het Maastrichtse villapark, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is; de villa is vanwege de situering verbonden met de uitbreiding van de stad, is van bijzonder belang voor het aanzien van de stad en heeft een sterke historisch-ruimtelijke relatie met het villapark. Het pand beschikt over een zeer grote mate van architectonische gaafheid, en is van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt het pand over een bovenregionale typologische en architectuurhistorische zeldzaamheidswaarde.

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis, Website Rijksmonumenten, Foto's Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MestreechterSteerke.
eine terök