Villa Marguerite/Bonhomme

 

Villa Maguerite / Bonhomme

Beschrijving Villa 'Marguerite';

VILLA Marguerite, 1966. St.Lambertuslaan 6.

De villa staat op de hoek van de Prins Bisschopssingel en de Sint Lambertuslaan en deze positionering herinnert aan de oorspronkelijke stedenbouwkundige setting, waarbij vier villa’s schuin tegenover elkaar aan een rotonde lagen.  Deze rotonde verdween in 1966 bij de aanleg van de afrit van de J.F. Kennedybrug.

Villa Marguerite werd in 1890 gebouwd naar een ontwerp van architect Willem Sprenger, in opdracht van de reder Arnold Bonhomme, die de bootvaart naar Luik en Venlo onderhield. De Villa’s aan de noordelijke helft van de Sint Lambertuslaan werden rond 1890 ontwikkeld door de Maastrichtse Bouwvereniging in opdracht van NV Waterleiding Exploitatie Maatschappij uit Rotterdam. Deze maatschappij had zich in 1885 in een overeenkomst met de gemeente verplicht tot het bebouwen van de grotere hoekpercelen met vrijstaande villa’s: hiertoe behoorden te percelen Sint Lambertuslaan 1, 3, 6,,8,,12,,13, 14 en 16. Als tegenprestatie mocht de firma in de stad een waterleidingnet aanleggen.

 

Inleiding VILLA Marguerite, 1890. Deze vrijstaande villa, in een door de chaletstijl beďnvloede bouwtrant, is een van de vier villa's in de radialen van het thans verdwenen centrale plein van het villapark. De villa werd gebouwd naar een ontwerp van architect W. Sprenger te Maastricht, in opdracht van dhr. Arnold Bonhomme die de bootvaart naar Luik en Venlo onderhield.De Villa Marguerite heeft een L vormige grondplan door de uitgebouwde torenpartij aan de zuidzijde. De gevels zijn in twee kleuren baksteen opgemetseld en op de verdieping zijn de vulstukken boven de vensters gedecoreerd met siermetselwerk. De voorgevel bezit drie vensterassen  en een erker, waarbij de top gedomineerd wordt door een chaletoverstek. In 1910 werd de villa verbouwd, in 1913 voorzien van een loggia. Omschrijving Villa met souterrain, twee bouwlagen en zolderverdieping op een rechthoekige plattegrond. Uitgebouwde toren aan de zuidgevel. Het geheel wordt gedekt door een afgevlakt schilddak met insteekkap. Ingesnoerde torenspits met afgeknot dak. Leien in Maasdekking.

 Karakteristieke dakkapellen, voorzien van ronde houten vensterkozijnen. Zinken nokversieringen en smeedijzeren torenhekwerk. Overstek van de ingestoken topgevel voorzien van houten chaletoverstek. Luifelgoten op houten consoles. Voorgevel met drie vensterassen. Het aanzien van de villa wordt bepaald door een risalerend gevelvlak met erker, uitlopend in een topgevel met chaletoverstek; voorts door een risalerende, aan de zuidzijde uitgebouwde toren met erker. Beide erkers zijn voorzien van balkons met een smeedijzeren balustrade. Bakstenen optrek in twee kleurnuances, met gestucte gevellijsten. Gele bakstenen aanzet- en sluitstenen in de rollagen, in de tweede bouwlaag bekroond door rondbogen met tweekleurig siermetselwerk in de vulstukken. Segmentboogvormige houten vensters en balkondeuren. Segmentboogvormige, dubbele houten paneeldeur met smeedijzeren traliewerk. Rechthoekige houten erkervensters met verticale vijfruits bovenlichtindeling. Het gehele perceel wordt omgeven door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk. Waardering De Villa Marguerite is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: de vestiging van de gegoede burgerij buiten de stadsmuren; daarnaast als bijzonder specimen van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, door het belang van het pand voor het oeuvre van architect Willem Sprenger, door de hoogwaardige esthetische kwaliteit van diens ontwerp en door de ornamentiek. De Villa Marguerite is van zeer grote betekenis als essentieel onderdeel van het Villapark, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Het pand is door de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad en van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van Maastricht. Bovendien is er sprake van een historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van het Villapark. De villa is architectonisch gaaf te noemen en van essentieel belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien is er sprake van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

 

Foto links 1900 foto rechts 70er jaren

 

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis, Website Rijksmonumenten, Foto's Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MestreechterSteerke.
eine terök