Villa Lhoëst

 

Villa Lhoëst

Beschrijving Villa Lhoëst

VILLA Lhoëst, 1880-1890 Blekerij 52 St.Pieter.

 De villa werd gebouwd in opdracht van de, uit Luik afkomstige, familie Louis Leonard Joseph Lhoëst. Halverwege de negentiende eeuw was deze mede oprichter van de papierfabriek die tegenwoordig bekend staat als SAPPI.

Inleiding Eclectische VILLA LHoëST, XIXd. Dit object staat in de volksmond beter bekend als 'villa Lhoëst, en is gelegen aan de Blekerij te Maastricht. De naam 'blekerij' vormt hier een afgeleide van de plaats waar men linnen deed bleken door dit in de zon, op een grasveld langs de Maas, uit te spreiden. Gebouwd in opdracht van de familie Louis Leonard Joseph Lhoëst, omstreeks het midden van de negentiende eeuw betrokken bij de oprichting van de papierfabriek Lhoëst, Weustenraad & Cie, de latere KNP, odf zoals nu de SAPPI (South Afrika Paper & Pulp Industry). De verantwoordelijke architecten waren naar alle waarschijnlijkheid Rémont & Fils, te Luik (B). De villa is gesitueerd in een klein gebied op de westelijke Maasoever, dat oorspronkelijk door het gedempte kanaal naar Luik van het villapark werd gescheiden. De aanbouw aan de linkerzijgevel, de glazen passarel aan de achtergevel en de aluminium zonweringen zijn uitgesloten van bescherming.

 

Omschrijving Villa op min of meer rechthoekige plattegrond. Aanbouw aan de linker zijgevel, middenrisaliet in de bakstenen achtergevel, twee voorgevelerkers waartussen een uitgebouwde entreepartij met balkon. Het geheel telt twee bouwlagen, plus souterrain- en zolderverdieping. Symmetrische voorgevel met drie traveeën. Risalerend middendeel met balkon, uitlopend in daktoren, waarin de entree geplaatst is. Het balkon heeft een balusterreeks en steunt op vier hardstenen Ionische zuilen. Aan weerszijden van dit risaliet bevinden zich in de eerste bouwlaag twee driekante erkers. De villa heeft een geprofileerde hardstenen plint, een wit gestucte en gepleisterde optrek met hoeklisenen en een kroonlijst, hardstenen dorpel- en gevellijsten, neo-classicistische hardstenen venster- en deuromlijstingen. Rechthoekige houten T-vensters, rechthoekige dubbele houten kozijnen met bovenlicht in de erkers, gescheiden door houten stijlen met cannelures en teerlingkapitelen. Rondboogvormige dubbele houten deur met bovenlicht in hardstenen lijst met sluitsteen, smeedwerk rooster. De witgepleisterde linkerzijgevel, deels aan het oog onttrokken door een bakstenen aanbouw van één bouwlaag onder plat, is symmetrische ingedeeld, heeft drie vensterassen en een afgevlakte topgevel in de middenas. De zij-assen worden bekroond door dakkapellen met fronton en klauwstukken. De segmentboogvormige houten T-vensters (zowel enkel als dubbel) zijn voorzien van hardstenen dorpels en gestucte lijsten met sluitsteen. De rechter zijgevel is symmetrisch ingedeeld en telt vier vensterassen, elk bekroond door een dakkapel met frontons en klauwstukken. Evenals in de voorgevel een geprofileerde hardstenen plint met souterrainvensters, gestucte hoeklisenen, hardstenen gevel- en dorpellijsten en hardstenen vensterlijsten met architraaflijsten op consoles. Hierin bevinden zich rechthoekige houten T-vensters.

 

De achtergevel is opgetrokken in wit gesausde baksteen in kruisverband en heeft een gestucte plint met souterrainvensters, hardstenen dorpels, een middenrisaliet, drie dichtgemetselde segmentboogvormige vensters, een glazen passarel tegen de voormalige achterdeur en twee rechthoekige houten vensters van recente datum. De villa heeft een mansardedak met plat, waarop leien in Maasdekking. Daktoren met smeedijzeren hekwerk en windvaan. Bakgoot met klossen en blokdecoraties, neo-classicistische dakkapellen met frontons en kleine klauwstukken. Recente tuimelvensters op het achterdakvlak, aan weerszijden van de centraal geplaatste dakkapel. Smeedijzeren hekwerk op hardstenen basement fungeert als erf afscheiding. De indeling van het tot kantoor ingerichte pand is grotendeels intact gebleven. Op de begane grond bevinden zich een tweetal verblijven met polychrome stucplafonds, lambriseringen, kastenwanden, parket en marmeren haardpartij, dubbele omlijste paneeldeuren. Verder zijn onder meer van belang de dubbele houten klapdeuren met zijlichten en kleine roedeverdeling in het voorportaal, het trappenhuis met bewerkte houten balustrade.

 

Waardering:

 

De Villa Lhoëst, een laat -negentien eeuwse industriëlenvilla, is om sociaaleconomische redenen van cultuurhistorisch belang, heeft grote architectuurhistorische waarden vanwege de de bouwstijl, de esthetische kwaliteit van het ontwerp, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De villa is vanwege de situering sterk verbonden
 

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis,Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Website Rijksmonumenten, Bouwhistorie Loo, Foto's ZW-Breur Henket, Kleur, If Then Is Now en MestreechterSteerke.
eine terök