Villa Aldegonda

(Villa Aldegonda)

 

 

Villa Aldegonda

Over deze villa met koetshuis gebouwd eind negentiende eeuw voor zijn vierde zoon Eugene werd iov Petrus Regout en die werd vernoemd naar zijn vrouw Maria Aldegonda Hoeberechts die ook wel liefdevol Gonneke werd genoemd is niet veel terug te vinden. Eind 19e eeuw zochten steeds meer Maastrichtenaren de rand van de stad op. Op de Scharnerweg ontstond een lintbebouwing van herenhuizen en villa's afgewisseld met enkele boerenhoeves die uit een verder velden waren overgebleven.

Op de Bergerstraat 164 later Scharnerweg 2 lag Villa Aldegonda, dit was het enige markante gebouw aan de negentiende eeuw. De Villa Aldegonda bestond uit een ruim en goed ingericht woonhuis en pachterwoning, schuren, moestuin en boomgaard van 2.8765 ha groot. Het herenhuis gelegen op de Spoorweglaan 7 dat gebouwd is in 1901 heeft de geornamenteerde vensterkappen die afkomstig zijn van de voormalige villa. In de tweede wereldoorlog werd een barricade met mitrailleursnest opgeworpen die door de Duitsers gewoon omheen gereden werd.

Op 2 juni 1924 stond in het Limburgsch Dagblad te lezen dat de nieuwe Parochie het Wittevrouwenveld reikte in het Noorden tot aan Villa Aldegonda om naar het Westen om te buigen tot en 1sten Meerssenerdwarsweg TO de kantoren der fabriek 'Mosa'. De spoorlijn vormt in het Zuiden de grens en in 'n Oosten den Scharnerweg, die tot Villa Aldegonda van weerszijden tot de nieuwe parochie uit plm 5000 zielen zal bestaan. De grensregeling zal op zondag 3 juni 1924 in de kerken van 't Wittevrouwenveld, Limmel, Heer en Amby worden voorgelezen, waarna binnen acht dagen bezwaren kunnen worden ingediend.

Op 11 augustus 1924 werden de appelen van oa de boomgaard van Villa Aldegonda verkocht via notaris Quaedvlieg in café Meyer aan de Scharnerweg.

Op 23-06-1934 stond in de Limburger Koerier was te lezen dat Maastricht een primeur had, en wel werd er de eerste grasbaan zesdaagse georganiseerd door de Wielerclub 'Vlug en Vrij' deze werd gehouden van 26 juni t/m 1 juli op het terrein bij de Villa Aldegonda, de prijzen zijn geëtaleerd bij de fa Bouckaert, Rijwielmagazijn 'Imbrugia' aan de Wijkerbrugstraat. Het voorprogramma bestond uit een achtervolgingswedstrijd van 10 ronden, een sprint over 3 en een persoonlijke wedstrijd van 15  ronden waarbij de 24 uurrecordhouder Hub Franssen en de grasbaankampioen P. van Wunnik zullen starten. Aspiranten zullen voorts starten in afval en persoonlijke wedstrijden. 

Later in 1937 is hier nog een fijnhouthandel van  Fr. Gilissen gevestigd die blank beuken, eiken, enz verkocht.

 

In 1956 ging nog de processie van Scharn voorlangs de intacte Villa Aldegonda.

 

In 1968 was hier Architectengroep HBO en BNA gevestigd.

De Gemeente stelde in 2005 de ontwikkelingsplannen voor om het park karakter van de tuin van de voormalige Villa met het Koetshuis te behouden, echter controle kwam men erachter dat het gebouw in zulke toestand verkeerde dat een restauratie zou leiden tot het maken van een kopie van het oorspronkelijke koetshuis. Alle pogingen om een nieuwe invulling te geven aan het gebouw mislukte omdat ze te veel kostte. De Gemeente koos daarop voor een aanleg van een openbaar plantsoen. Op het terrein de gesloopte Villa werd in 2005 de kleine woonwijk 'Aldegondapark' voltooid en Woningstichting Maasvallei realiseerde er  21 koopappartementen en 19 ondergrondse parkeerplaatsen.

In 2005-2006 was de nieuwbouw nog in de race voor de Victor de Steursprijs.

U ziet bitter weinig over de Villa zelf, mocht u meer informatie of foto's hebben dan hoor ik het graag via mail .

Villa Aldegonda fotocollectie GAM 7369 1920-1925 Villa Aldegonda fotocollectie GAM 7840 1935
Foto's Koetshuis 2005 van SvanB van site Mapio

Naor Bove

Bron: Site Rijksmonumenten, Wikipedia Scharn, Memories Ton Nijst , Jaarboek Maastricht 2005-2006, blz 100 en 106, DBNL Foto Processsie SjaanderBroonk, Foto's Koetshuis SvanB van site Mapio, Fotocollectie GAM via site RHCL, kranten via site Delpher
eine terök