Villa Maya

 

Sint Lambertuslaan 9-11

Villa Maya

Inleiding Villa Maya, 1903, in eclectische stijl. Prominent gesitueerd in het Maastrichtse Villapark, als een van de vier villa's in de radialen van het inmiddels verdwenen centrale plein in het villapark. De bouwer van Villa Maya was Herman Josef Seydlitz, bankier en , de zoon van Hendrik Frans Seydlitz, die jurist en politicus was, o.a. lid van de Maastrichtse gemeenteraad en van de Limburgse Provinciale Staten. De grootvader van Hendrik Frans Seydlitz was Hubert Ignatz Seydlitz (1802, Keulen- 1869, Unkel, Duitsland, zoutzieder en koopman, woonachtig aan de Brusselsestraat deze (Hubert) heeft in de negentiende eeuw samen met A. Bonhomme de stoombootmaatschappij met de vaart naar luik en Venlo had opgericht. . Aanbouw van een serre, 1904; tuinmuur, 1912. De villa heeft thans een gesplitst interieur. De recente tuinafscheidingsmuur aan de achtergevel, de fietsenstalling bij pand nr.9, alsmede de bijgebouwde garages en de roodgepleisterde achtergevelserre van nr. 11 zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Vrijstaande villa op een in hoofdvorm T-vormige plattegrond vanwege een voor- en achtergevelrisaliet. Dubbele hoekerker aan de zuidwestgevel, langgerekte uitbouw aan de noordoostgevel. Een, twee of drie bouwlagen plus souterrain- en zolderverdieping. Het geheel wordt gedekt door een afgeplat schilddak, voorzien van muldenpannen.

Dakkapellen onder lessenaarsdaken met pannen. Geornamenteerde, hoogoplopende schoorstenen. Smeedijzeren versieringen op de hoeken van platte dakdeel. Bakgoten op gestucte consoles. Torenspits op de uitbouw van nr.9 met leien in schubdekking; dakkapellen met decoratief houten beschot, leien tentdak en nokpion; twee profielranden; bakgoten; smeedijzeren hekwerk plus windvaan met bouwjaaraanduiding 1903. Tentdak op de hoekerker van nr.11 met nokpion en leien in Maasdekking. De villa Maya kenmerkt zich door een breukstenen plint met souterrainvensters in hardstenen lijsten, een lichtrode bakstenen optrek in kops verband met gele bakstenen speklagen en hardstenen dorpels en dorpellijsten in de vanaf de straat zichtbare gevelvlakken. De overige gevels zijn opgetrokken in grauwbruine baksteen met gele bakstenen speklagen, op een geprofileerde bakstenen plint met hardstenen lijst. Segmentbogen met strek, gepleisterde aanzet- en sluitstenen, geel-rood siermetselwerk in de vulstukken, vensterarchitraven in stuc. Geel-rood siermetselwerk in de vulstukken.

De voorgevel van de gesplitste villa kenmerkt zich door een voorgevelrisaliet van een vensteras met insteekkap en dakkapel met tuitgevel en kleine klauwstukken. In de eerste laag van dit risaliet is de oorspronkelijke erker vervangen door een kozijn met natuurstenen traceringen, waarin dubbele terrasdeuren, zijlichten en bovenlichten met geornamenteerde kozijnstijlen. Het balkon met smeedwerk balustrade in de tweede laag rust thans op stalen consoles. Rondboogvormig balkonkozijn met hardstenen traceringen, dubbele houten balkondeuren en zijlichten met bovenlicht. De zeskante hoekerker met gepleisterde gevelvlakken, speklagen en hoekprofielen onder een vierkante bekroning met tentdak heeft smalle, hoogoplopende vensters met bovenlicht. Tussen erker en risaliet twee vensterassen met rechthoekige houten T-vensters en vensters met hardstenen traceringen. Voorgevelbordes met traptreden aan beide zijgevels en recente scheidingsmuur. In het vrijgebleven deel van de linker zijgevel drie vensterassen met rechthoekige houten (T-)vensters met bovenlicht.

Daarnaast een uitbouw bestaand uit vier trapsgewijs aflopende volumes: een toren van drie bouwlagen met spits, waarin tweegewijs gekoppelde rondboogvormige trappenhuisvensters en een rechthoekig, ongeleed houten venster. Rechthoekige, dubbele houten deuren met smeedroosters en glas-in-lood bovenlichten voorzien van versierde natuurstenen tracering. Links van de toren een volume van tweeëneenhalve laag onder plat met smalle rechthoekige houten vensters met bovenlicht en een rechthoekig, ongeleed souterrainvenster; een volume van twee lagen onder plat met twee segmentboogvormige dubbele houten kruiskozijnen; een volume van een bouwlaag onder schilddak waarin twee segmentboogvormige houten T-vensters. De rooilijn van de achtergevel verspringt trapsgewijs. Bij pand nr. 9 segmentboogvormige houten deuren met boven- en zijlicht in het uitgebouwde volume van een laag onder schilddak. In het achtergevelrisaliet van twee lagen onder schilddak twee vensterassen.

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis, Website Rijksmonumenten, Foto's Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MestreechterSteerke.
eine terök