Villa Stadsvilla

 

Sint Lambertuslaan 2 – 4 en Henri Hermanspark 2

Beschrijving Drievoudige Eclectische stadsvilla:

Rond 1900 gebouwd is de grote, in neorenaissance-vormen uitgevoerde, driedubbele villa St.-Lambertuslaan 2-4/Henri Hermanspark 2. Het brede front wordt geaccentueerd door hoektorens met afgeknotte spitsen en een middenrisaliet met rijk gedecoreerde topgevel. De eclectische stadsvilla, prominent gesitueerd in het Maastrichtse villapark. St.Lambertuslaan 4 en Henri Hermanspark 2 zijn in 1914 uitgebreid met een keukenaanbouw naast de uitgebouwde serres, waarvoor de achtergevels ten dele werden doorgebroken. Bij Henri Hermanspark 2 zijn keuken en serre naderhand opgehoogd tot een bouwvolume van twee bouwlagen onder plat aan de achtergevel. Pand St.Lambertuslaan 2 heeft een vernieuwde en vergrote serre. Uitgesloten van bescherming is de bijgebouwde garage in de tuin van Henri Hermanspark 2 en het tuinhuisje van St.Lambertuslaan 4. Omschrijving Imposante, drievoudige stadsvilla op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond, aan de voorzijde voorzien van licht risalerende hoektorens en een risalerende middenpartij, aan de achtergevels van aan- en uitbouwen van één cq. twee bouwlagen onder plat.

De hoofdvolumes hebben twee (de hoektorens drie) bouwlagen plus zolder- en gedeeltelijke souterrainverdieping. Het pand wordt gedekt door een schilddak met kruispannen. Bakgoten, deels op decoratieve consoles. Afgeknotte en ingesnoerde torenspitsen met leien in schubdekking, smeedijzeren hekwerken, windvanen en luifelgoten op grote, geornamenteerde houten consoles. Aanzienlijke insteekkap, verscholen achter een zwaar gedimensioneerde topgevel die het voorgevelrisaliet bekroont. Diverse hoogoplopende schoorstenen met kap. In het lange dakdeel bevindt zich aan weerszijden van de topgevel een dakkapel met spits, leien en windvaan. Op de korte dakdelen kapellen met fronton en klauwstukken. Het geheel is gesitueerd in lengterichting ten opzichte van de St.Lambertuslaan. Rijk geornamenteerde voorgevel met acht vensterassen, waarvan de symmetrie slechts wordt doorbroken door de tussen de linker hoektoren en het middenrisaliet geplaatste houten erker met balkon van St.Lambertuslaan 4. De symmetrie van de voorgevel wordt benadrukt door twee hoektorens - drie lagen hoog, een vensteras breed - en een aanzienlijk middenrisaliet van vier vensterassen, inclusief een balkon met geornamenteerde smeedijzeren balustrade in de tweede laag, bekroond met een grote, dominante halsgevel. Zowel de klauwstukken als de bekroning in de vorm van een fronton met vaas en gevelsteen zijn gestuct. In de voorgevel zijn overwegend rechthoekige houten T-vensters geplaatst, incidenteel afgewisseld met rechthoekige dubbele houten kruiskozijnen en rechthoekige dubbele houten balkondeuren met bovenlicht en/of zijlichten.

De zijgevel aan het Henri Hermanspark is sober. In de eerste laag twee rechthoekige, ten dele vernieuwde deuren met bovenlicht, verdiept in een portiek met gestucte architraaf, sluitstenen en diamantkoppen. In de tweede laag een rechthoekig houten T-venster in een soortgelijke lijst. Verticaal ingedeelde rechthoekige houten trappenhuisvensters onder architraaflijst in beide lagen. De zijgevel van de verhoogde keukenaanbouw van twee is in de eerste gepleisterd en voorzien van imitatievoegen, in de tweede laag van een driekante erker. De zijgevel aan de St.Lambertuslaan 4 is op dezelfde wijze ingedeeld als de zijgevel van Henri Hermanspark 2, maar uit enkele vensters is het oorspronkelijke kozijn verdwenen. De rechthoekige houten entreedeur met bovenlicht en smeedrooster heeft een recente smeedijzeren luifel met draadglas. De achtergevels zijn respectievelijk voorzien van een uitgebreide en verhoogde uitbouw van twee lagen onder plat, waarin het oorspronkelijke serrekozijn met zij- en glas-in-lood bovenlichten nog is te zien; een vergrote en vernieuwde serre van één bouwlaag met balkon, waarvoor de achtergevel ten dele is uitgebroken; een gepleisterde keukenaanbouw van één laag met imitatievoegen naast de vernieuwde serre, waarboven een aanzienlijk dakterras. Nieuwe hoogoplopende schoorsteen. De drievoudige villa wordt gekenmerkt door een schuine hardstenen plint met profiellijst, deels voorzien van imitatierustica en souterrainvensters met rooster; een bakstenen optrek in kruisverband

Bron: Boek: Monumentengids Maastricht door Jac v/d boogard en Servé Minis, Website Rijksmonumenten, DBNL. Foto's, zwart wit; Th.Weijnen, kleur; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MestreechterSteerke.
eine terök