Granietblok

(Granietblok)

 

 

Granietblok?

 

Op initiatief van de samenwerkende winkeliers in de binnenstad, het Zwitsers verkeersbureau en de V.V.V. werd er van 18 mei tot 29 mei 1977 een Zwitserse week georganiseerd in Maastricht. De Zwitserse ambassadeur, Dhr. A. Fischli, opende deze week door in het pas gerenoveerde stadspark nabij de Maasboulevard, een brok graniet te onthullen, gebroken uit het Simplonmassief in Zwitserland..

 

De steen is een geschenk van het kanton Wallis aan Maastricht. Hij weegt ca 10.000 kilo, is 3 meter hoog en 1 x 2 meter breed. Dit is tot nog toe de zwaarste steen die Maastricht rijk is. Op een vlak gekapt stuk, 66 X 38 cm., is de tekst gebeiteld: "Aangeboden door het kanton Wallis Zwitserland, aan de stad Maastricht, mei 1977".

 

Als voorbode van de Zwitserse week overhandigde een vertegenwoordiger van het kanton Wallis aan Hugo Hulst van de Apostelhoeve de eerste van honderd Walliser wijnstokken, die geplant werden op de hellingen van de Cannerweg. Deze zullen in 1981 de eerste 'Fendant' of Chasselas leveren.

 

 

De huidige situatie (2019)
1977 2018
Naor Bove

Bron:Jaarboek Maastricht 1977, blz 28.boek Beeldig Maastricht door Frans Boetskens. blz 74. Foto's Jaarboek en John Kerkhofs.

eine terök