Fontein Roind Point

(Fontein op de Rotonde)

Fontein Roind Point / Fontein op de Rotonde:

 

Er stond een fraaie fontein op de rotonde op de kruising van de Prins Bisschopsingel en de Sint Lambertuslaan. Deze werd in 1887 geplaatst en onthuld op 22 mei 1887 door burgemeester Pijls die plechtig de waterkraan opende. De fontein stond in het midden van een rotonde te midden tussen een rijkelijke beplant plantsoen tussen planten en bomen. Deze fontein was het eerste bouwwerk wat voltooid was. De onthulling was tevens het startsignaal voor de woningbouw buiten de Pieterspoort op de na de ontmanteling van de stad (1867) vrijgekomen vestinggronden.

 

Deze fontein was één van de drie gratis fonteinen die Maastricht rijk was, verder was er nog één in 't Dr. Nolenspark en één op het Vrijthof bij het toenmalig muziekkiosk. De gemeente had bedongen bij de concessiehouder van de Waterleiding bedongen dat deze drie fonteinen in Maastricht gratis en voor niets water zouden spuiten.

 

De fontein heeft in 1970 plaats moeten maken voor de aanlanding van de J.F. Kennedybrug.

Het Buurtplatform St.Pieter, Jekerdal en Villapark neemt het 125 jarig bestaan van het Villapark als aanleiding om een nieuwe versie van de fontein te plaatsen in een perkje op de kruising tussen de Hubertuslaan en de Aylvalaan. Het wordt een 'droge' fontein, eerst was de locatie van de plaatsing in het rotondeperkje Glacisweg - St.Lambertuslaan, maar toen was al bekend dat de ondergrondse infrastructuur aan Nutsleidingen en rioleringswerken dermate omvangrijk is dat het niet reëel is aan te nemen dat de fontein (droog of nat) daar zou kunnen landen. De realisatie zou leiden tot een grote financiële investering die toentertijd onevenredig en onverantwoord zou zijn. Bovendien zou door de ligging van de rotonde het 'een monument op afstand' worden dat onbenaderbaar is.

 

Hierna heeft het Buurtplatform, samen met Roger Martens van architectenbureau RMA, zorgvuldig onderzocht en overwogen welke alternatieve locatie in aanmerking zou komen waar het relict van de Villapark-fontein een goede plaats zou kunnen krijgen en uiteindelijk werd dan ook gekozen voor het grasperkje met de 3 lindebomen bij de St.Hubertuslaan/Aylvalaan. De gemeente ziet geen belemmeringen om hier een 'droge' fontein te plaatsen, om reden dat een watervoerende fontein op deze loctaie financieel onhaalbaar is gebleken. De gemeentelijke Welstands-Monumentencommissie is inmiddels akkoord met deze plek. Fotorechts kinderen van fam. Pletzers voor de fontein.

 

Naor Bove

Hierboven de oude situatie rotonde met perkje Hierboven detailopname fontein

Naor Bove

Bron: Jaarboek Maastricht 2011-2012, Website: MestreechOnline,

eine terök